Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Delfínci

Třídní učitelky: Marcela Jasioková, Marie Hořínková

Věkové složení dětí: 3,5 - 5,5 leté

Provoz třídy: 7:00 -15:30 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Delfínci a jejich barevný svět

Tel.: 739 882 460

 • Květen 2024 Květen 2024

  V měsíci květnu byla ústředním tématem rodina, naše vlast a voda. Pozorovali jsme a pečovali o motýlí zahrádku. Navštívilo nás divadlo Letadlo se svým programem V lese. Konala se besídka s pásmem písní a tance pro rodiče a děti byly dvakrát na výletě: na letišti v Mošnově a ve firmě Vitaminátor v Sosnové u Opavy.

 • Duben 2024 Duben 2024

  V měsíci dubnu jsme se věnovali jarním tématům o hmyzu, mláďatkách, o dopravě a rodině. Již po druhé v tomto školním roce nás navštívil  hudební skladatel p.Fajkus se svými novými skladbami. Přijali jsme pozvání od ZUŠky v Polance, kde pro nás p. učitelé s dětmi připravily koncert. Jeli jsme se podívat do IZS do Ostravy-Zábřehu, kde nám hasiči ukázali požární zbrojnici, výbavu hasiče, zázemí a také nás seznamili s vrtulníkem záchranářů. A na konci mésíce, jak je zvykem, jsme si zahráli všichni na čarodějnice a na školní zahradě jsme si užili čarodějnické dopoledne plné her a kouzel. 

 • Březen 2024 Březen 2024

  Začátek měsíce března se nesl v duchu pohádek a hraní si na muzikanty. Další část měsíce patřila Velikonocům a jaru: vynesli jsme Morenu, pro děti p. uč. připravily velikonoční stezku na školní zahradě a pro rodiče s dětmi velikonoční dílny s různým kreativním tvořením. Navštívil nás kouzelník a děvčata ze zdravotní školy s edukačním programem. Po jarních prázdninách se na děti přisly podívat p. učitelky ze ZŠ.

 • Únor 2024 Únor 2024

  V měsíci únoru jsme si povídali o lidském těle, jeho smyslech, o zdraví a podívali jsme se do pohádkové říše. MŠ uspořádala v sobotu 10.2. odpoledne pro rodiče s dětmi karneval v Dělnickém domě. Navštívil nás ornitolog a policistky z městské policie. S dětmi jsme si udělali výlet do Světa techniky, absolvovali lyžařský kurz a začaly nám první lekce plavání. 

 • Prosinec 2023 Prosinec 2023

  Měsíc prosinec se nesl v duchu předvánočním. Věnovali jsem se tématu – Čertoviny a Čekání na Ježíška. Hned na začátku prosince jsme zazpívali u Dělnického domu při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Spolu s rodiči jsme  strávili přijemné odpoledne při tvoření vánočních ozdob a rozsvěcení vánočního stromečku u MŠ. Navštívil nás Mikuláš a užili jsme si čertí den a kino s pásmem tematických pohádek. Vánoční atmosféru nám zpříjemnil výlet na Zámek Raduň, kde nás provedla kněžna Vanda. Ve třídě jsme si upekli perníčky a navštívili knihovnu. Na závěr tohoto měsíce paní učitelky zahrály dětem pohádku O jedličce a Ježíšek přinesl nadílku, která dětem udělala velikou radost.

 • Listopad 2023 Listopad 2023

  Listopad byl velmi nabitý, začátkem měsíce nás navštívila p.Dáša, která dětem ukázala spoustu pokusů. Užili jsme si halloweenské dopoledne, navštívili hřbitov a planetárium v Ostravě - Porubě. Také jsme se dočkali správného počasí na pouštění draka a přijel za námi na zajímavou  besedu o prevenci patologických jevů p. Jan. Spolu s dětmi s chobotniček jsme pekli svatomartinské rohlíčky. Konec měsíce probíhal ve znamení příprav na Vánoce.

 • Říjen 2023 Říjen 2023

  V měsíci říjnu jsme si povídali o ovoci a zelenine, podzimních plodech a dracích. Dostatečně jsme využívali pěkného počasí a trávili spoustu času na školní zahradě. 13.10.nás pozvali hasiči na svou stanici do Ostravy- Zábřehu, kde měli Den otevřených dveří. Společne s rodiči a dětmi jsme si užili odpolední akci Podzimní hody.

 • Září 2023 Září 2023

  Září se ve třídě Delfínků neslo ve znamení adaptace. Upekli jsme šátečky z listového těsta ku příležitosti dne otevřených dveří, pilně nacvičovali pásmo básní a písní na vystoupení pro Červený kříž. Povídali jsme si o babím létě, pavoučcích a vlaštovkách.

 • Červen 2023 Červen 2023

  Měsíc červen odstartoval výletem na Kozí farmu do Havířova. Děti se zde seznámily s různými hospodářskými zvířaty. Poté proběhl odpolední Den dětí s rodiči na zahradě MŠ. Navštívilo nás divadlo s pohádkou Jak Kulíšek hledal nevěstu. Pro předškoláky bylo připraveno pasování na zahradě MŠ, za účasti p.učitelek ze ZŠ. Snažili jsmese trávit co nejvíce času venku, kde si dokonce děti užili i odpolední odpočinek. Na konci měsíce pro nás připravila p.uč. Katarínna Sýkorová spolu s žáky 9.tříd sportovní dopoledne na šk.zahradě a pirátskou stezku v Klimkovicích. 

 • Květen 2023 Květen 2023

  Květen jsme věnovali maminkám v tématu-Moje rodina. Připravili jsme pásmo písní, básní a tanečků, na které jsme pozvali rodiče i prarodiče. Dalším tématem byla doprava. Seznámili jsme se s dopravními prostředky a pravidly silničního provozu, procvičili jízdu na koloběžkách a získané znalosti jsme ověřili na interaktivní tabuli. Také jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic, expozici dětský svět, kde byl pro děti připraven program na téma - voda.

 • Duben 2023 Duben 2023

  V měsíci dubnu jsme oslavili svátky jara -Velikonoce, společně s dětmi i rodiči. Povídali jsme si o jarní louce, o tom jak chránit naši planetu, o zvířátkách, mláďátkách a domácích mazlíčcích. Na školní zahradě jsme s dětmi zasadili jarní kytičky, které nám donesli rodiče.

 • Březen 2023 Březen 2023

  V tomto měsici jsme s dětmi zahájily jaro, jarní stezkou na zahradě Mš a vypouštěním Moreny. V průběhu týdne jsme poznávali, různě jarní květiny a znaky jara a připravovali se na zápis do prvních tříd.. Vytvořily jsme s dětmi aktovky dle fantazie pomocí temperových barev. A v závěru měsíce jsme si s rodiči užily Velikonoční tvoření s krátkým vystoupení. 

 • Leden 2023 Leden 2023

  Začátkem měsíce ledna jsme navštívili Husitský kostel, cestovali po severním a jižním póle.

  Přijela za námi p. Dáša, se kterou si děti vyzkoušely různé pokusy. Dalším tématem bylo lidské tělo a její smysly, v jehož průběhu děti navštívily sportovní halu. 

 • Prosinec 2022 Prosinec 2022

  Měsíc prosinec se nesl v duchu adventu. Navštívil nás Mikuláš, který donesl pro děti nadílku. S dětmi jsme navštívili kino, kostel, ZŠ, kde děti shlédli pohádku připravenou žáky 5. tříd. Užili jsme si venku bohaté sněhové nadílky. A toto období jsme uzavřeli besídkou s dílnami a jarmarkem pro rodiče a Vánocemi v MŠ a přišel i Ježíšek..

 • Listopad 2022 Listopad 2022

  Měsíc listopad byl věnován Halloweenu, Dušičkám, vysvětlili jsme si tradice těchto svátků. Povidali jsme si o tom, jak se zvířátka připravují na zimu, přijel k nám Martin na bílém koni, navštivili jsme knihovnu, kde nám paní knihovnice zahrály divadlo O poslední vlaštovce, uspořádali jsme sbírku pro pejsky z hospicu. Konec měsíce byl už ve znamení adventu, pekli jsme perníčky a zpívali jsme u vánočního stromu.

 • Říjen 2022 Říjen 2022

  Měsíc říjen byl v Delfínkách ve znamení podzimu. Povídali jsme si o podzimních plodech, pouštěli draka, pekli bramborové placky, byli v knihovně. Na zahradě proběhl Jablíčkový den a děti při pobytu venku tvořily domečky pro zvířátka z přírodnin a hrabaly listí.

 • Září 2022 Září 2022

  Měsíc září proběhl bez potíží, děti z Delfínků se rychle zadaptovaly. Povídali jsme si o babím létě, pavoučcích, ovoci, zelenině a houbách. Navštívilo nás divadlo Letadlo. S dětmi jsme pekli jablečné šátečky. Děti přednášely na polaneckém Vítání občánků.

 • Červen 2022 Červen 2022

  Měsíc červen byl nabitý spoustou akcí. Odpolední Den dětí na školní zahradě s rodiči, výlet na zámek Kunín, taneční představení a muzikál, které si pro nás připravily děti ze ZŠ, beseda s policií, sportovní dopoledne v hale, pěvecké vystoupení Delfínků a Chobotniček na Polanka Cupu, pasování předškoláků, pirátská stezka v klimkovických sanatoriích a odpoledne s tatínky.

 • Květen 2022 Květen 2022

  V měsíci květnu  jsme si povídali o rodině - členech rodiny, domově a místě, kde žijeme a o naší vlasti. Věnovali jsme se také dopravnímu tématu. a navštívilo nás divadlo.

  Pro maminky jsme si připravili besídku s pásmem písní a básní, děti společně si společně s maminkami ozdobily perníčky a zahrály různé smyslové hry. Maminky byly dojaté.

 • Duben 2022 Duben 2022

  Měsíc duben byl nabitý akcemi, děti shlédly v polanecké ZUŠ koncert, navštívily nás p. učitelky ze ZŠ, aby se seznámily s našimi předškoláky ještě před zápisem. Společně jsme se připravovali na Velikonoce.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V březnu děti začaly navštěvovat plavání, do MŠ přijel klaun, přijali jsme pozvání do polanecké ZUŠky, kde pro děti p. učitelky z výtvarného oboru nachystaly inspirativní tvoření s pohádkou. Koncem měsíce jsme společně s dětmi uklidili školní zahradu a rozloučili se zimou - Morenou a přivítali jaro.

 • Únor 2022 Únor 2022

  V měsíci únoru jsme si s dětmi povídali o zimní olympiádě, seznámili jsme se se sporty, které soutěží na olympijských hrách a závěrem si děti tyto sporty vyzkoušeli na vlastní školkové  olympiádě. Koncem měsíce proběhl, spolu s chobotničkami, třídní karneval, plný soutěží, tance, tomboly a překvapením pro děti.

 • Leden 2022 Leden 2022

  V měsíci lednu k nám přijela zima, a věnovali jsme se lidskému tělu.

 • Prosinec 2021 Prosinec 2021

  V prosinci nás navštívili Mikuláš, Čerti a  Anděl, zdobili jsme strromeček a společně se připravovali na Vánoce.

 • Listopad 2021 Listopad 2021

  V měsíci listopadu jsme pokračovali v podzimních tématech, navštívili jsme knihovnu, místní hřbitov a do školky zavítal slepecký pes.

 • Říjen 2021 Říjen 2021

  V říjnu se věnovali podzimu, povidali jsme si o ovoci a zelenině, pekli štrůdl, děti pracovaly s přírodninami, pouštěly draka a měly halloweenské zábavné dopoledne.

 • Září 2021 Září 2021

  V měsíci září jsme si s Delfínky zopakovali pravidla a zavzpomínali na léto.

 • Červen 2021 Červen 2021

  Celý červen jsme věnovali vodě a dětem, které měly svátek,hubbě a hudebním nástrojům a létě Vysvětlovali jsme si koloběh vody, využili interaktivní tabuli, dělali různé pokusy a hodně muzicírovali. Díky krásnému počasí jsme spoustu času trávili na školní zahradě.

 • Květen 2021 Květen 2021

  V tomto měsíci se konečně otevřela školka pro všechny děti a společně jsme si to náležitě užili v duchu zvířátek, jarní louky, vody a pokusů.

 • Únor Únor

  V tomto měsíci jsme si povídali, tvořili a hráli spoustu her na téma lidské tělo, smysly a zdraví,  poslední týden byl karnevalový.

 • Leden Leden

  Měsíc leden byl ve znamení zimy, zvířátek v zimě a nové interaktivní tabule.

Užitečné odkazy Aktuální informace
Předposlední týden v červnu absolvovaly děti z Delfínků, Chobotniček, Žabiček a Želviček kurz inline bruslení.
Číst více

Vážení rodiče,

v době prázdninového provozu mateřské školy od 5.8. do 23. 8. 2024 byla cena za předškolní vzdělávání stanovena na 235,- Kč. Cena stravného se nemění.

Číst více
19. 6. byla naše MŠ pozvaná na hudebně divadelni představení O dvanácti měsíčkách.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: