Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Želvičky

Třídní učitelky: Bc. Kateřina Vavrečková, Veronika Machůrová, Ing. Mária Staníková

Věkové složení dětí: 4-5 leté

Provoz třídy: od 7:00-15:30 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Želvičky v barevném světě

Tel.: 732 385 067

 • Březen 2022 Březen 2022

  V měsíci březnu jsme si povídali s dětmi o lidském těle, smyslech a emocích. Na konci jsme se rozloučili se zimou - vynesli Morénu k místnímu potoků a přivítali jaro. 

   

 • Únor 2022 Únor 2022

  V únoru jsme si povídali o zvířátkách v zimě, o zimní olympiádě, o tom jak se oblékáme, aby nám nebyla zima. Ukončili jsme ho karnevalovým týdnem.

 • Leden 2022 Leden 2022

  Po návratu v vánočních prázdnin jsme si s dětmi povídali o tradici Tři králů a významu tříkrálové sbírky. Následovalo téma ledové království, ve kterém si děti prohloubily vědomosti o zimním období, vyzkoušeli zajímavé pokusy a pro jejich velkou radost na chvíli i napadl sníh, což jsme samozřejmě využili.

 • Prosinec 2021 Prosinec 2021

  Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Připravili jsme si pro ně písničky a básničky a oni nás za to obdarovali perníčky. Následně jsme se začali seznamovat s vánočními zvyky. Společně jsme ozdobili vánoční stromeček ve třídě, vyrobili vánoční přání pro rodiče a užívali si příjemnou atmosféru spojenou s těmito svátky.

   

 • Listopad 2021 Listopad 2021

  V listopadu jsme si s dětmi povídali o dušičkách. Seznámili se s legendou o sv. Martinovi. Procvičili si názvy geometrických tvarů v tématu draci. Na konci měsíce jsme se s dětmi začali připravovat na adventní čas.

 • Říjen 2021 Říjen 2021

  V říjnu jsme si s dětmi povídali o stromech. Hledali jsme rozdíly mezi listnatými a jehličnatými.  Pracovali jsme s barvami typickými pro podzimní počasí. Jemnou motoriku jsme zdokonalovali při modelování a manipulaci s přírodninami.

   

 • Září 2021 Září 2021

  V září se ve třídě želvičky sešly děti ze třídy Včelek a Berušek.  Společně jsme si vytvořili pravidla soužití, které se nyní snažíme dodržovat. Prostřednictvím tématu o mravenečcích jsme se zaměřili na vzájemnou toleranci, spolupráci a kamarádství. 

   

 • Červen 2021 Červen 2021

  V průběho června jsme cestovali po světě. Seznámili jsme se s různými kulturami a exotickými zvířaty.

 • Květen 2021 Květen 2021

  V květnu jsme po nedobrovolné pauze opět přivítaly všechny děti ve školce. S dětmi jsme si společně připomněli pravidla soužití ve třídě. Povídali jsme si o řemeslech kdysi a dnes, některá jsme si i vyzkoušeli. Následující dva týdny jsme věnovali dopravním prostředkům a bezpečnému chování na cestách.

   

 • Březen 2021 Březen 2021

  V březnu jsme pro děti připravovaly dobrovolnou distanční výuku. Posílaly náměty na tvoření a různá inspirační videa.

 • Únor 2021 Únor 2021

  V únoru jsme si s dětmi povídaly o Grónské zemi. Děti si zadováděly na sněhu. A zakončili jsme tento měsíc třídním karnevalem.

 • Únor Únor

  V tomto měsíci jsme si povídali o lidském těle a jeho smyslech a v posledním týdnu o karnevalu.

 • Leden Leden

  Nový rok jsme začali povídáním o třech králích. Děti si poslechly příběh, ve kterém se dozvěděli proč je dodnes oslavujeme, a také si krále sami vyrobiliy. Přijelo k nám mobilní planetárium, kde děti měly možnost zhlédnout pohádku Se zvířátky do vesmíru, a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o planetách, souhvězdích a raketách. Také jsme si zahráli na pohádku O koblížkovi. Děti si například mohly vyzkoušet na tabletech, jak se takový koblížek peče. V posledním týdnu jsme se zapojili do akce naší základní školy Týden dopravní osvěty. Seznámili jsme se se základními pravidly silničního provozu, a také s vybranými dopravními značkami.

 • Prosinec Prosinec

  Celý prosinec se u nás nesl v duchu adventu a Vánoc. V MŠ nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly, vyráběli jsme adventní věnce, pekli cukroví a zdobili stromeček. Navštívili jsme Slezskoostravský hrad, Husitský kostel a děti také shlédly divadelní představení, které si pro ně přichystaly paní učitelky. Proběhla i vánoční besídka pro rodiče spojená s prodejním jarmarkem a dílničkami. Největší úspěch měla pro děti bez pochyby vánoční nadílka.

 • Listopad Listopad

  V listopadu jsme se s dětmi učili o podzimu, jak se v tomto období mění příroda, a že zvířátka se už začínají pomalu připravovat na zimu. Řekli jsme si legendu o svatém Martinovi a začali jsme si povídat o Adventu. 

 • Říjen Říjen

  V tomto měsíci jsme si s dětmi povídali o ovoci, zelenině a také o podzimu. Želvičky se byly projít v Poodří, zapojily se do vytváření záhonku na školní zahradě, zhlédly divadelní představení a v neposlední řadě byly zazpívat a zarecitovat babičkám a dědečkům z domova seniorů v Klimkovicích.

 • Září Září

  V měsící září se spolu děti ze třídy Želviček seznamovaly prostřednictvím různých činností a her. Dále jsme si s dětmi povídali o babím létě, zejména o tom, co v tomto období dělají pavoučci a vlaštovky.

Užitečné odkazy Aktuální informace

DODATEČNÝ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                    NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Číst více
Naší ZŠ a MŠ byl udělen Certifikát dárce za pomoc při veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú.
Číst více
Ve čtvrtek nás navštívilo Divadlo Letadlo
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: