Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Žabičky

Třídní učitelky: Mgr. Šárka Tomášková, Zlata Krausová

Věkové složení dětí: 5-7 leté

Provoz třídy: 6:50-15:55 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Žabky v barevném světě

Tel.: 732 385 067

 • Leden 2023 Leden 2023

  Začátek roku jsme věnovali svátku Tří králů, seznámili se s ročním obdobím v tématu-O dvanácti měsíčkách a zajímali se o to, jak se mají zvířátka a ptáčci v zimě.

  S ornitologem jsme se dozvěděli, jak se kroužkují sýkorky a také nás přišly navštívit dvě africké sovičky. Velmi nás zaujal program Prima pokusy, kde jsme si vyzkoušely míchat barvy a pokus Sopka.

  Zpestřením byla návštěva knihovny v Klimkovicích a shlédnutí divadelního představení žáků ZŠ-pohádky Zlatovláska. 

  Velmi se nám povedly výtvarné práce na téma Zvířátka a ptáčci v zimě a dramatizace pohádky Myška a makovice.

 • Prosinec 2022 Prosinec 2022

  Prosinec byl pro děti plný zážitků. Začal advent,pekly jsme perníčky a vanilkové rohlíčky, děti zazpívaly u rozsvěcení vánočního stromečku u MŠ. Prožili jsme veselý čertí den, Mikulášskou nadílku, vánoční kino, dílničky a také slavnostní vánoční dopoledne s pohádkou, koledami a nadílkou. Do nového roku jsme si popřáli hodně zdraví a štěstí.

 • Listopad 2022 Listopad 2022

  V listopadu jsme děti seznamovali s těmito tématy-Podzimní tradice, Ježek Bodlinka, Dráček Mráček. Navštívili jsme přírodovědnou stanici v Porubě, kde si děti prohloubily znalosti o životě ježků. A také Slezskou tvorbu v Opavě, kde se seznámily s tradiční výrobou a zdobením skleněných baněk.

 • Říjen 2022 Říjen 2022

  Měsíc říjen jsme věnovali podzimu a tématu-Lesní čarování. Povídali jsme si o podzimní přírodě, o listnatých a jehličnatých stromech, houbách a o všem, co se v přírodě na podzim mění. Navštívili jsme Záchrannou stanici Bartošovice a vypravili se na výlet do lesa u lázní Klimkovice.

 • Září 2022 Září 2022

  V září jsme s dětmi vzpomínali na prázdniny, hráli si s kamarády a povídali jsme si o ovoci a zelenině. Zacvičili jsme si v překážkové dráze, upekli jablíčkovou buchtu a ochutnali různé ovoce a zeleninu.

 • Červen 2022 Červen 2022

  Měsíc červen jsme zahájili výletem na zámek Kunín. Oslavili jsme Den dětí a povídali si na téma – Zvířata. Společně prožili pasování předškoláků a užili si zábavné odpoledne s tatínky.

 • Květen 2022 Květen 2022

  V květnu jsme se zaměřili na 2 témata – Srdíčko pro maminku, Barevný semafor.

  Oslavili jsme SVÁTEK MATEK prožitím společného dne s maminkou. Seznámili jsme se s dopravou, dopravními prostředky, značkami, předpisy. Navštívili jsme dopravní hřiště Semaforek. Také jsme zažili natáčení české televize- Draci v hrnci.

 • Duben 2022 Duben 2022

  V dubnu jsme oslavili velikonoce výrobou zápichu- zajíček, povídali jsme si o vesmíru a České republice. Také jsme společně prožili svátek pálení čarodějnic oslavou na zahradě MŠ.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V březnu jsme si povídali o pohádkách, lidském těle a prvních jarních kytičkách. Děti si namalovaly večerníčka, zasely řeřichu a fazole, které následně pozorovaly, jak rostou.

 • Únor 2022 Únor 2022

  V únoru jsme si s dětmi uspořádali zimní olympiádu. Děti soutěžily v různých disciplínách, vyráběly hokejový dres a olympijskou čepici. Tyto aktivity se jim velmi líbily.

  Únor jsme zakončili pohádkovým karnevalem, kde děti předvedly své vytvořené masky.

 • Leden 2022 Leden 2022

  V lednu jsme oslavili svátek Tří králů, probírali jsme téma – Bílá zima-modré mraky, Za sněhovou vločkou, Zvířátka a ptáčci v zimě.

 • Duben 2021 Duben 2021

  V dubnu jsme si povídali o domácích zvířatech jejich užitku a obydlí. Děti se naučily básničku, ke které si vymyslely pohyb. Největší úspěch měla hra na farmáře - děti byly zvířata a měnily si svá místa. Konec měsíce jsme završili sletem čarodějnic, kouzelníci byli rozřazeni do kolejí, vařili jsme lektvary, naučili jsme se létat na koštěti a na závěr si děti zahrály famfrpál. 

 • Březen 2021 Březen 2021

  Tento měsíc byla MŠ pro děti zavřená, i přes tuto těžkou situaci jsme zůstali s rodiči a dětmi v kontaktu v rámci distanční výuky. Začátkem měsíce se děti seznamovaly s knížkami, svou oblíbenou pak výtvarně ztvárnily. Pomocí smutného a veselého smajlíka děti určovaly, co s knihou smí a nesmí dělat. Dalším tématem tohoto měsíce bylo NAŠE TĚLO. Zaměřily jsme se na vytleskávání slov, určování počtu slabik, počátečního písmene a báseň spojenou právě s tímto tématem. Vyrobily si zdravého a nezdravého člověka pomocí vystřižených potravin z novin. Pokračovalo se přivoláváním jarního počasí pozdravem slunce (sestava v Józe), sázení osení, procházky po okolí a hledání prvních jarních kytiček. Děti zaujal experiment z bonbonu SKITTLES, podle fotek byl velice vydařený. Všem děkujeme za krásné zpětné vazby a bezproblémovou komunikaci. 

   

 • Únor 2021 Únor 2021

  Tento měsíc se nesl v duchu karnevalu, pohádek a pohádkových postav.  Děti tvořily večerníčky z novin, zdobily princeznám šaty a měly připravených mnoho hádanek na toto téma. Konec měsíce byl završen karnevalem, děti i paní učitelky přišly v maskách, užily si spoustu zábavy, soutěží, tanců a dobrého jídla.

 • Únor Únor

  Měsíc únor byl ve znamení pohádek, dopravní tématiky a povídání a činností o lidském těle.

 • Leden Leden

  V tomto měsíci jsme si povidali o ročních obdobích, o vesmiru a o pohádkách.

 • Prosinec Prosinec

  Celý měsíc prosinec se nesl ve znamení Adventu a nadcházejících Vánoc. Začátkem měsíce p. učitelky s dětmi pekly perníčky a linecké cukroví, přišel nás navštívit Mikuláš, Andělé a Čerti, v dalším týdnu proběhla vánoční besídka s prodejním jarmarkem a tvořením s rodiči. V předvánočním týdnu jsme si celá mš udělali společné Vánoce, děti shlédly pohádku v podání p.učitelek, zazpívaly si koledy a dostaly od Ježíška dárky. Společně s předškolními třídami jsme se byli podívat na Betlémy v prostorách Slezkoostravského hradu a navštívily místní Husitský kostel.

 • Listopad Listopad

  V měsíci listopadu si děti rozšiřovaly dosavadní znalosti o podzimu, stromech, zvířátkách a pošasí. Navštívili jsme knihovnu a pekli spolu s Želvičkami perníčky.

 • Říjen Říjen

  V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali podzimním tématům. Prošli jsme se okolo polaneckých rybníků, kde jsme pozorovali podzimní přírodu a zvířata u rybníka. Dále jsme navštívili Domov pro seniory v Klimkovicích, tam děti přednesly a zazpívaly pásmo podzimních písní a básní a všichni obyvatelé domova dostali od dětí malý dárek, který vlastnoručně vyrobily ve školce.

 • Září 2019 Září 2019

  V měsíci září proběhlo seznamování dětí, dále jsme si povídali o poslední vlaštovce a o babím létě. Navštívili jsme také IZS v Ostravě-Zábřehu, kde se děti blíže seznámily s prací hasičů a s hasičskou technikou.

Užitečné odkazy Aktuální informace
31.1.2023 jsme se vydali do Klimkovické knihovny. Už cesta tam byla dobrodružství, neboť jsme všichni jeli linkovým autobusem.....
Číst více
Ve čtvrtek 26.1. nás navštívila chovatelka sov.
Číst více
Děti se zaujetím shlédly loutkové pohádky, kde se aktivně zapojovaly do probíhajícího děje. Dále se seznámily s prací loutkoherců, pojmy – divadelní paraván, opona, jeviště, diváci, hlediště. 
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: