Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Želvičky

Třídní učitelky: Bc. Kateřina Vavrečková, Bc. Veronika Machůrová

Věkové složení dětí: 4-5 leté

Provoz třídy: od 7:00-15:00 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Želvičky v barevném světě

Tel.: 732 385 067

 • Duben 2023 Duben 2023

  Hned na začátku dubna jsme spolu s rodiči měli ve třídě jarní tvoření, kde si děti vyrobily osení ve skořápce, slepičku na vajíčko a papírovou ozdobu. Také jsme navštívili ZUŠ, kde jsme si poslechli krásný koncert. Do poloviny dubna jsme si povídali o svátcích jara, Velikonocích a o jarních kytičkách. Děti vyrobily slepice, tulipány a jarní sluníčka.

  Poté jsme měli téma Den Země, kdy jsme si povídali o recyklaci a ekologii a její důležitosti. Děti třídily, co je pro planetu dobré a co je pro ni špatné. Navázali jsme tématem Čarodějnic, kdy si děti vyrobily vlastní čarodějnici i jednu společnou, kterou jsme dali do školkové soutěže o nejkrásnější třídní čarodějnici. Také jsme měli celo školkový Rej čarodějnic, kdy děti přišly v kostýmech a společně jsme si užili aktivní dopoledne.

 • Březen 2023 Březen 2023

  Březen v želvičkách

  Na začátku března jsme dokončili dlouhé téma Vesmír a začali s lekcemi plavání. Po jarních prázdninách k nám na dva dny zavítala praktikantka, která nám uvedla téma Dinosauři. Ukázala dětem pokus se sopkou a zahrála pohybové hry na Zraněného dinosaura, Dinosauří pexeso a Lovci vajíček. Děti si kreslily vlastního dinosaura, kterého pojmenovaly podle sebe. V tomto měsíci jsme oslavili hned několik narozenin!

  Také nás přijelo navštívit divadlo Koloběžka. A slepecký pes Amí, kterému některé děti donesly i pamlsky.

  Celý měsíc jsme zakončili společným vyháněním morény, aby k nám už mohlo dorazit jaro.

 • Únor 2023 Únor 2023

  Únor v Želvičkách

  Začátek února jsme si povídali o Ledovém království, děti si nakreslily paní Zimu, z natrhaných kousků papíru slepily Sněhuláka a poté si vyzkoušely i frotáž. Ukazovali jsme si různé druhy a tvary vloček a zahráli tematické hry. Ale také se druhý týden v únoru nesl v duchu nadcházejícího karnevalu v Dělnickém domě, na který jsme vzpomínali i ve třídě. Následující týden některé děti absolvovaly lyžařský kurz na Vaňkově kopci. Děti udělaly za celý týden opravdu velké pokroky. Šlo na nich vidět nadšení a snaha. Poslední týden bohužel nevyšlo počasí, ale přesto to stálo za to! Děti, které se kurzu neúčastnily, si ve školce povídaly o zimních sportech a zimním oblečení a vytvořily si vlastní papírové čepice. Konec února jsme zavítali do Vesmíru. Postavili a ozdobili jsme si vlastní raketu, vytvořili velké Slunce, Měsíc a Zemi, které nám zdobí třídu. Jako kosmonauti jsme si to moc užili.

 • Leden 2023 Leden 2023

  V lednu jsme toho v naší třídě zažili opravdu hodně. První týden jsme byli v kostele zazpívat si koledy a rozloučit se se stromečkem a betlémem. Ve třídě jsme si povídali také o konci roku a o tradici Tří králů. V druhém týdnu jsme si začali povídat o zvířátcích v zimě. Nejprve jsme se soustředili na Antarktidu a Arktidu a vymysleli si vlastní eskymácká jména. Do školky zavítala paní v bílém plášti, která nám ukázala kouzlo pokusů nejen z octa a jedlé sody. Ve třetím týdnu jsme pokračovali povídáním o ptáčcích. Vyrobili jsme mnoho výtvorů a byli zapojit mozečky k interaktivní tabuli. Čtvrtý týden jsme si povídali o zvířátcích v lese, společně si poskládali lišku. Také se nám do tématu hodila návštěva paní s malými živými sovičkami, která nám o nich povyprávěla. Na konci týdne jsme se byli navštívit základní školu, kde nám starší děti zahrály pohádku O Zlatovlásce. V posledním lednovém týdnu jsme začali povídání o Ledovém království. Také jsme se zajeli podívat do Klimkovické knihovny. Začátek roku jsme začali opravdu s velkou parádou.

 • Prosinec 2022 Prosinec 2022

  Celý prosinec se nesl v duchu přicházejících Vánoc. Po tom, co jsme si společně před mateřskou školou slavnostně rozsvítili stromeček jsme čekali na Mikuláše, který dorazil spolu s andělem a čerty. Děti jim zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Všechny si donesly sladké dárečky a byly moc statečné. Po Mikuláši jsme si povídali o adventu, tradicích a zvycích, které každý doma má. Předposlední týden nás navštívili rodiče dětí, kteří si spolu se svými potomky vyrobili andílka a ozdobili perníček a také poslechli, co se děti v mateřské škole naučili. Vyvrcholení adventu nás čekalo v pátek, kdy paní učitelky zahrály dětem pohádku o Zajíčkovi a Lišce. Všem se společné dopoledne moc líbilo. A po společném zazpívání koled k nám dorazil Ježíšek, který dětem rozzářil oči. Přestože jsme měli velkou nemocnost, s dětmi jsme si vše moc užili.

 • Listopad 2022 Listopad 2022

  První dva týdny v listopadu jsme věnovali tradicím naším i cizím – Haloween, Dušičky, sv. Martin. Prohlubovaly jsme dětem jejich dosavadní poznatky o nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti, pracovali jsme s netradičním materiálem. Třetí týden byl ponechán podzimnímu tématu „Draci“. V posledním listopadovém týdnu jsme se opět vrátili k tradicím. Začali jsme se společně připravovat na příchod adventního období. Vyráběli jsme adventní věnce papírové i klasické z větviček, povídali si o nadcházejícím období, nacvičovali písničky na rozsvěcování vánočního stromu před školkou. Tento přípravný čas jsme si zpříjemnili výletem do Slezské tvorby v Opavě, kde jsme si prohlídli výrobu baněk a následně si děti mohly vybrat baňku a samy si ji ozdobit.

   

 • Říjen 2022 Říjen 2022

  V říjnu jsme s dětmi navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích, tudíž jsme ptáčkům věnovali celý týden. Dozvěděli jsme se, co dělat, když najdeme zraněného ptáčka, nebo zvířátko v lese. Hned druhý týden jsme měli ve třídě paní praktikantku, která s námi až do konce měsíce trávila každý den a povídali si s dětmi o Pohádkách. Děti se s detektivem Louskáčkem zaměřily na třídění odpadu a ekologii, s Rákosníčkem pak také co je důležité pro zdravé tělo. Paní praktikantka dětem připravila úkoly a zábavné činnosti na školní zahradě. Poslední říjnový den nás navštívilo divadlo Letadlo s Výpravou za ledním medvědem.

 • Září 2022 Září 2022

  V září jsme společně s dětmi tvořili třídní pravidla, seznamovali se s novým prostředím. Povídali jsme si, co je to kamarádství a proč je důležité mít kamarády.

  V druhé půlce září jsme se věnovali ovoci a zelenině.

  Společně s dětmi ze včeliček jsme se zúčastnili projektového dne "Mosty."

  Navštívilo nás také divadlo Koloběžka.

 • Červen 2022 Červen 2022

  V červnu jsme s dětmi byli na školním výletě na zámku Kunín, povídali jsme si nimi o hmyzu, zkusili si vyrobit svíčku ze včelího vosku, navštívili knihovnu v Klimkovicích, užili si počínající léto na školní zahradě.

 • Květen 2022 Květen 2022

  Na začátku května nás čekal Den s maminkou. Po dvou letech to byla veliká událost. I proto jsme se na besídku patřičně připravovali. Celý první týden jsme si povídali o rodině, a především o maminkách. Vystoupení pro maminky bylo velmi dojemné a všichni si ho užili. Na závěr si děti se svou maminkou vyrobily srdíčko na památku. Navštívilo nás i divadlo Letadlo, které k nám zavítalo s pohádkou Průzkumníci v Africe. Následující tři týdny jsme věnovali dopravě, značkám a bezpečnému chování na vozovce a v její blízkosti.

 • Duben 2022 Duben 2022

  Duben se nesl ve znamení Velikonoc.
  S dětmi jsme si povídaly o svátcích jara, jaké jsou zvyky a které známe symboly Velikonoc. Děti se pochlubily, kdo doma peče beránka, kdo zdobí vajíčka a kdo s tatínkem splétá pomlázku. V dalších týdnech jsme se seznámili se zvířátky na statku. Na konci dubna se uskutečnil čarodějnický rej, na kterém měly děti připravenou překážkovou dráhu, tančily kolem improvizovaného ohně a dokonce si uvařily lektvar.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V měsíci březnu jsme si povídali s dětmi o lidském těle, smyslech a emocích. Na konci jsme se rozloučili se zimou - vynesli Morénu k místnímu potoků a přivítali jaro. 

   

 • Únor 2022 Únor 2022

  V únoru jsme si povídali o zvířátkách v zimě, o zimní olympiádě, o tom jak se oblékáme, aby nám nebyla zima. Ukončili jsme ho karnevalovým týdnem.

 • Leden 2022 Leden 2022

  Po návratu v vánočních prázdnin jsme si s dětmi povídali o tradici Tři králů a významu tříkrálové sbírky. Následovalo téma ledové království, ve kterém si děti prohloubily vědomosti o zimním období, vyzkoušeli zajímavé pokusy a pro jejich velkou radost na chvíli i napadl sníh, což jsme samozřejmě využili.

 • Prosinec 2021 Prosinec 2021

  Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Připravili jsme si pro ně písničky a básničky a oni nás za to obdarovali perníčky. Následně jsme se začali seznamovat s vánočními zvyky. Společně jsme ozdobili vánoční stromeček ve třídě, vyrobili vánoční přání pro rodiče a užívali si příjemnou atmosféru spojenou s těmito svátky.

   

 • Listopad 2021 Listopad 2021

  V listopadu jsme si s dětmi povídali o dušičkách. Seznámili se s legendou o sv. Martinovi. Procvičili si názvy geometrických tvarů v tématu draci. Na konci měsíce jsme se s dětmi začali připravovat na adventní čas.

 • Říjen 2021 Říjen 2021

  V říjnu jsme si s dětmi povídali o stromech. Hledali jsme rozdíly mezi listnatými a jehličnatými.  Pracovali jsme s barvami typickými pro podzimní počasí. Jemnou motoriku jsme zdokonalovali při modelování a manipulaci s přírodninami.

   

 • Září 2021 Září 2021

  V září se ve třídě želvičky sešly děti ze třídy Včelek a Berušek.  Společně jsme si vytvořili pravidla soužití, které se nyní snažíme dodržovat. Prostřednictvím tématu o mravenečcích jsme se zaměřili na vzájemnou toleranci, spolupráci a kamarádství. 

   

 • Červen 2021 Červen 2021

  V průběho června jsme cestovali po světě. Seznámili jsme se s různými kulturami a exotickými zvířaty.

 • Květen 2021 Květen 2021

  V květnu jsme po nedobrovolné pauze opět přivítaly všechny děti ve školce. S dětmi jsme si společně připomněli pravidla soužití ve třídě. Povídali jsme si o řemeslech kdysi a dnes, některá jsme si i vyzkoušeli. Následující dva týdny jsme věnovali dopravním prostředkům a bezpečnému chování na cestách.

   

 • Březen 2021 Březen 2021

  V březnu jsme pro děti připravovaly dobrovolnou distanční výuku. Posílaly náměty na tvoření a různá inspirační videa.

 • Únor 2021 Únor 2021

  V únoru jsme si s dětmi povídaly o Grónské zemi. Děti si zadováděly na sněhu. A zakončili jsme tento měsíc třídním karnevalem.

 • Únor Únor

  V tomto měsíci jsme si povídali o lidském těle a jeho smyslech a v posledním týdnu o karnevalu.

 • Leden Leden

  Nový rok jsme začali povídáním o třech králích. Děti si poslechly příběh, ve kterém se dozvěděli proč je dodnes oslavujeme, a také si krále sami vyrobiliy. Přijelo k nám mobilní planetárium, kde děti měly možnost zhlédnout pohádku Se zvířátky do vesmíru, a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o planetách, souhvězdích a raketách. Také jsme si zahráli na pohádku O koblížkovi. Děti si například mohly vyzkoušet na tabletech, jak se takový koblížek peče. V posledním týdnu jsme se zapojili do akce naší základní školy Týden dopravní osvěty. Seznámili jsme se se základními pravidly silničního provozu, a také s vybranými dopravními značkami.

 • Prosinec Prosinec

  Celý prosinec se u nás nesl v duchu adventu a Vánoc. V MŠ nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly, vyráběli jsme adventní věnce, pekli cukroví a zdobili stromeček. Navštívili jsme Slezskoostravský hrad, Husitský kostel a děti také shlédly divadelní představení, které si pro ně přichystaly paní učitelky. Proběhla i vánoční besídka pro rodiče spojená s prodejním jarmarkem a dílničkami. Největší úspěch měla pro děti bez pochyby vánoční nadílka.

 • Listopad Listopad

  V listopadu jsme se s dětmi učili o podzimu, jak se v tomto období mění příroda, a že zvířátka se už začínají pomalu připravovat na zimu. Řekli jsme si legendu o svatém Martinovi a začali jsme si povídat o Adventu. 

 • Říjen Říjen

  V tomto měsíci jsme si s dětmi povídali o ovoci, zelenině a také o podzimu. Želvičky se byly projít v Poodří, zapojily se do vytváření záhonku na školní zahradě, zhlédly divadelní představení a v neposlední řadě byly zazpívat a zarecitovat babičkám a dědečkům z domova seniorů v Klimkovicích.

 • Září Září

  V měsící září se spolu děti ze třídy Želviček seznamovaly prostřednictvím různých činností a her. Dále jsme si s dětmi povídali o babím létě, zejména o tom, co v tomto období dělají pavoučci a vlaštovky.

Užitečné odkazy Aktuální informace
Výsledky příjímacího řízení pro rok 2023 / 2024

Vážení rodiče,

v níže unedeném odkazu, v sekci pro rodiče, najdete výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/ 2024.

Pro rodiče - ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou (zspolanka.cz)

PROVOZ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2023

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

JE NAPLÁNOVÁN NA OBDOBÍ

OD 31.ČERVENCE DO 18. SRPNA 2023.

Číst více
V pondělí 3.4. pozvala Základní umělecká škola naší mateřskou školu na koncert.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: