Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Mateřská škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

  • Vedoucí školní jídelny MŠ: Karin Krůlová
  • Telefon: 596 931 573
  • E-mail:  jidelna@zspolanka.cz
  • Hlavní kuchařka: Eva Davidová Vavrošová
  • Kuchařky: Radomíra Spáčilová, Petra Slavíková

Cena stravného a školného

Výše úhrady je měsíční záloha (platba obsahuje úhradu za stravné a školné dohromady)

- děti do 6 let celodenní stravování - 836,- Kč + školné 350,- Kč = 1 186,- Kč

- předškolní dětí celodenní stravování - 836,- Kč (školné se neplatí)

- děti 6-7 let (OŠD) celodenní stravování - 946,- Kč (školné se neplatí)

Doplatek za neodhlášenou stravu (kromě prvního dne nemoci) činí 33,- Kč/oběd.

 

Ceny jsou platné od 1. 9. 2020.

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování stravy je možné jeden vyučovací den předem do 13.00 hod. a to na webu www.strava.cz ( číslo jídelny 1900)

V případě, že zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásí např. z důvodu nemoci, je povinen opětovně přes www.strava.cz dítě zpět ke stravování přihlásit a to jeden vyučovací den předem do 13. hod. ( např. v pátek na pondělí) před nástupem do mateřské školy. V případě, že tak neučiní, dítě po nástupu do mateřské školy dostane stravu pouze v omezeném rozsahu.

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ve ŠJ se neposkytuje finanční náhrada.

Způsob úhrady stravného

Trvalým příkazem k úhradě na číslo účtu 35-1651986349/0800 vedeného u České spořitelny, a. s., kdy je nutné zadat variabilní symbol dítěte. Výše úhrady je měsíční záloha (platba obsahuje úhradu za stravné a školné dohromady). Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

Stravování v době nemoci

Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zajišťuje zvýhodněnou stravu pro děti pouze v době jejich pobytu ve škole.
Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole.
V první den nepřítomnosti dítěte si může zákonný zástupce dítěte stravu odnést v jídlonosiči v době 11:00 – 11:20 hod., mimo tuto stanovenou dobu
nebudou obědy vydávány. Další dny nepřítomnosti dítěte nemá na dotovaný oběd nárok. Zákonný zástupce je proto povinen stravu odhlásit a pokud tak neučiní, bude mu doúčtován doplatek 33,- Kč (režijní a mzdové náklady).

 

Dokumenty

Přihláška ke stravování a informace k platbě školného.
Užitečné odkazy Aktuální informace
V 1. pololetí se neuskuteční žádné kroužky pro děti v mateřské škole.
Číst více
Od 1. 9. byla otevřena nová třída - Delfínci.
Číst více

V souladu manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

Číst více
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: