Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Mateřská škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

 • Vedoucí školní jídelny MŠ: Jana Sojková
 • Telefon: 596 931 083 Mobil: 728 762 006
 • E-mail: MS.polanka@seznam.cz

Cena stravného

Děti

 • 3 až 6 let – 792 Kč/měsíc (celodenní strava), 638 Kč/měsíc (polodenní strava)
 • 7 let (odložená školní docházka) – 902 Kč/měsíc (celodenní strava), 748 Kč/měsíc (polodenní strava)

Cizí strávníci

 • 72 Kč/den

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlášení a přihlášení stravy je nutné den předem do 13. hod. (pouze pracovní dny) na webu www.strava.cz, kód jídelny je 10848.

První den nemoci dítěte se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na stravu, kterou je možno vyzvednout do vlastních přinesených nádob v době od 11.00–11.20 hod v kuchyni MŠ.

Další neodhlášená strava při nepřítomnosti dítěte se účtuje s režijním příplatkem 40 Kč.  

Způsob úhrady stravného

 • Stravné se hradí bezhotovostním bankovním převodem s příslušným variabilním symbolem nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce na číslo účtu 35-1651985389/0800.
 • Školné se hradí bezhotovostním bankovním převodem s příslušným variabilním symbolem nejpozději do 20. dne předcházejícho měsíce na číslo účtu 1651985389/0800.
 • Školné na měsíc – 400 Kč

Stravování v době nemoci

Strávník má první den nemoci nárok na dotovaný oběd. Odběr stravy jen možný pouze od 11:00 do 11:20 hod.

Další den nepřítomnosti ve škole (druhý den nemoci)  je nutné stravu odhlásit.

V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady (doplatek činí 40 Kč)

 

Dokumenty

Užitečné odkazy Aktuální informace

Obrovského úspěchu dosáhla dívenka z naší mateřské školy, ze třídy Žabiček Elizabeth Anne Neuwirthová, na soutěži Miss Princess, kde se umístila na úžasném 1. místě! 

 

Číst více
Ve dnech 10. a 11. 12. proběhlo v naší MŠ tradiční vánoční posezení s rodiči. Děti zazpívaly nacvičené písně a koledy, přednesly vánoční básničky a po vystoupení byly pro děti a rodiče připraveny vánoční dílničky a nechyběl ani prodejní jarmark s výrobky dětí a p. učitelek. Akce měla jako vždy velký úspěch a prožili jsme společně příjemné odpoledne. Všem dětem a rodičům děkujeme za účast.
Číst více
Ve čtvrtek 5. 12. nás v mateřské škole navštívili Mikuláš, čerti a andělé, v podání nejstarších dětí z naší základní školy. Nadílka byla velmi vydařená, děti zazpívaly písničku a za odměnu dostaly mikulášský balíček.  
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: