Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Adaptační program žáků 6. ročníku

Adaptační program pro žáky 6. ročníku proběhl letos ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu.

Pod vedením zkušených lektorů se konal dvě dopoledne kurz, jehož úkolem bylo stmelit oba třídní kolektivy, seznámit se s novými třídními učitelkami a integrovat nové žáky.

Všichni žáci se do různorodých aktivit zapojili, vyvíjeli maximální úsilí, museli spolu komunikovat, organizovat si práci ve skupinách a vzájemně si pomáhat, aby byl celý tým úspěšný. 

I přes nepřízeň počasí jsme si program užili.

 

 


26.09.2021 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: