Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Vývěska šk. jídelny

VÝBĚR STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ 2019

21 stravovacích dnů

 

Výběr stravného  PÁTEK          30.8. 2019 7.40 - 14.00 hod.

                      PONDĚLÍ        2.9. 2019 7.40 - 14.00 hod.

Ceny stravného:

I. kategorie 7 – 10 let          21 x 26,- = 546,- Kč

II. kategorie 11 -14 let         21 x 28,- = 588,- Kč

III. kategorie 15 a více let   21 x 30,- = 630,- Kč

Cizí strávníci                       21 x 64,- = 1344,- Kč

Všichni strávníci musí mít zakoupený čip, cena 130,- Kč.

Obědy se odhlašují vyučovací den předem do 13.00 hod.

Včas neodhlášenou stravu je možno odebrat 1. den do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hod. nebo od 13.45 do 14.00 hod. Mimo stanovenou dobu dostanete stravu servírovanou na talíři a můžete si ji přendat na stole do svého jídlonosiče.

 

Jídlonosiče nelze dle platné legislativy skladovat v prostorách ŠJ, je nutné je vyzvednout do 15 minut po naplnění.

Telefonní číslo ŠJ: 596931573 Karin Krůlová vedoucí ŠJ

 

V dalších dnech nemoci dítěte si musíte oběd odhlásit nebo vyžádat za plnou s doplatkem 31,- Kč ( režijní a mzdové náklady ). Obě tyto skutečnosti je nutné nahlásit vedoucí ŠJ, vyhl. 107/2005sb.

Užitečné odkazy Aktuální informace

Dovolujeme si vám oznámit, že od 1. 8. 2019 je ředitelem Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou pan RNDr. Patrik Molitor.

Číst více

V úterý 26.6.2019 se uskutečnilo závěrečné klání 8.-9. tříd v areálu Dělnického domu.

Číst více
Informace k navýšení platby za školní družinu

Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2019 je výše platby za školní družinu stanovena 200,- Kč za měsíc.

Vnitřní směrnice pro stanovení poplatků za školní družinu.

 

  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: