Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Nová třída v MŠ

Nová třída v MŠ

Od 1. 9. byla otevřena nová třída - Delfínci.
Více informací...
Kroužky v MŠ

Kroužky v MŠ

V 1. pololetí se neuskuteční žádné kroužky pro děti v mateřské škole.
Více informací...
Informace k provozu mateřské školy od 1. 9. 2020

Informace k provozu mateřské školy od 1. 9. 2020

V souladu manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

Více informací...
Důležité upozornění pro rodiče

Důležité upozornění pro rodiče

Připomínáme rodičům dětí z MŠ, aby si navedli trvalé příkazy na stravné. Děkujeme
Více informací...
Ohlédnutí za šitím roušek v MŠ

Ohlédnutí za šitím roušek v MŠ

V době, kdy byla MŠ uzavřena kvůli koronavirové krize, se v naší MŠ podařilo ušít 4000 roušek. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na šití roušek podíleli s námi, ať už tím, že nám do MŠ nosili potřebný materiál nebo něco dobrého na dobití energie. Jak šití roušek probíhalo, můžete vidět ve videu na tomto odkazu  https://www.youtube.com/watch?v=E1wgEehf_fY&feature=youtu.be
Více informací...
Důležité upozornění pro rodiče !!!

Důležité upozornění pro rodiče !!!

Prosíme rodiče dětí, které nejsou přihlášeny do MŠ na měsíc srpen, aby si odhlásili obědy.
Více informací...
Informace k platbám pro prázdninový provoz a pro školní rok 2020/2021

Informace k platbám pro prázdninový provoz a pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

věnujte prosím níže uvedenému náležitou pozornost.

Více informací...
Pasování předškoláků

Pasování předškoláků

V úterý 16.6. 2020 proběhlo v naší MŠ tradiční pasování předškoláků společně s p. ředitelem a p. učitelkami budoucích prvních tříd.
Více informací...
Evakuace

Evakuace

V pondělí 15.6. dopoledne jsme z důvodu úniku plynu byli evakuováni mimo prostor Mš,  
Více informací...
Pasování předškoláků

Pasování předškoláků

V úterý 16. 6. 2020 proběhne na zahradě naší MŠ pasování předškoláků.
Více informací...
Zájem o umístění dítěte do školky v době prázdninového provozu

Zájem o umístění dítěte do školky v době prázdninového provozu

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás požádat o vyjádření vašeho předběžného zájmu o umístění dítěte v době prázdninového provozu školky v rezervačním systému školy na tomto odkaze.

Více informací...
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

Dodatek ke školnímu stravování v MŠ od 25. 5. 2020

Dodatek ke školnímu stravování v MŠ od 25. 5. 2020

V případě prvního dne nemoci dítěte má rodič možnost tuto skutečnost telefonicky nahlásit do 10:00 přidělené paní učitelce a stravu si v daný den vyzvednout mezi 11:00 a 11:20 po zazvonění u vchodu do školní kuchyně v jednorázových plastových boxech.

Více informací...
Znovuotevření MŠ od 25. 5. 2020, podmínky provozu a informace k platbě školného

Znovuotevření MŠ od 25. 5. 2020, podmínky provozu a informace k platbě školného

Vážení rodiče,

vzhledem k vašemu velkému zájmu o znovuotevření mateřské školy, rozhodl zřizovatel školy ve spolupráci s ředitelem školy o termínu otevření ke dni 25. 5. 2020 za těchto podmínek:

Více informací...
Oznámení o provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

Oznámení o provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy je provoz mateřské školy předběžně naplánován v době hlavních prázdnin (tj. od 1. 7. 2020 a 31. 8. 2020) od 3. 8. do 21. 8. 2020.

Více informací...
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádnému opatření v souvislosti se šířením koronaviru proběhne zápis dětí do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Všechny informace a formuláře, žádost o přijetí dítěte, čestné prohlášení k očkování dítěte a přihlášku ke stravování, naleznete v sekci Mateřská škola – Pro rodiče.

Více informací...
Šití roušek v MŠ

Šití roušek v MŠ

Protože je naše mateřská škola kvůli nouzového stavu dočasně uzavřena, šijeme již druhý týden ochranné roušky, a posíláme je na místa, kde jsou potřeba. Celkově jsme ušily již více než 1700 roušek. 
Více informací...
Náměty pro předškoláky

Náměty pro předškoláky

Od pondělí 6. 4. budou vždy jednou týdně zasílány rodičům předškoláků náměty činností, které můžou doma s předškoláky dělat. Každá třída, má přidělenou svou paní učitelku, která bude náměty posílat, a na kterou se budete moci případně obracet s dotazy. 

 

Více informací...
Vrácení školného za dobu omezení provozu

Vrácení školného za dobu omezení provozu

Vážení rodiče,

vzhledem k omezení provozu mateřské školy stanovil ředitel školy na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vrácení školného zpět zákonným zástupcům v poměrné výši 200 Kč za měsíc březen 2020.

Více informací...
Ani bez dětí se nenudíme

Ani bez dětí se nenudíme

Šijeme roušky pro polanecké občany, uklízíme, pereme, žehlíme, dezinfikujeme hračky. Společně to zvládneme!
Více informací...
Uzavření a pohotovostní režim mateřské školy

Uzavření a pohotovostní režim mateřské školy

Vážení rodiče,

zřizovatel školy vzhledem k minimálnímu počtu dětí a v souvislosti s mimořádnými opatřeními spjatých s možným šířením koronaviru rozhodl o uzavření mateřské školy od 18. 3. 2020.
Více informací...
Návštěva haly v ZŠ

Návštěva haly v ZŠ

V úterý 10.3. jsme s předškolními dětmi navštívili sportovní halu naší základní školy.
Více informací...
Maškarní ples

Maškarní ples

V sobotu 29. 2. proběhl v Dělnickém domě tradiční maškarní karneval pro děti, ve spolupráci se sdružením rodičů a učitelek mš. 
Více informací...
Změna konzultačních hodin vedoucí školní jídelny

Změna konzultačních hodin vedoucí školní jídelny

Vážení rodiče,

vzhledem k nulovému zájmu rodičů o schůzky v době konzultačních hodin vedoucí školní jídelny v budově mateřské školy (středy od 14:00 do 16:00), vám oznamujeme změnu.

Více informací...
Vítání občánků

Vítání občánků

Dne 22.2. jsme se s dětmi ze třídy Žabky zúčastnili tradičního Vítání občánků na polanecké radnici.

 

Více informací...
Divadlo Letadlo

Divadlo Letadlo

Dne 3. 2. 2020 náš navštívilo divadlo Letadlo Letadlo s představením Průzkumníci v lese.
Více informací...
Týden dopravní osvěty

Týden dopravní osvěty

Mateřská škola se v posledním lednovém týdnu zapojila do akce naší základní školy Týden dopravní osvěty.

 

Více informací...
Logopedie

Logopedie

Začátkem ledna se v naší MŠ otevřel kurz Logopedie, který probíhá dvakrát týdně, a vede jej paní učitelka Mgr. Šárka Tomášková.
Více informací...
Důležité informace ke školnímu stravování

Důležité informace ke školnímu stravování

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni, od 1. 1. 2020 proběhla nezbytná reorganizace školní jídelny. Od 6. 1. 2020 Vám budou paní učitelky Vašich dětí rozdávat informační lístečky v souvislosti s plánovanou změnou. Mimo jiné se na nich dozvíte i pokyny k platbě.

Více informací...
Přání

Přání

Rádi bychom Vám popřáli klidné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a úspěšný vstup do nového roku 2020.
Více informací...
Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma

Ve čtvrtek 19.12. si pro nás děti a p.učitelka ze ZŠ připravili nádherné divadlo s vánoční tématikou - Půjdem spolu do Betléma.
Více informací...
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ-Školní jídelna

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ-Školní jídelna

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ-Školní jídelna
Více informací...
Konzultační schůzka s rodiči

Konzultační schůzka s rodiči

Ve středu 8. 1. 2020 v 15h proběhne ve třídě Chobotniček konzultační schůzka ohledně změn ve školní jídelně. 
Návštěva Husitského kostela

Návštěva Husitského kostela

Dne 18.12. celá mateřská škola navštívila místní Husitský kostel. Pan farář nám povídal o adventu, o vánočních zvycích a tradicích. Děti viděly výzdobu kostela-vánoční stromečky, adventní věnec a Betlém. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy, popřáli si hezké svátky a děti dostaly sladkou odměnu.
Více informací...
Výlet na Slezskoostravský hrad

Výlet na Slezskoostravský hrad

Dne 17. 12. 2019 se třídy Chobotničky, Žabičky a Želvičky vydaly na Slezskoostravský hrad. Na hradě jsme měli možnost zhlédnout výstavu betlémů, prošli jsme se po nádvoří hradu a nakonec si děti daly teplý dětský punč na zahřátí. Dětem se výlet moc líbil, a velkým zážitkem pro ně byla také cesta autobusem.
Více informací...
Vánoční nadílka s divadlem

Vánoční nadílka s divadlem

V pondělí 16.12. proběhlo v MŠ radostné vánoční dopoledne. 
Více informací...
Vánoční posezení s rodiči

Vánoční posezení s rodiči

Ve dnech 10. a 11. 12. proběhlo v naší MŠ tradiční vánoční posezení s rodiči. Děti zazpívaly nacvičené písně a koledy, přednesly vánoční básničky a po vystoupení byly pro děti a rodiče připraveny vánoční dílničky a nechyběl ani prodejní jarmark s výrobky dětí a p. učitelek. Akce měla jako vždy velký úspěch a prožili jsme společně příjemné odpoledne. Všem dětem a rodičům děkujeme za účast.
Více informací...
MISS PRINCESS ČR 2019

MISS PRINCESS ČR 2019

Obrovského úspěchu dosáhla dívenka z naší mateřské školy, ze třídy Žabiček Elizabeth Anne Neuwirthová, na soutěži Miss Princess, kde se umístila na úžasném 1. místě! 

 

Více informací...
Mikulášská nadílka v MŠ

Mikulášská nadílka v MŠ

Ve čtvrtek 5. 12. nás v mateřské škole navštívili Mikuláš, čerti a andělé, v podání nejstarších dětí z naší základní školy. Nadílka byla velmi vydařená, děti zazpívaly písničku a za odměnu dostaly mikulášský balíček.  
Více informací...
Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 30.11. vystoupily děti a paní učitelky z mateřské školy v areálu Dělnického domu u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Polance. 
Více informací...
Vánoční řemeslný jarmark

Vánoční řemeslný jarmark

Naše mateřská škola se jako každý rok zúčastnila tradičního Vánočního jarmarku v prostorách Dělnického domu.
Více informací...
Bublinková show v MŠ

Bublinková show v MŠ

Ve čtvrtek 21.11. 2019 se v naší MŠ uskutečnila kouzelnicko - bublinková show. Děti měly možnost si vyzkoušet různé triky, zapojit se do show a na závěr si také zatančily.
Více informací...
Adventní akce MŠ

Adventní akce MŠ

30. 11. 2019 Rozsvícení vánočního stromu (čas bude upřesněn)

5. 12. 2019 Dopolední Mikulášská nadílka v MŠ ve spolupráci se ZŠ

10. 12. 2019 Vánoční posezení s rodiči (Motýlci, Včelky, Berušky, Kuřátka)-vystoupení dětí, vánoční jarmark a dílny

11. 12. 2019 Vánoční posezení s rodiči (Žabičky, Želvičky, Chobotničky)-vystoupení dětí, vánoční jarmark a dílny

16. 12. 2019 Vánoční dopoledne v MŠ pro děti

17. 12. 2019 Návštěva Slezskoostravského hradu-předškolní třídy

23. 12. 2019-5. 1. 2020 Vánoční prázdniny

Více informací...
Oznámení o přerušení provozu

Oznámení o přerušení provozu

Přerušení provozu v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

Více informací...
Termíny ověření očekávaných výstupů u dětí v individuální formě vzdělávání

Termíny ověření očekávaných výstupů u dětí v individuální formě vzdělávání

V souladu s § 34b odst. 3 školského zákona, stanovil ředitel školy k ověření očekávaných výstupů u dětí v individuální formě vzdělávání datum 20. 11. 2019 od 7:30 hod. s náhradním termínem dne 4. 12. 2019 od 7:30 hod.

Více informací...
Kouzelník s klaunem

Kouzelník s klaunem

Ve středu 13.11. se děti zúčastnily kouzelnické produkce s názvem Kouzelník a klaun. 
Více informací...
Uspávání broučků ve školní zahradě

Uspávání broučků ve školní zahradě

Ve středu 23.10. proběhlo v prostorách školní zahrady Uspávání broučků.
Více informací...
Vystoupení dětí v Domově pro seniory v Klimkovicích

Vystoupení dětí v Domově pro seniory v Klimkovicích

Dne 25. 10. se děti ze tříd Žabičky a Želvičky vydaly do Domova pro seniory v Klimkovicích.
Více informací...
Vítání občánků

Vítání občánků

V sobotu 19.10. děti ze třídy Chobotniček přednesly básně na Vítání občánků.
Více informací...
Canisterapie

Canisterapie

Ve dnech 17. a 18. 10. 2019 proběhla v MŠ ukázka Canisterapie. Navštívili nás dva psi, děti si je mohli pohladit i nakrmit, a seznámily se se základy Canisterapie.
Více informací...
Divadlo 21. 10. 2019

Divadlo 21. 10. 2019

Dne 21. 10. 2019, navštívilo naši školku divadlo Šikulka. Děti měly možnost zhlédnout představení Prasátko a kouzelná slovíčka.
Více informací...
Uspávání broučků ve školní zahradě

Uspávání broučků ve školní zahradě

Zveme všechny rodiče na uzavření školní zahrady, které se uskuteční dne 23. 10. 2019 od 15:00 do 16:30 h. Těšíme se na Vaši účast.
Více informací...
Procházka po Poodří

Procházka po Poodří

Dne 15. 10. se třídy Žabky a Želvičky společně vypravily na procházku k polaneckým rybníkům. Děti si vyzkoušely také krátkou jízdu autobusem na Dolní Polanku, odkud už jsme se prošli pěšky až zpátky ke školce. Děti měly možnost lépe poznat život v rybníce a u rybníka, když pozorovaly kapry, labutě a žáby. 
Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

V pátek 27. 9. 2019 děti ze třídy Chobotniček navštívily dopravní hřiště v Ostravě-Porubě, v mateřské škole na Ukrajinské ulici. Děti měly možnost seznámit se se základními pravidly silničního provozu z pohledu chodců a cyklistů, za účasti městské policie.
Usměvavé lyžování

Usměvavé lyžování

Upozorňujeme, že dne 27. 9. 2019, je poslední možnost, přihlásit děti na lyžařský kurz. Více informací naleznete na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, nebo na stránkách www.usmevaveaktivity.cz/lyzovani. Kontaktní osoba je paní Hana Volková, tel.: 604189053.
Vánoční focení jednotlivců

Vánoční focení jednotlivců

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 proběhlo v naší mateřské škole Vánoční focení jednotlivců. 
Užitečné odkazy Aktuální informace
V 1. pololetí se neuskuteční žádné kroužky pro děti v mateřské škole.
Číst více
Od 1. 9. byla otevřena nová třída - Delfínci.
Číst více

V souladu manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

Číst více
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: