Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Včelky

Třídní učitelky: Dana Fialová, Hana Hurníková,

Školní asistent: Johanka Vavrošová Dis.

Věkové složení dětí: 2,5 - 3,5 leté

Provoz třídy: od 6:00-16:30 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Včeličky a jejich nové dobrodružství

Tel.: 739 889 749

 • Červen 2024 Červen 2024

  Počátkem měsíce června si včeličky spolu s rodiči oslavily Den dětí na školní zahradě, kde si zaskákaly na skákacím hradu, povozily se na poníkovi a zvládly soutěže za které obdržely sladkou perníkovou medaili a diplom.

  Včeličky si vyjely společně s kamarády z motýlkové třídy na školní výlet do Havířova na Kozí farmu. Seznámily se tam s životem hospodářských zvířat, včel a zvířat u vody.

  Odměnou pro děti byl grilovaný špekáček.

  Včeličky uspořádaly besídku pro rodinu, na které zazpívaly, zatančily a přednesly básně.

  Dětí byly moc šikovné a odměnou jim byl velký potlesk od rodiny.

  V sobotu 15.6. vystoupily společně s dětmi 

  z motýlkové třídy v areálu Dělnického domu na oslavě Dne dětí s lidovými písněmi a pohybovým ztvárněním písně Šampion.

 • Květen 2024 Květen 2024

  V měsíci květnu si včeličky povídaly o maminkách-jak vypadají, jaké mají oči apod.

  Ke Dni pro rodinu si děti povídaly, kdo do rodiny patří a co dělají její členové za povolání. 

  Také navštívily Svět techniky Vítkovice, kde se zúčastnily výukového programu: "Svět plný barev".

  Nejvíce si tam zařádily v Dětském světě, kde si mohly vyzkoušet různé profese.

  K nadcházejícímu Dni děti si včeličky prošly zábavnou stezku na školní zahradě.

   

 • Duben 2024 Duben 2024

  V měsíci dubnu si včeličky povídaly o zvířatech a jejich mláďatech. V souvislosti s tímto tématem navštívily Družstvo vlastníků, kde se podívaly na život kraviček.

  Po ukončení tohoto tématu si včeličky povídaly o dopravní výchově-dopravní prostředky a správně chování na silnici.

  V rámci tématu ke Dni Země, navštívily včeličky Záchrannou stanici Bartošovice.

  Na závěr měsíce si včeličky zařádily v kostýmech 🧙‍♀️ čarodějů při Čarodějnickém dni.

 • Březen 2024 Březen 2024

  V březnu se včeličky vydaly na cestu za poznáváním jarních květin, kdy se učily o tom, jak která kytka vypadá, jak se jmenuje a k čemu je užitečná. Na vlastní oči je děti mohly vidět například na výletě v lesním parku v Klimkovicích. Navštívili jsme také lázně. Tam jsme se občerstvili a děti dostaly omalovánky.

  Poté se včelky seznámily s Velikonocemi a s tradicemi, které se s nimi pojí. Vyzkoušely si uplést vlastní pomlázku a při odpoledních dílničkách si vyrobily mnoho dalších zajímavých výrobků. 

  Když se březen chýlil ke konci, tak včelky spojily síly s ostatními dětmi a všichni společně vynesli zimu pryč, abychom už mohli přivítat jaro.

  Na závěr měsíce si děti domů odnesly pořádnou velikonoční nadílku.

   

 • Únor 2024 Únor 2024

  V měsíci únoru se včeličky připravovaly na karneval, který se konal v sobotu 10.2.

  Po ukončení karnevalového tématu si včeličky povídaly o pohádkách, při kterých se děti seznamovaly s patologickými jevy (neotvírat cizím lidem, dodržovat to, na čem jsme se domluvili s rodiči, nebrat si věci od cizích lidí apod.)

  S pohádkou "Jak Křemílek s Vochomůrkou vařili šípkový čaj" se seznamovaly s tím, co dělat, jak se chovat, když jsme nastydlí, máme kašel a rýmu.

  Také nás navštívil pan ornitolog, který seznamoval děti se životem ptáků.

 • Leden 2024 Leden 2024

  V lednu včeličky navštívily knihovnu, kde se seznámily s bajkou. 

  Při pobytu venku si hrály se sněhem a krmily ptáčky.

  Ve školce si povídaly o aktuálním ročním období a o pomoci zvířátkům v tomto čase.

  Ke konci měsíce se děti zúčastnily hudebně vzdělávacího programu, který se dětem moc líbil. 

 • Prosinec 2023 Prosinec 2023

  Hned z kraje měsíce předvedly děti své výrobky na vánoční výstavě, která se konala v Dělnickém domě při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. 

  V pondělí 4.12. proběhly vánoční dílničky, kde tvořily děti společně s rodiči vánoční ozdoby, a pak jsme všichni před školkou rozsvítili vánoční stromeček. Do školky přišel děti navštívit Mikuláš s andělem a čerty a obdaroval je dobrotami.

  Paní učitelky si pro děti připravily vánoční pohádku, po které na ně ve třídách čekala Ježíškova nadílka.

 • Listopad 2023 Listopad 2023

  Tento měsíc seznamovaly logo loutky Pepíček a Fanynka malé včelky s přípravou zvířátek na zimu. K tomuto tématu také proběhla akce s rodiči, která se konala na školní zahradě. Děti absolvovaly naučnou stezku, připravovaly s rodiči zahradu na zimní spánek a na závěr se všichni zúčastnili lampionového průvodu. Včeličky se zapojily do výroby obrázkových talismanů pro onkologické pacienty. Ke konci měsíce pro ně byla připravena písečná animace, kde si děti vyzkoušely práci s pískem na podsvíceném stole a svůj výtvor si také mohly prohlédnout promítnuté na zdi.

   

 • Říjen 2023 Říjen 2023

  Jako minulý měsíc se potřebovaly malé včelky adaptovat na nové prostředí, tak to u některých pokračovalo i v tomto měsíci. Jsou však všechny velmi statečné a pouští se do nových dobrodružství.Tento měsíc je logo loutky Fanynka a Pepíček seznamovaly s podzimem. Na závěr měsíce si užily radostné prožití Halloweenu s dětmi a paní učitelkami z Motýlkové třídy.

   

 • Září 2023 Září 2023

  V tomto měsíci nastoupily do naší třídy nové malé včelky, proto celé září probíhalo v adaptačním režimu.

  Přesto jsme společně zažili mnoho dobrodružství, mimo jiné náš Třídní vzdělávací plán má název: "Včeličky a jejich nové dobrodružství", vypracovaný na základě Školního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou s motivačním názvem: "Se zvířátky za barvami světa".

  Postupně jsme se začali seznamovat s chováním ve třídě a tvořili k tomu pravidla s piktogramy.

  Zúčastnili jsme se výchovného koncertu s názvem: "Já, muzikant", při kterém jsme se seznámili s hudebními nástroji a také jsme někteří měli odvahu a hráli jsme na ně.

  Protože nám přálo počasí pobývali jsme na školní zahradě-sbírali kaštany, hráli si v pískovišti apod.

  Už se těšíme, co nás čeká v říjnu.

 • Červen 2023 Červen 2023

  V měsíci červnu, Včelky oslavily Den dětí,  povídaly si o zvířátkách žijících na louce a sportech v létě, vyjely si na školní výlet na DĚTSKÝ RANČ HLUČÍN.

 • Květen 2023 Květen 2023

  V měsíci květnu, si Včeličky povídaly o rodině, o povolání a také si zahrály na dopravní školičku.

  Účastnily se také projektového dne "Stavitelé města "

 • Duben 2023 Duben 2023

  V měsíci dubnu, Včeličky oslavily jarní svátky, zahrály si na zahradníky, dověděly se něco o hospodářských zvířatech a také si prožily čarodějný rej.

 • Březen 2023 Březen 2023

  Včelky v měsíci březnu vítaly jaro nejen vyháněním Moreny, ale také přesazováním květin v truhlících, výrobou "JARNÍ PANÍ" a povídáním o mláďatech domácích zvířat. Také se naučily nové písně a básně.

   

 • Únor 2023 Únor 2023

  Včeličky se v únoru připravovaly na maškarní ples, přitom si vyzkoušely pokusy s balónky,  zdobily si třídu. Povídaly si o těle a jeho částech, o pohádkách a také o materiálech, z kterých jsou vyrobeny věci, které nás obklopují.

 • Leden 2023 Leden 2023

  V lednu jsme si povídali o tradici TŘÍ KRÁLŮ, o nemocech a jak jim předcházet, o zimních sportech.

  Také náš navštívila paní se sovami Rozárkou a Arielem, s kterými se děti mohly vyfotit.

   

 • Prosinec 2022 Prosinec 2022

  V prosinci nás navštívil SVATÝ MIKULÁŠ se svou družinou a také, protože jsme byli hodní nám přinesl dárky JEŽÍŠEK.

 • Listopad 2022 Listopad 2022

  V tomto měsíci jsme s dětmi uspávali broučky, seznámili jsme se s tradici SVATÝ MARTIN.

  Také jsme navštívili knihovnu, kde nám paní knihovnice z Ostravy, zahrály pohádku O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE.

 • Říjen 2022 Říjen 2022

  V měsíci říjnu jsme tvořili a pekli z ovoce a zeleniny. Shlédli jsme pásmo krátkých pohádek v místním kině a MŠ divadelní představení.

 • Září 2022 Září 2022

  Děti hned v prvních dnech byly pasovány na Včelky.

  Navštívily místní knihovnu, zúčastnily se projektu "STAVITEL MOSTŮ" a divadelního představení "CO MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ"

 • Červen 2022 Červen 2022

  Tento měsíc jsme jeli na školní výlet, oslavili Den tatínků a využívali pěkného počasí.

 • Květen 2022 Květen 2022

  V tomto měsíci jsme oslavili Den maminek, hráli si na pekaře a těšili se z pěkného počasí.

 • Duben 2022 Duben 2022

  Měsíc duben jsme zakončili Čarodějným rejem.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V tomto měsíci jsme navštívili knihovnu, přivítali jaro, seznámili jsme se s prvními jarními květy a procvičili si barvy.

 • Únor 2022 Únor 2022

  V měsíci únoru jsme v naší třídě společně se třídou Motýlků pořádali Maškarní ples. Děti usmažily s učitelkami koblížky, soutěžily a na závěr proběhla i tombola.

 • Leden 2022 Leden 2022

  V lednu si Včelky užily zimní radovánky. Seznámily se s tím, co nám i zvířátkům přináší zima.

 • Prosinec 2021 Prosinec 2021

  V prosinci  navštívil  Včelky Mikuláš s pomocníky a také Ježíšek s nadílkou. Včelicky tvořily, tancily a učili se vánoční básně i písně.

   

 • Listopad 2021 Listopad 2021

  Včeličky se ke konci listopadu už  připravovaly na advet a příchod  Mikuláše s pomocníky.

 • Říjen 2021 Říjen 2021

  V měsíci říjnu jsme si povídali o podzimu, pekli jablečný koláč a tvořili z dýní.

 • Září 2021 Září 2021

  Tento měsíc docházelo do MŠ málo dětí z důvodu nemocnosti, ale i přesto jsme tvořili, vzpomínali na léto, sadili na naše záhony

  a také se začali seznamovat s pravidly chování v MŠ.

 • Květen 2021 Květen 2021

  Včeličky, se jako ostatní děti,  vrátily 10.5. do MŠ. 

  Protože už bylo po svátku  maminek, povídali jsme si o rodině, kdo do ní patří a také o tom jaké povolání rodiče  vykonávají.

  Děti si vyrobily poštovní známku se svou podobiznou, hrály si na zahradníky..

 • Březen Březen

  Přestože byla mateřská škola v tomto měsíci pro děti uzavřena, nabídli jsme všem vzdělávání dětí formou distanční výuky na téma JARO a VELIKONOCE-videoukázky zpěvu písně, výroby "TRAVŇÁKA" a různé náměty na výrobu, písně, básně, cvičení k daným tématům. Děkujeme dětem i rodičům za spolupráci.

 • Únor 2021 Únor 2021

  V tomto měsíci jsme využili ideálních sněhových podmínek k činnostem ve třídě i venku- stavění sněhuláků, bobování, pokusy se sněhem.....,nezapomněli jsme také na ptáčky, kterým jsme vyrobili dobroty a také jsme si užili třídní karneval.

 • Únor Únor

  V únoru jsme pokračovali v tématu Dopravní školička a více jsme si povídali o semaforu a přitom jsme procvičovali barvy, tvary apod.
  Po jarních prázdninách jsme si povídali o ptačcích v zimě . Tento týden se tématicky připravujeme na sobotní MAŠKARNI PLES.

 • Leden Leden

  První týden po Vánocích jsme si povídali o tradici "Tři králů".
  Další týdny jsme si povídali o oblékání v zimním období s přiřazováním oblečení na danou část těla kam patří.
  Poslední týden jsme započali téma"Dopravní školička" -správné přecházení silnice, používání bezpečnostních prvků apod.

 • Prosinec Prosinec

  Tento měsíc jsme toho hodně prožili.
  Přišel Mikuláš s pomocníky, Ježíšek s dárečky, navštívili jsme kostel, ZŠ, kde nám děti pod vedením paní učitelky Hranické zahráli příběh o Betlému.
  Vyráběli jsme dárečky a to také při společném tvoření s rodiči.
  Nezapomněli jsme ani na ptáčky a připravili jím dobroty.

 • Listopad Listopad

  V tomto měsíci jsme s dětmi vyráběli draky.
  Jeden velký látkový nám zdobil třídu po celý měsíc.
  Geometrické tvary jsme si procvičili při tvoření deštníků a také jsme uspávali zvířátka.
  Na závěr měsíce jsme s dětmi tvořili výrobky na vánoční výstavu "Vánoce na dědině"

 • Říjen Říjen

  Měsíc ŘÍJEN a Včelky
  V tomto měsíci se děti seznamovaly a prohlubovaly si poznatky o plodech podzimu.Tvořily např. s bramborovými  razítky, navlékali kaštanové korále, vařili šípkový čaj a využívali krásného počasí při hrách na školní zahradě.

 • Září Září

  V měsíci září proběhlo ve třídě Včelek seznamování dětí. Děti se zapojily do sázení kytiček na záhonku školní zahrady. 

Užitečné odkazy Aktuální informace
Předposlední týden v červnu absolvovaly děti z Delfínků, Chobotniček, Žabiček a Želviček kurz inline bruslení.
Číst více

Vážení rodiče,

v době prázdninového provozu mateřské školy od 5.8. do 23. 8. 2024 byla cena za předškolní vzdělávání stanovena na 235,- Kč. Cena stravného se nemění.

Číst více
19. 6. byla naše MŠ pozvaná na hudebně divadelni představení O dvanácti měsíčkách.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: