Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Dokumenty

Koncepce rozvoje školy a školní vzdělávací program

Řády a směrnice školy

Primární prevence rizikového chování, koncepce EVVO

Organizace školního roku

Výroční zprávy

ICT plán školy

  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: