Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Mateřská škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

 • Vedoucí školní jídelny MŠ: Karin Krůlová
 • Telefon: 596 931 573
 • E-mail:  jidelna@zspolanka.cz
 • Hlavní kuchařka: Eva Davidová Vavrošová
 • Kuchařky: Zuzana Adamusová, Vendula Hlaváčová

Cena stravného a školného

Ceny jsou platné od 1. 9. 2022 

Výše úhrady je měsíční záloha (platba obsahuje úhradu za stravné a školné dohromady)

 • děti od 3 do 6 let                              
  • celodenní stravování – 1 056,- Kč + 350,- Kč úplata za předškolní vzdělávání = 1 406- Kč
 • děti od 3 do 6 let s povinným předškolním vzděláváním                
  • celodenní stravování – 1 056,- Kč (úplata za předškolní vzdělávání se neplatí)
 • děti 7–10 let
  • celodenní stravování – 1 188,- Kč (úplata za předškolní vzdělávání se neplatí)

Doplatek za neodhlášenou stravu (kromě prvního dne nemoci) činí 49,- Kč/oběd.

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování stravy je možné jeden vyučovací den předem do 13.00 hod. a to na webu www.strava.cz ( číslo jídelny 1900)

V případě, že zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásí např. z důvodu nemoci, je povinen opětovně přes www.strava.cz dítě zpět ke stravování přihlásit a to jeden vyučovací den předem do 13. hod. ( např. v pátek na pondělí), před nástupem do mateřské školy. V případě, že tak neučiní, dítě po nástupu do mateřské školy dostane stravu pouze v omezeném rozsahu.

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ve ŠJ se neposkytuje finanční náhrada.

Způsob úhrady stravného

Trvalým příkazem k úhradě na číslo účtu 35-1651986349/0800 vedeného u České spořitelny, a. s., kdy je nutné zadat variabilní symbol dítěte. Výše úhrady je měsíční záloha (platba obsahuje úhradu za stravné a školné dohromady). Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

Strava se platí předem, to znamená, že do 20. dne v měsíci musí být uhrazena na celý následující měsíc. Trvalý příkaz k úhradě pro příslušný školní rok je nutné mít zadán od srpna do června (celkem 11 plateb). Strávníci, kteří neuhradí stravu včas, nemají na stravu nárok. Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku strávníkům na jejich účty bankovním převodem. Každou změnu čísla účtu je proto nutné neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny

Stravování v době nemoci

Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zajišťuje zvýhodněnou stravu pro děti pouze v době jejich pobytu ve škole.
Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole.


V první den nepřítomnosti dítěte si může zákonný zástupce dítěte stravu odnést v jídlonosiči v době 11:00 – 11:20 hod., mimo tuto stanovenou dobu nebudou obědy vydávány. Další dny nepřítomnosti dítěte nemá na dotovaný oběd nárok. Zákonný zástupce je proto povinen stravu odhlásit a pokud tak neučiní, bude mu doúčtován doplatek 49,- Kč za jeden oběd (režijní a mzdové náklady).

 

Dokumenty

Přihláška ke stravování a informace k platbě školného a vnitřní řád školní jídelny MŠ.

Užitečné odkazy Aktuální informace
Naše mateřská škola se zapojila do sbírky na malého Martínka. Vytvořili jsme Dobrovýzvu, kde mohli rodiče i zaměstnanci naší mateřské školy přispívat na pomoc Martínkovi a jeho rodině. Děkujeme všem z Vás, kteří se do sbírky zapojili. I díky nám se podařila cílová částka vybrat. 
Číst více

ORGANIZACE - PROVOZ MŠ

školní rok 2023/2024

 

 

PROVOZ MŠ

 

6.00 -16.30 hod.

 

4.9.2023 – 28.6.2024 + 3 TÝDNY LETNÍ PROVOZ

 

CELKOVÉ UZAVŘENÍ MŠ

 

Sobota 23.12.2023 – úterý 2.1.2024 = VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

Otevření MŠ středa 3.1.2024

 

OMEZENÝ PROVOZ DLE PŘEDEM PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ DO MŠ V DOBĚ PRÁZDNIN DĚTÍ V ZŠ

PODZIMNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 26.10. + pátek 27.10.2023

POLOLETNÍ PRÁZDNINY pátek 2.2.2024

JARNÍ PRÁZDNINY pondělí 11.3. – 17.3.2024

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY pátek 29.3.2024

Číst více

PLÁN AKCÍ PRO DĚTI dopoledne, DĚTI A RODIČE odpoledne školní rok 2023/2024

Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: