Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Žabičky

Třídní učitelky: Mgr. Šárka Tomášková, Zlata Krausová

Věkové složení dětí: 5-7 leté

Provoz třídy: 6:50-15:55 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Žabky v barevném světě

Tel.: 732 385 067

 • Červen 2022 Červen 2022

  Měsíc červen jsme zahájili výletem na zámek Kunín. Oslavili jsme Den dětí a povídali si na téma – Zvířata. Společně prožili pasování předškoláků a užili si zábavné odpoledne s tatínky.

 • Květen 2022 Květen 2022

  V květnu jsme se zaměřili na 2 témata – Srdíčko pro maminku, Barevný semafor.

  Oslavili jsme SVÁTEK MATEK prožitím společného dne s maminkou. Seznámili jsme se s dopravou, dopravními prostředky, značkami, předpisy. Navštívili jsme dopravní hřiště Semaforek. Také jsme zažili natáčení české televize- Draci v hrnci.

 • Duben 2022 Duben 2022

  V dubnu jsme oslavili velikonoce výrobou zápichu- zajíček, povídali jsme si o vesmíru a České republice. Také jsme společně prožili svátek pálení čarodějnic oslavou na zahradě MŠ.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V březnu jsme si povídali o pohádkách, lidském těle a prvních jarních kytičkách. Děti si namalovaly večerníčka, zasely řeřichu a fazole, které následně pozorovaly, jak rostou.

 • Únor 2022 Únor 2022

  V únoru jsme si s dětmi uspořádali zimní olympiádu. Děti soutěžily v různých disciplínách, vyráběly hokejový dres a olympijskou čepici. Tyto aktivity se jim velmi líbily.

  Únor jsme zakončili pohádkovým karnevalem, kde děti předvedly své vytvořené masky.

 • Leden 2022 Leden 2022

  V lednu jsme oslavili svátek Tří králů, probírali jsme téma – Bílá zima-modré mraky, Za sněhovou vločkou, Zvířátka a ptáčci v zimě.

 • Duben 2021 Duben 2021

  V dubnu jsme si povídali o domácích zvířatech jejich užitku a obydlí. Děti se naučily básničku, ke které si vymyslely pohyb. Největší úspěch měla hra na farmáře - děti byly zvířata a měnily si svá místa. Konec měsíce jsme završili sletem čarodějnic, kouzelníci byli rozřazeni do kolejí, vařili jsme lektvary, naučili jsme se létat na koštěti a na závěr si děti zahrály famfrpál. 

 • Březen 2021 Březen 2021

  Tento měsíc byla MŠ pro děti zavřená, i přes tuto těžkou situaci jsme zůstali s rodiči a dětmi v kontaktu v rámci distanční výuky. Začátkem měsíce se děti seznamovaly s knížkami, svou oblíbenou pak výtvarně ztvárnily. Pomocí smutného a veselého smajlíka děti určovaly, co s knihou smí a nesmí dělat. Dalším tématem tohoto měsíce bylo NAŠE TĚLO. Zaměřily jsme se na vytleskávání slov, určování počtu slabik, počátečního písmene a báseň spojenou právě s tímto tématem. Vyrobily si zdravého a nezdravého člověka pomocí vystřižených potravin z novin. Pokračovalo se přivoláváním jarního počasí pozdravem slunce (sestava v Józe), sázení osení, procházky po okolí a hledání prvních jarních kytiček. Děti zaujal experiment z bonbonu SKITTLES, podle fotek byl velice vydařený. Všem děkujeme za krásné zpětné vazby a bezproblémovou komunikaci. 

   

 • Únor 2021 Únor 2021

  Tento měsíc se nesl v duchu karnevalu, pohádek a pohádkových postav.  Děti tvořily večerníčky z novin, zdobily princeznám šaty a měly připravených mnoho hádanek na toto téma. Konec měsíce byl završen karnevalem, děti i paní učitelky přišly v maskách, užily si spoustu zábavy, soutěží, tanců a dobrého jídla.

 • Únor Únor

  Měsíc únor byl ve znamení pohádek, dopravní tématiky a povídání a činností o lidském těle.

 • Leden Leden

  V tomto měsíci jsme si povidali o ročních obdobích, o vesmiru a o pohádkách.

 • Prosinec Prosinec

  Celý měsíc prosinec se nesl ve znamení Adventu a nadcházejících Vánoc. Začátkem měsíce p. učitelky s dětmi pekly perníčky a linecké cukroví, přišel nás navštívit Mikuláš, Andělé a Čerti, v dalším týdnu proběhla vánoční besídka s prodejním jarmarkem a tvořením s rodiči. V předvánočním týdnu jsme si celá mš udělali společné Vánoce, děti shlédly pohádku v podání p.učitelek, zazpívaly si koledy a dostaly od Ježíška dárky. Společně s předškolními třídami jsme se byli podívat na Betlémy v prostorách Slezkoostravského hradu a navštívily místní Husitský kostel.

 • Listopad Listopad

  V měsíci listopadu si děti rozšiřovaly dosavadní znalosti o podzimu, stromech, zvířátkách a pošasí. Navštívili jsme knihovnu a pekli spolu s Želvičkami perníčky.

 • Říjen Říjen

  V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali podzimním tématům. Prošli jsme se okolo polaneckých rybníků, kde jsme pozorovali podzimní přírodu a zvířata u rybníka. Dále jsme navštívili Domov pro seniory v Klimkovicích, tam děti přednesly a zazpívaly pásmo podzimních písní a básní a všichni obyvatelé domova dostali od dětí malý dárek, který vlastnoručně vyrobily ve školce.

 • Září 2019 Září 2019

  V měsíci září proběhlo seznamování dětí, dále jsme si povídali o poslední vlaštovce a o babím létě. Navštívili jsme také IZS v Ostravě-Zábřehu, kde se děti blíže seznámily s prací hasičů a s hasičskou technikou.

Užitečné odkazy Aktuální informace
Mateřská škola Polanka nad Odrou srdečně zve všechny rodiče s dětmi 5. 10. 2022, od 15 hodin na JABLÍČKOVÝ DEN na školní zahradě.
Číst více
Na zahradě mateřské školy jsme zasadili jehličnatý strom.
Číst více

PLÁN AKCÍ PRO DĚTI dopoledne,

DĚTI A RODIČE odpoledne školní rok 2022/2023

 

Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: