Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Termíny ověření očekávaných výstupů u dětí v individuální formě vzdělávání

V souladu s § 34b odst. 3 školského zákona, stanovil ředitel školy k ověření očekávaných výstupů u dětí v individuální formě vzdělávání datum 20. 11. 2019 od 7:30 hod. s náhradním termínem dne 4. 12. 2019 od 7:30 hod. Zákonným zástupcům dětí, kterých se to týká, byla zaslána písemná pozvánka. K ověření výstupů byla pověřena zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání paní Dana Fialová.


14.11.2019 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: