Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Motýlci

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Vavrošová, Anna Vavrošová

Školní asistent: Johanka Vavrošová

Věkové složení dětí: 2,5-3 leté

Provoz třídy: 7:00-15:00 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Motýlci a jejich barevný svět

Tel.: 739 889 749

 • Únor 2023 Únor 2023

  V únoru jsme si povídali o lidském těle, oslavili jsme karneval a také jsme si zahráli na pohádky ,,O Karkulce" a ,,O Koblížkovi".

 • Leden 2023 Leden 2023

  V lednu jsme s dětmi oslavili TŘI KRÁLE, povídali jsme si o tom, jak můžeme v zimě pomáhat ptáčkům, aby neměli hlad, a také nás ve školce navštívily malé sovičky. Učili jsme se vnímat všemi smysly a vysvětlili jsme si, co všechno můžeme dělat pro své zdraví.

 • Listopad 2022 Listopad 2022

  V listopadu jsme s dětmi uspali broučky a zvířátka v lese. Naše třída se také zapojila do sbírky pro pejsky. 

 • Říjen 2022 Říjen 2022

  V říjnu jsme si s dětmi povídali o podzimu a o jablíčkách, která na podzim dozrávají, a také jsme ve třídě oslavili Halloween.

 • Září 2022 Září 2022

  Září bylo v motýlkové třídě hlavně o poznávání. Děti poznávaly své paní učitelky, svou novou třídu, i kamarády. Navštívilo nás divadlo s představením ,,Co medvědi o podzimu nevědí" a také ve třídě jsme si s dětmi povídali o pohádce ,,Tři medvědi".

 • Květen 2022 Květen 2022

  V květnu jsme se zaměřili na témata "Maminky slaví svátek" a "Povolání". Společně s maminkami jsme si udělali pěkné odpoledne, a tak oslavili jejich svátek. Při tématu povolání jsme si upekli housky. Také nás v tomto měsíci navštívilo Divadlo Letadlo s představením Průzkumníci v Africe.

 • Duben 2022 Duben 2022

  V dubnu jsme si povídali o Velikonocích a upekli si velikonočního beránka, také jsme se převlékli za čarodějnice, a tak společně oslavili Čarodějnický rej.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V březnu jsme si s dětmi povídali o knížkách a o pohádkách, navštívili jsme místní knihovnu a přivítali jaro.

 • Únor 2022 Únor 2022

  V únoru jsme si s dětmi povídali o tom, jak zimu tráví zvířátka v lese, společně s Včeličkovou třídou jsme oslavili karneval a také jsme si udělali školkovou olympiádu.

 • Leden 2022 Leden 2022

  V lednu jsme s dětmi přivítali zimu. Děti na školní zahradě bobovaly, stavěly sněhuláky a ve sněhu tvořily cestičky.  Také jsme nachystali krmení ptáčkům, aby v zimě neměli hlad.

 • Prosinec 2021 Prosinec 2021

  V prosinci nás v MŠ navštívil Mikuláš a děti od něj za přednesené básničky a písničky dostaly sladkou odměnu. Pak už jsme se chystali na Vánoce, napekli jsme cukroví, ozdobili stromeček a čekali, až pod něj Ježíšek dětem nadělí dárky.

 • Listopad 2021 Listopad 2021

  V listopadu jsme s dětmi uspali broučky na školní zahradě, naučili jsme se toho hodně nového o zelenině a přišel nás navštívit pán se slepeckým psem.

 • Říjen 2021 Říjen 2021

  V říjnu jsme s dětmi uspali ježka, pekli jsme jablíčkový koláč a také jsme oslavili Halloween dlabáním dýně.

 • Září 2021 Září 2021

  V měsíci září jsme se s dětmi po prázdninách přivítali ve školce. Poznávali jsme nové kamarády, učili jsme se třídní pravidla a hráli jsme spoustu her.

 • Květen 2021 Květen 2021

  V tomto měsíci jsme se s dětmi po dlouhém čekání přivítali znovu ve školce. Povídali jsme si o rodině a o různých povoláních. Děti si vyzkoušely pečení housek, míchání malty a také si oblíbily novou kuchyňku, kterou jsme dostali do naší třídy. 

 • Březen Březen

  Protože kvůli vládním opatřením momentálně nemohou děti chodit do školky, rozhodly jsme se pro děti vymýšlet různé jarní aktivity na doma. Děti se mohly podle videa naučit písničku, vytvořily si Morenu, zasadily semínka do vyrobených květináčků, a také se učily nové jarní básničky.

 • Únor 2021 Únor 2021

  V únoru jsme si s dětmi užívali sněhu na školní zahradě, kde jsme stavěli sněhuláky a bobovali. Děti si upekly koláčky a také jsme si ve třídě udělali karneval. Děti přišly v krásných maskách, zúčastnily se různých soutěží a v tombole si vylosovaly malou odměnu.

 • Únor Únor

  Únor - V únoru jsme si s dětmi povídali o lidském těle a zdraví. Děti se učily pojmenovat a ukázat vnější části těla a opakovaly si zásady zdravého životního stylu. Po jarních prázdninách jsme se zaměřili na klasické dětské pohádky a připravovali jsme se na maškarní ples.

 • Leden Leden

  Leden - První týden v novém roce se děti seznámily s tradicí Tří králů. Poté jsme si povídali o zimě, jak vypadá zimní příroda a o tom, jak se v zimě oblékáme. V posledním týdnu bylo pro děti připraveno téma o dopravě, kdy si opakovaly pravidla bezpečného chování na silnicích.

 • Prosinec Prosinec

  V prosinci mateřskou školu navštívil Mikuláš a později i Ježíšek, který dětem pod stromeček nadělil spoustu dárků. Děti si pro rodiče připravily vánoční vystoupení a poté si všichni mohli vyrobit baňku nebo jablíčko se sušeným ovocem.  Také jsme se byli podívat do knihovny, do husitského kostela a v základní škole na vánoční pohádku hranou žáky. 

 • Listopad Listopad

  V měsíci listopadu jsme si s dětmi povídali plodech, které v přírodě rostou na podzim, a také o tom, jak se na zimu chystají volně žijící zvířátka a ptáčci. Poslední slunečné dny jsme využili k pobytu na školní zahradě a pouštění draka.

 • Říjen Říjen

  V říjnu jsme si s dětmi povídali o podzimu, ovoci a zelenině. Poslední slunečné dny jsme využili k hrám na školní zahradě. Děti zhlédly divadelní představení a v rámci canisterapie navštívila třídu paní s dvěma psy.

 • Září Září

  V září se děti seznámily s pro ně novým prostředím mateřské školy a s novými kamarády.

Užitečné odkazy Aktuální informace
V úterý 14.3. proběhla v naší mateřské škole beseda s p. Holbou
Číst více
Ve středu 22.2. nás navštívily strážnice městské policie,
Číst více
Karneval MŠ
V sobotu 11. 2. 2023  proběhl v Dělnickém domě tradiční maškarní karneval pro děti. Na začátku programu měly děti taneční vystoupení pod vedením Stanky na motiv pohádky Ledového království. Dále na karnevalu vystoupila mažoretka Dominika Návratová. Po vystoupení byly pro děti nachystány soutěže na téma ,,Divoký západ" a následovalo tančení s dětmi pod vedením Stanky. Odpoledne bylo zakončeno bohatou tombolou. Fotky karnevalu najdete zde:  [wblink74]
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: