Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Želvičky

Třídní učitelky: Bc. Kateřina Vavrečková, Veronika Machůrová

Věkové složení dětí: 4-5 leté

Provoz třídy: od 7:00-15:00 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Želvičky v barevném světě

Tel.: 732 385 067

 • Červen 2022 Červen 2022

  V červnu jsme s dětmi byli na školním výletě na zámku Kunín, povídali jsme si nimi o hmyzu, zkusili si vyrobit svíčku ze včelího vosku, navštívili knihovnu v Klimkovicích, užili si počínající léto na školní zahradě.

 • Květen 2022 Květen 2022

  Na začátku května nás čekal Den s maminkou. Po dvou letech to byla veliká událost. I proto jsme se na besídku patřičně připravovali. Celý první týden jsme si povídali o rodině, a především o maminkách. Vystoupení pro maminky bylo velmi dojemné a všichni si ho užili. Na závěr si děti se svou maminkou vyrobily srdíčko na památku. Navštívilo nás i divadlo Letadlo, které k nám zavítalo s pohádkou Průzkumníci v Africe. Následující tři týdny jsme věnovali dopravě, značkám a bezpečnému chování na vozovce a v její blízkosti.

 • Duben 2022 Duben 2022

  Duben se nesl ve znamení Velikonoc.
  S dětmi jsme si povídaly o svátcích jara, jaké jsou zvyky a které známe symboly Velikonoc. Děti se pochlubily, kdo doma peče beránka, kdo zdobí vajíčka a kdo s tatínkem splétá pomlázku. V dalších týdnech jsme se seznámili se zvířátky na statku. Na konci dubna se uskutečnil čarodějnický rej, na kterém měly děti připravenou překážkovou dráhu, tančily kolem improvizovaného ohně a dokonce si uvařily lektvar.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V měsíci březnu jsme si povídali s dětmi o lidském těle, smyslech a emocích. Na konci jsme se rozloučili se zimou - vynesli Morénu k místnímu potoků a přivítali jaro. 

   

 • Únor 2022 Únor 2022

  V únoru jsme si povídali o zvířátkách v zimě, o zimní olympiádě, o tom jak se oblékáme, aby nám nebyla zima. Ukončili jsme ho karnevalovým týdnem.

 • Leden 2022 Leden 2022

  Po návratu v vánočních prázdnin jsme si s dětmi povídali o tradici Tři králů a významu tříkrálové sbírky. Následovalo téma ledové království, ve kterém si děti prohloubily vědomosti o zimním období, vyzkoušeli zajímavé pokusy a pro jejich velkou radost na chvíli i napadl sníh, což jsme samozřejmě využili.

 • Prosinec 2021 Prosinec 2021

  Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Připravili jsme si pro ně písničky a básničky a oni nás za to obdarovali perníčky. Následně jsme se začali seznamovat s vánočními zvyky. Společně jsme ozdobili vánoční stromeček ve třídě, vyrobili vánoční přání pro rodiče a užívali si příjemnou atmosféru spojenou s těmito svátky.

   

 • Listopad 2021 Listopad 2021

  V listopadu jsme si s dětmi povídali o dušičkách. Seznámili se s legendou o sv. Martinovi. Procvičili si názvy geometrických tvarů v tématu draci. Na konci měsíce jsme se s dětmi začali připravovat na adventní čas.

 • Říjen 2021 Říjen 2021

  V říjnu jsme si s dětmi povídali o stromech. Hledali jsme rozdíly mezi listnatými a jehličnatými.  Pracovali jsme s barvami typickými pro podzimní počasí. Jemnou motoriku jsme zdokonalovali při modelování a manipulaci s přírodninami.

   

 • Září 2021 Září 2021

  V září se ve třídě želvičky sešly děti ze třídy Včelek a Berušek.  Společně jsme si vytvořili pravidla soužití, které se nyní snažíme dodržovat. Prostřednictvím tématu o mravenečcích jsme se zaměřili na vzájemnou toleranci, spolupráci a kamarádství. 

   

 • Červen 2021 Červen 2021

  V průběho června jsme cestovali po světě. Seznámili jsme se s různými kulturami a exotickými zvířaty.

 • Květen 2021 Květen 2021

  V květnu jsme po nedobrovolné pauze opět přivítaly všechny děti ve školce. S dětmi jsme si společně připomněli pravidla soužití ve třídě. Povídali jsme si o řemeslech kdysi a dnes, některá jsme si i vyzkoušeli. Následující dva týdny jsme věnovali dopravním prostředkům a bezpečnému chování na cestách.

   

 • Březen 2021 Březen 2021

  V březnu jsme pro děti připravovaly dobrovolnou distanční výuku. Posílaly náměty na tvoření a různá inspirační videa.

 • Únor 2021 Únor 2021

  V únoru jsme si s dětmi povídaly o Grónské zemi. Děti si zadováděly na sněhu. A zakončili jsme tento měsíc třídním karnevalem.

 • Únor Únor

  V tomto měsíci jsme si povídali o lidském těle a jeho smyslech a v posledním týdnu o karnevalu.

 • Leden Leden

  Nový rok jsme začali povídáním o třech králích. Děti si poslechly příběh, ve kterém se dozvěděli proč je dodnes oslavujeme, a také si krále sami vyrobiliy. Přijelo k nám mobilní planetárium, kde děti měly možnost zhlédnout pohádku Se zvířátky do vesmíru, a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o planetách, souhvězdích a raketách. Také jsme si zahráli na pohádku O koblížkovi. Děti si například mohly vyzkoušet na tabletech, jak se takový koblížek peče. V posledním týdnu jsme se zapojili do akce naší základní školy Týden dopravní osvěty. Seznámili jsme se se základními pravidly silničního provozu, a také s vybranými dopravními značkami.

 • Prosinec Prosinec

  Celý prosinec se u nás nesl v duchu adventu a Vánoc. V MŠ nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly, vyráběli jsme adventní věnce, pekli cukroví a zdobili stromeček. Navštívili jsme Slezskoostravský hrad, Husitský kostel a děti také shlédly divadelní představení, které si pro ně přichystaly paní učitelky. Proběhla i vánoční besídka pro rodiče spojená s prodejním jarmarkem a dílničkami. Největší úspěch měla pro děti bez pochyby vánoční nadílka.

 • Listopad Listopad

  V listopadu jsme se s dětmi učili o podzimu, jak se v tomto období mění příroda, a že zvířátka se už začínají pomalu připravovat na zimu. Řekli jsme si legendu o svatém Martinovi a začali jsme si povídat o Adventu. 

 • Říjen Říjen

  V tomto měsíci jsme si s dětmi povídali o ovoci, zelenině a také o podzimu. Želvičky se byly projít v Poodří, zapojily se do vytváření záhonku na školní zahradě, zhlédly divadelní představení a v neposlední řadě byly zazpívat a zarecitovat babičkám a dědečkům z domova seniorů v Klimkovicích.

 • Září Září

  V měsící září se spolu děti ze třídy Želviček seznamovaly prostřednictvím různých činností a her. Dále jsme si s dětmi povídali o babím létě, zejména o tom, co v tomto období dělají pavoučci a vlaštovky.

Užitečné odkazy Aktuální informace
Mateřská škola Polanka nad Odrou srdečně zve všechny rodiče s dětmi 5. 10. 2022, od 15 hodin na JABLÍČKOVÝ DEN na školní zahradě.
Číst více
Na zahradě mateřské školy jsme zasadili jehličnatý strom.
Číst více

PLÁN AKCÍ PRO DĚTI dopoledne,

DĚTI A RODIČE odpoledne školní rok 2022/2023

 

Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: