Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Mateřská škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

 • Vedoucí školní jídelny MŠ: Karin Krůlová
 • Telefon: 596 931 573
 • E-mail:  jidelna@zspolanka.cz
 • Hlavní kuchařka: Eva Davidová Vavrošová
 • Kuchařky: Radomíra Spáčilová, Iveta Pyšová

Cena stravného a školného

Ceny jsou platné od 1. 9. 2022 

Výše úhrady je měsíční záloha (platba obsahuje úhradu za stravné a školné dohromady)

 • děti od 3 do 6 let                              
  • celodenní stravování – 1 056,- Kč + 350,- Kč úplata za předškolní vzdělávání = 1 406- Kč
 • děti od 3 do 6 let s povinným předškolním vzděláváním                
  • celodenní stravování – 1 056,- Kč (úplata za předškolní vzdělávání se neplatí)
 • děti 7–10 let
  • celodenní stravování – 1 188,- Kč (úplata za předškolní vzdělávání se neplatí)

Doplatek za neodhlášenou stravu (kromě prvního dne nemoci) činí 50,- Kč/oběd.

Ceny jsou platné od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022

Výše úhrady je měsíční záloha (platba obsahuje úhradu za stravné a školné dohromady)

 • děti od 3 do 6 let                              
  • celodenní stravování – 924,- Kč + 350,- Kč úplata za předškolní vzdělávání = 1 274,- Kč
 • děti od 3 do 6 let s povinným předškolním vzděláváním                
  • celodenní stravování – 924,- Kč (úplata za předškolní vzdělávání se neplatí)
 • děti 7–10 let
  • celodenní stravování – 1 056,- Kč (úplata za předškolní vzdělávání se neplatí)

Doplatek za neodhlášenou stravu (kromě prvního dne nemoci) činí 33,- Kč/oběd.

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování stravy je možné jeden vyučovací den předem do 13.00 hod. a to na webu www.strava.cz ( číslo jídelny 1900)

V případě, že zákonný zástupce dítě ze stravování odhlásí např. z důvodu nemoci, je povinen opětovně přes www.strava.cz dítě zpět ke stravování přihlásit a to jeden vyučovací den předem do 13. hod. ( např. v pátek na pondělí) před nástupem do mateřské školy. V případě, že tak neučiní, dítě po nástupu do mateřské školy dostane stravu pouze v omezeném rozsahu.

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ve ŠJ se neposkytuje finanční náhrada.

Způsob úhrady stravného

Trvalým příkazem k úhradě na číslo účtu 35-1651986349/0800 vedeného u České spořitelny, a. s., kdy je nutné zadat variabilní symbol dítěte. Výše úhrady je měsíční záloha (platba obsahuje úhradu za stravné a školné dohromady). Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

Strava se platí předem, to znamená, že do 20. dne v měsíci musí být uhrazena na celý následující měsíc. Trvalý příkaz k úhradě pro příslušný školní rok je nutné mít zadán od srpna do června (celkem 11 plateb). Strávníci, kteří neuhradí stravu včas, nemají na stravu nárok. Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku strávníkům na jejich účty bankovním převodem. Každou změnu čísla účtu je proto nutné neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny

Stravování v době nemoci

Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zajišťuje zvýhodněnou stravu pro děti pouze v době jejich pobytu ve škole.
Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole.
V první den nepřítomnosti dítěte si může zákonný zástupce dítěte stravu odnést v jídlonosiči v době 11:00 – 11:20 hod., mimo tuto stanovenou dobu
nebudou obědy vydávány. Další dny nepřítomnosti dítěte nemá na dotovaný oběd nárok. Zákonný zástupce je proto povinen stravu odhlásit a pokud tak neučiní, bude mu doúčtován doplatek 33,- Kč za jeden oběd (režijní a mzdové náklady).

 

Dokumenty

Přihláška ke stravování a informace k platbě školného a vnitřní řád školní jídelny MŠ.

Užitečné odkazy Aktuální informace

Vážení rodiče,

v době prázdninového provozu mateřské školy od 1.8. do 19. 8. 2022 byla cena za předškolní vzdělávání stanovena ředitelem školy na 225 Kč. Cena stravného se nemění.

Číst více
Předposlední červnový týden proběhlo na jednotlivých třídách odpoledne s tatínky. S dětmi jsme připravili pásmo básní a písní, spoustu her a soutěží.
Číst více
V pátek 17.6. jsme byli pozváni na paní učitelkou Vendulou Valíkovou a žáky druhé třídy na muzikál O dvanácti měsíčkách.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: