Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Informace k provozu základní školy od 4. 1. 2021

Vzhledem k opětovnému zavedení distanční výuky ze strany MŠMT přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním organizačním pravidlům pro provoz školy od 4. 1. 2021:

1. a 2. třídy

 • výuka prvních tříd bude podle upraveného rozvrhu probíhat od 8:00 do 11:15 hod., výuka druhých tříd od 8:00 do 11:40 hod.,
 • provoz ranní družiny (od 6:00 do 7:45 hod.) není vzhledem k zachování homogenních skupin možný,
 • zákonní zástupci dětí navštěvující školní družinu v odpoledních hodinách (do 16:30 hod.) jsou povinni vyčkat po zazvonění na zvonek družiny na příchod pedagogického pracovníka a nepohybovat se v prostorách školy,

Třída:

1. A

1. B

2. A

2. B

Přidělená vychovatelka:

Renáta Dostálová

Hana Hoňková

Kateřina Hoňková

Božena Kotalová

 

 

 • stravování ve školní jídelně bude umožněno pouze žákům prvního a druhého ročníku a zaměstnancům školy, ostatní strávníci si musí oběd vyzvednout v předem připravených jídlonosičích v mezidveří budovy a do jídelny nesmí vstupovat,
 • žáci prvního a druhého ročníku stravující se ve školní jídelně podle níže uvedeného rozpisu jsou od 4. 1. 2021 automaticky ke stravě přihlášeni, v případě nezájmu o stravování je nutné stravu odhlásit na portálu strava.cz (nejdříve však od 4. 1. 2021)

Třídy:

1. A, 1. B

2. A, 2. B

Doba stravování:

od 11:15 do 11:40 hod.

od 11:40 do 12:00 hod.

 

 

Zároveň všem rodičům doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat známky nachlazení či bylo v kontaktu s člověkem, který aktuálně prodělává onemocnění covid-19. Děkujeme.

3., 4. a 5. třídy

 • distanční výuka bude probíhat v prostředí MS Teams od 8:00 do 11:00 hod. v kombinaci on-line hodin a samostatných prací,
 • třídní učitel naplánuje rozvrh hodin v prostředí MS Teams formou předem plánovaných schůzek.

2. stupeň ZŠ

 • distanční výuka bude probíhat v prostředí MS Teams podle předem naplánovaných schůzek jednotlivých vyučujících.

Stravování žáků na distanční výuce je možné v podobě odebírání stravy v předem připravených jídlonosičích v mezidveří školní jídelny v době od 12:00 do 12:30 hod.

Všichni žáci na distanční výuce budou od 4. 1. 2021 ze stravování odhlášeni. V případě zájmu o odebírání obědů od 5. 1. 2021 je proto nutné se opětovně na portálu strava.cz přihlásit (nejdříve však 4. 1. 2021 do 13:00 hod.).


28.12.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: