Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Vývěska šk. jídelny

VÝBĚR STRÁVNÉHO NA LISTOPAD

21 stravovacích dnů

Výběr strávného ČTVRTEK 31. 10. 2019 7. 40 – 8. 00 hod. a 11. 00 - 14. 00 hod.

Každý pátek 7.40 – 8.00 hod. a 11.00 – 11.30 hod.

Ceny stravného:

I. kategorie 7 – 10 let 21 x 26,- = 546,- Kč

II. kategorie 11 -14 let 21 x 28,- = 588,- Kč

III. kategorie 15 a více let 21 x 30,- = 630,- Kč

Cizí strávníci 21 x 64,- = 1344,- Kč

Všichni strávníci musí mít zakoupený čip, cena 130,- Kč.

Obědy se odhlašují vyučovací den předem do 13.00 hod.

Včas neodhlášenou stravu je možno odebrat 1. den do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hod. nebo od 13.45 do 14.00 hod. Mimo stanovenou dobu dostanete stravu servírovanou na talíři a můžete si ji přendat na stole do svého jídlonosiče.

Jídlonosiče nelze dle platné legislativy skladovat v prostorách ŠJ, je nutné je vyzvednout do 15 minut po naplnění.

Telefonní číslo ŠJ: 596931573 Karin Krůlová vedoucí ŠJ

V dalších dnech nemoci dítěte si musíte oběd odhlásit nebo vyžádat za plnou s doplatkem 31,- Kč ( režijní a mzdové náklady ). Obě tyto skutečnosti je nutné nahlásit vedoucí ŠJ, vyhl. 107/2005sb.

Užitečné odkazy Aktuální informace

Miniházená v Polance

POLANKA CHILDREN´S CUP

Ve školním roce 2019/2020 probíhá již 11. ročník meziškolních turnajů v miniházené.

 

 

Číst více
Prvňáčci mají za sebou téměř dva měsíce ve škole. 
Číst více

Velké poděkování patří všem členům Klubu rodičů, kteří se podíleli na zorganizování náročné, zato (nejen) dětmi oblíbené STEZKY ODVAHY.

Číst více
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: