Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

GDPR

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 1. 1. 2019.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o. se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 033 73 444

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je pan Martin Krupa, tel. č. +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz

  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: