Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Želvičky

Třídní učitelky: Bc. Kateřina Vavrečková, Bc. Veronika Machůrová

Věkové složení dětí: 4-5 leté

Provoz třídy: od 7:00-15:00 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Želvičky v barevném světě

Tel.: 732 385 067

 • Leden 2023 Leden 2023

  V lednu jsme toho v naší třídě zažili opravdu hodně. První týden jsme byli v kostele zazpívat si koledy a rozloučit se se stromečkem a betlémem. Ve třídě jsme si povídali také o konci roku a o tradici Tří králů. V druhém týdnu jsme si začali povídat o zvířátcích v zimě. Nejprve jsme se soustředili na Antarktidu a Arktidu a vymysleli si vlastní eskymácká jména. Do školky zavítala paní v bílém plášti, která nám ukázala kouzlo pokusů nejen z octa a jedlé sody. Ve třetím týdnu jsme pokračovali povídáním o ptáčcích. Vyrobili jsme mnoho výtvorů a byli zapojit mozečky k interaktivní tabuli. Čtvrtý týden jsme si povídali o zvířátcích v lese, společně si poskládali lišku. Také se nám do tématu hodila návštěva paní s malými živými sovičkami, která nám o nich povyprávěla. Na konci týdne jsme se byli navštívit základní školu, kde nám starší děti zahrály pohádku O Zlatovlásce. V posledním lednovém týdnu jsme začali povídání o Ledovém království. Také jsme se zajeli podívat do Klimkovické knihovny. Začátek roku jsme začali opravdu s velkou parádou.

 • Prosinec 2022 Prosinec 2022

  Celý prosinec se nesl v duchu přicházejících Vánoc. Po tom, co jsme si společně před mateřskou školou slavnostně rozsvítili stromeček jsme čekali na Mikuláše, který dorazil spolu s andělem a čerty. Děti jim zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Všechny si donesly sladké dárečky a byly moc statečné. Po Mikuláši jsme si povídali o adventu, tradicích a zvycích, které každý doma má. Předposlední týden nás navštívili rodiče dětí, kteří si spolu se svými potomky vyrobili andílka a ozdobili perníček a také poslechli, co se děti v mateřské škole naučili. Vyvrcholení adventu nás čekalo v pátek, kdy paní učitelky zahrály dětem pohádku o Zajíčkovi a Lišce. Všem se společné dopoledne moc líbilo. A po společném zazpívání koled k nám dorazil Ježíšek, který dětem rozzářil oči. Přestože jsme měli velkou nemocnost, s dětmi jsme si vše moc užili.

 • Listopad 2022 Listopad 2022

  První dva týdny v listopadu jsme věnovali tradicím naším i cizím – Haloween, Dušičky, sv. Martin. Prohlubovaly jsme dětem jejich dosavadní poznatky o nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti, pracovali jsme s netradičním materiálem. Třetí týden byl ponechán podzimnímu tématu „Draci“. V posledním listopadovém týdnu jsme se opět vrátili k tradicím. Začali jsme se společně připravovat na příchod adventního období. Vyráběli jsme adventní věnce papírové i klasické z větviček, povídali si o nadcházejícím období, nacvičovali písničky na rozsvěcování vánočního stromu před školkou. Tento přípravný čas jsme si zpříjemnili výletem do Slezské tvorby v Opavě, kde jsme si prohlídli výrobu baněk a následně si děti mohly vybrat baňku a samy si ji ozdobit.

   

 • Říjen 2022 Říjen 2022

  V říjnu jsme s dětmi navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích, tudíž jsme ptáčkům věnovali celý týden. Dozvěděli jsme se, co dělat, když najdeme zraněného ptáčka, nebo zvířátko v lese. Hned druhý týden jsme měli ve třídě paní praktikantku, která s námi až do konce měsíce trávila každý den a povídali si s dětmi o Pohádkách. Děti se s detektivem Louskáčkem zaměřily na třídění odpadu a ekologii, s Rákosníčkem pak také co je důležité pro zdravé tělo. Paní praktikantka dětem připravila úkoly a zábavné činnosti na školní zahradě. Poslední říjnový den nás navštívilo divadlo Letadlo s Výpravou za ledním medvědem.

 • Září 2022 Září 2022

  V září jsme společně s dětmi tvořili třídní pravidla, seznamovali se s novým prostředím. Povídali jsme si, co je to kamarádství a proč je důležité mít kamarády.

  V druhé půlce září jsme se věnovali ovoci a zelenině.

  Společně s dětmi ze včeliček jsme se zúčastnili projektového dne "Mosty."

  Navštívilo nás také divadlo Koloběžka.

 • Červen 2022 Červen 2022

  V červnu jsme s dětmi byli na školním výletě na zámku Kunín, povídali jsme si nimi o hmyzu, zkusili si vyrobit svíčku ze včelího vosku, navštívili knihovnu v Klimkovicích, užili si počínající léto na školní zahradě.

 • Květen 2022 Květen 2022

  Na začátku května nás čekal Den s maminkou. Po dvou letech to byla veliká událost. I proto jsme se na besídku patřičně připravovali. Celý první týden jsme si povídali o rodině, a především o maminkách. Vystoupení pro maminky bylo velmi dojemné a všichni si ho užili. Na závěr si děti se svou maminkou vyrobily srdíčko na památku. Navštívilo nás i divadlo Letadlo, které k nám zavítalo s pohádkou Průzkumníci v Africe. Následující tři týdny jsme věnovali dopravě, značkám a bezpečnému chování na vozovce a v její blízkosti.

 • Duben 2022 Duben 2022

  Duben se nesl ve znamení Velikonoc.
  S dětmi jsme si povídaly o svátcích jara, jaké jsou zvyky a které známe symboly Velikonoc. Děti se pochlubily, kdo doma peče beránka, kdo zdobí vajíčka a kdo s tatínkem splétá pomlázku. V dalších týdnech jsme se seznámili se zvířátky na statku. Na konci dubna se uskutečnil čarodějnický rej, na kterém měly děti připravenou překážkovou dráhu, tančily kolem improvizovaného ohně a dokonce si uvařily lektvar.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V měsíci březnu jsme si povídali s dětmi o lidském těle, smyslech a emocích. Na konci jsme se rozloučili se zimou - vynesli Morénu k místnímu potoků a přivítali jaro. 

   

 • Únor 2022 Únor 2022

  V únoru jsme si povídali o zvířátkách v zimě, o zimní olympiádě, o tom jak se oblékáme, aby nám nebyla zima. Ukončili jsme ho karnevalovým týdnem.

 • Leden 2022 Leden 2022

  Po návratu v vánočních prázdnin jsme si s dětmi povídali o tradici Tři králů a významu tříkrálové sbírky. Následovalo téma ledové království, ve kterém si děti prohloubily vědomosti o zimním období, vyzkoušeli zajímavé pokusy a pro jejich velkou radost na chvíli i napadl sníh, což jsme samozřejmě využili.

 • Prosinec 2021 Prosinec 2021

  Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Připravili jsme si pro ně písničky a básničky a oni nás za to obdarovali perníčky. Následně jsme se začali seznamovat s vánočními zvyky. Společně jsme ozdobili vánoční stromeček ve třídě, vyrobili vánoční přání pro rodiče a užívali si příjemnou atmosféru spojenou s těmito svátky.

   

 • Listopad 2021 Listopad 2021

  V listopadu jsme si s dětmi povídali o dušičkách. Seznámili se s legendou o sv. Martinovi. Procvičili si názvy geometrických tvarů v tématu draci. Na konci měsíce jsme se s dětmi začali připravovat na adventní čas.

 • Říjen 2021 Říjen 2021

  V říjnu jsme si s dětmi povídali o stromech. Hledali jsme rozdíly mezi listnatými a jehličnatými.  Pracovali jsme s barvami typickými pro podzimní počasí. Jemnou motoriku jsme zdokonalovali při modelování a manipulaci s přírodninami.

   

 • Září 2021 Září 2021

  V září se ve třídě želvičky sešly děti ze třídy Včelek a Berušek.  Společně jsme si vytvořili pravidla soužití, které se nyní snažíme dodržovat. Prostřednictvím tématu o mravenečcích jsme se zaměřili na vzájemnou toleranci, spolupráci a kamarádství. 

   

 • Červen 2021 Červen 2021

  V průběho června jsme cestovali po světě. Seznámili jsme se s různými kulturami a exotickými zvířaty.

 • Květen 2021 Květen 2021

  V květnu jsme po nedobrovolné pauze opět přivítaly všechny děti ve školce. S dětmi jsme si společně připomněli pravidla soužití ve třídě. Povídali jsme si o řemeslech kdysi a dnes, některá jsme si i vyzkoušeli. Následující dva týdny jsme věnovali dopravním prostředkům a bezpečnému chování na cestách.

   

 • Březen 2021 Březen 2021

  V březnu jsme pro děti připravovaly dobrovolnou distanční výuku. Posílaly náměty na tvoření a různá inspirační videa.

 • Únor 2021 Únor 2021

  V únoru jsme si s dětmi povídaly o Grónské zemi. Děti si zadováděly na sněhu. A zakončili jsme tento měsíc třídním karnevalem.

 • Únor Únor

  V tomto měsíci jsme si povídali o lidském těle a jeho smyslech a v posledním týdnu o karnevalu.

 • Leden Leden

  Nový rok jsme začali povídáním o třech králích. Děti si poslechly příběh, ve kterém se dozvěděli proč je dodnes oslavujeme, a také si krále sami vyrobiliy. Přijelo k nám mobilní planetárium, kde děti měly možnost zhlédnout pohádku Se zvířátky do vesmíru, a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o planetách, souhvězdích a raketách. Také jsme si zahráli na pohádku O koblížkovi. Děti si například mohly vyzkoušet na tabletech, jak se takový koblížek peče. V posledním týdnu jsme se zapojili do akce naší základní školy Týden dopravní osvěty. Seznámili jsme se se základními pravidly silničního provozu, a také s vybranými dopravními značkami.

 • Prosinec Prosinec

  Celý prosinec se u nás nesl v duchu adventu a Vánoc. V MŠ nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly, vyráběli jsme adventní věnce, pekli cukroví a zdobili stromeček. Navštívili jsme Slezskoostravský hrad, Husitský kostel a děti také shlédly divadelní představení, které si pro ně přichystaly paní učitelky. Proběhla i vánoční besídka pro rodiče spojená s prodejním jarmarkem a dílničkami. Největší úspěch měla pro děti bez pochyby vánoční nadílka.

 • Listopad Listopad

  V listopadu jsme se s dětmi učili o podzimu, jak se v tomto období mění příroda, a že zvířátka se už začínají pomalu připravovat na zimu. Řekli jsme si legendu o svatém Martinovi a začali jsme si povídat o Adventu. 

 • Říjen Říjen

  V tomto měsíci jsme si s dětmi povídali o ovoci, zelenině a také o podzimu. Želvičky se byly projít v Poodří, zapojily se do vytváření záhonku na školní zahradě, zhlédly divadelní představení a v neposlední řadě byly zazpívat a zarecitovat babičkám a dědečkům z domova seniorů v Klimkovicích.

 • Září Září

  V měsící září se spolu děti ze třídy Želviček seznamovaly prostřednictvím různých činností a her. Dále jsme si s dětmi povídali o babím létě, zejména o tom, co v tomto období dělají pavoučci a vlaštovky.

Užitečné odkazy Aktuální informace
31.1.2023 jsme se vydali do Klimkovické knihovny. Už cesta tam byla dobrodružství, neboť jsme všichni jeli linkovým autobusem.....
Číst více
Ve čtvrtek 26.1. nás navštívila chovatelka sov.
Číst více
Děti se zaujetím shlédly loutkové pohádky, kde se aktivně zapojovaly do probíhajícího děje. Dále se seznámily s prací loutkoherců, pojmy – divadelní paraván, opona, jeviště, diváci, hlediště. 
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: