Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Úspěchy školy

Jazyk a komunikace

Svět očima dětí

Téma: Hrozba jménem terorismus, báseň Terorista

oceněná práce, Daniel Dekleva, 9. A

 

Literární soutěž - Rosteme s knihou

Téma: Když je příběh radost aneb Čtení které knihy tě nejvíce pobavilo

(Ceslostátní kampaň na podporu četby knih)

3. místo, Anna Dluhošová, 5. B

4. - 10 místo, Ondřej Popelka, 5. A

 

 

Olympiáda ČJ

školní kolo 

1. místo - Julie Kubicová, 8. B

2. místo - Barbora Matějková, 9. A

3. místo - Jana Dluhošová, 9. A

okresní kolo

21. - 28. místo - Julie Kubicová, 8. B; Barbora Matějková, 9. A

 

Olympiáda AJ

školní kolo 9. třídy

1. místo - Daniel Zomber, 9. A (postup)

2. - 3. místo  - Barbora Matějková, 9. A, Adama Galla, 9. B, Adam Mihula, 9. A

okresní kolo kategorie II. A

2. místo - Daniel Zomber, 9. A

 

školní kolo 8. třídy

1. místo Nikol Tomášková, 8. B

2. místo Rostislav Bochenský, 8. A

3. místo Julie Kubicová, 8. B

 

školní kolo 7. třídy

1. místo Daniel Vjatrák, 7. B (postup)

2. místo Vojtěch Hartoš, 7. B; Adam Lodňan, 7. B

okresní kolo kategorie I. A

2. místo Daniel Vjatrák, 7. B

 

školní kolo 6. třídy

1. místo  - 3. místo

Johana Matějová, 6. A; Sarah Soudková, 6. A; Judita Krčková, 6. A

 

Recitační soutěž - školní  kolo

1. stupeň

1. - 3. třída

1. místo Karolína Pavlátová, 3. A; 2. místo Matěj Pavlát, 3. B; 3. místo Anna Stryková, 2. A

4. - 5. třída

1. místo Nicol Beliančinová, 5. A, 2. místo Ondřej Popelka, 5. A, 3. místo Alice Sýkorová, 4. A a Anna Dluhošová, 5. B 

2. stupeň

1. místo Markéta Zeleňáková, 6, A; 2. místo Jaroskav Kupka, 6. B; 3. místo Tereza Slívová, 6. A

 

Literární soutěž - Generace prarodičů

Kategorie K3 (12 - 13 let), práce oceněná odbornou porotou

Dluhošová Natálie, 7. B, Vzpomínka na školu a krásné dětství

Oxford Illustrator, výtvarně-jazyková soutěž

školní kolo (ocenění žáci)

5. ročník - Šindelková Anežka, Janšová Laura, Štverková Valentýna, Štverková Michaela

6. ročník - Návratová Gabriela, Soudková Sarah, Slívová Tereza, Krčková Judita

7. ročník - Silberová Štěpánka, Remetová Natálie

8. ročník - Ličková Markéta, Giercová Hana, Kubicová Julie

9. ročník - Stieberová Simona, Valchař Patrik, Galla Adam, Fürst Dominik

 

AHOL´s Amazing Race 2021 (SOŠ AHOL)

Adam Mihula, 9. A, absolutní vítěz v kategorii JEDNOTLIVCI 

 

Svět očima dětí  (Celostátní soutěž MVČR - účast 334 škol a celkem 1277 žáků ZŠ a SŠ)

  • Dezinformace v online prostředí a Fake News

Simona Stieberová, 8. B - Červi v rouškách (oceněná práce)

Patrik Valchař, 8. A - Zvířátka a dezinformace

  • Svět v době pandemie a hrdinové v první linii

Jana Dluhošová, 8. A - Džíny (3. místo)

Romana Kubicová, 8. B - Pandemické myšlení

Lukáš Závodný, 6. B - Komiks

Amálie Zajoncová, 6. B - Kreba

 

Umění a kultura

Výtvarná soutěž Balónek

Moje rodina...2022

žáci 4. - 7. tř., výběr

Kategorie II (10 - 11 let)

Anna Dluhošová, 5. B - vítězná práce v internetovém hlasování

Matematika a její aplikace

Pythagoriáda 6. - 9. ročník

Školní kolo: 

Krčková Judita, 6. A - úspěšná řešitelka, postup

Okresní kolo:

Krčková Judita, 6. A - úspěšná řešitelka

 

Matematická olympiáda

Školní kolo (úspěšný řešitel):

Gärtner Matyáš, 5. B; Štvrková Valentýna, 5. B; Krčková Diana, 5. A;  Macková Zuzana, 5. B; Popelka Ondřej, 5. A; Šimeček Jakub, 5. A;

Krčková Judita, 6. A; Javorská Magdaléna, 6. A;

Okresní kolo

1. místo - Krčková Judita, 6. A;

Úspěšný řešitel - Šimeček Jakub, 5. A (16b); Krčková Diana, 5. A, (13b); Macková Zuzana, 5. B (12b);  Štvreková Valentýna, 5. B (11b); Popelka Ondřej, 5. A (10b);  Gärtner Matyáš, 5. B (9 b),

Řešitel - Javorská Magdaléna, 6. A

 

 

Člověk a příroda

Zeměpisná olympiáda

Školní kolo:

Kategorie A (6. ročník) – 1. Judita Krčková, 6.A (postup),  2. Patrik Vozník, 6.A

Kategorie B (7. ročník) – 1. Ondřej Stulík, 7.A (postup),  2. Natálie Dluhošová, 7.B

Kategorie C (8. a 9. ročník) – 1. Adam Mihula, 9.A (postup),   2. Jana Dluhošová, 9.A

Okresní kolo

Kategorie A (6. ročník) – 1. místo Judita Krčková, 6.A

Kategorie B (7. ročník) – 26. místo Ondřej Stulík, 7.A

Kategorie C (8. a 9. ročník) – 12. místo Adam Mihula, 9.A 

Člověk a společnost

Dějepisná olympiáda

 

Školní kolo:

1. místo Mihula Adam 9. A, Dekleva Daniel 9. A, (postup)

2. místo Kristofory Matyáš 8. B, Ďuriš David 9. B, 

3. místo Hrouzek Patrik 8. A

4. - 8. místo Kubicoá Julie 8. B, Valchař Patrik 9. A, Neuwirth Adam 8. A, Sýkora Mikuláš 8. B, Sýkora Daniel 8. B, Choleva Martin 8. B

Okresní kolo 

4. místo - Mihula Adam, 9. A

Člověk a zdraví

Sportovně branná soutěž WOLFRAM

Okresní kolo 

8. místo 

Kocmanová Lucie, Hrouzek Patrik, Juráček Jakub, Krejčí Alex (8. ročník)

Házená - turnaj ASŠK, okresní kolo

Chlapci 8. - 9. třída

2. místo

Házená - Novinářský kalamář, celorepublikové finále

Chlapci 6. - 7. třída

7. místo

Házená - Novinářský kalamář, krajské kolo

Chlapci 6. - 7. třída

1. místo, postup

Házená - Novinářský kalamář, okresní kolo

Chlapci 6. - 7. třída

2. místo

Vybíjená, turnaj ASŠK, obvodní kolo

4. - 5. třída

3. místo

 

Volejbal, turnaj ASŠK, obvodní kolo

Dívky 8. - 9. třída

4. místo

 

Dopravní soutěž BESIP

Michalík Petr, 5. A, Prausek Aleš, 5. A, Dluhošová Anna, 5. B, Bartošová Tereza, 5. B, 5. místo

 

Úspěchy žáků v uplynulých školních letech

2020/2021

2019/2020

2018/2019

 

 

 

Užitečné odkazy Aktuální informace
V pondělí 26. 9. 2022 vyrazili žáci 5. A za poznáním do centra města Ostravy.
Číst více
19. 9. až 23. 9. strávili žáci 2. ročníku v Bělé pod Pradědem v Jeseníkách.
Číst více
V rámci projektu Šablony III proběhl ve čtvrtek 22. 9. 2022 projektový den na téma polytechnického vzdělávání.

 

Číst více
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: