Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Žabičky

Třídní učitelky: Mgr. Šárka Tomášková, Zlata Krausová

Věkové složení dětí: 5-7 leté

Provoz třídy: 6:50-15:55 hod

Název třídního vzdělávacího programu: Žabky v barevném světě

Tel.: 732 385 067

 • Duben 2023 Duben 2023

  Měsíc duben jsme věnovali zvířátkům v tématu- Za zvířátky. Seznámili jsme se s hospodářskými zvířaty a jejich mláďátky, postavili si plyšáčkovou ZOO, získali zajímavé vědomosti o zvířátkách na louce, u rybníka a hmyzu.

  Navšávili jsme koncert ZUŠ Polanka nad Odrou, kde jsme si vyslechly skladby zahrané na zajímavé hudební nástroje.

  Velkým zážitkem byla návštěva Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Měsíc duben jsme zakončili čarodějnickým rejem, který jsme si náramně užili.

 • Březen 2023 Březen 2023

  V březnu po jarních prázdninách jsme se chystali na přivítání  jara poznáváním prvních jarních kytiček. V tématu "Jaro přichází" jsme také shlédli divadelní představení, vynesli Morenu a tím se rozloučili se zimou.

  V ZUŠ jsme si vyzkoušeli své kreativní myšlení v tématu " Modrá" a při návštěvě přírodovědné stanice v Porubě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o zvířatech, která se líhnou z vejce.

  V tématu " Velikonoční zajíček" jsme se věnovali jarním a velikonočním tradicím a spolu s rodiči jsme téma završili tvořivými dílničkami, z kterých jsme si odnesli několik pěkných výrobků.

  Velkou zábavou je pro nás stále pokračující kurz plavání.

   

 • Únor 2023 Únor 2023

  V únoru jsme si vybrali téma -Pojďte s námi za pohádkou, ve kterém jsme si povídali o pohádkách a také četli klasické české pohádky. Téma jsme zakončili karnevalem, kde děti využily kostýmy pohádkových postav. V dalším týdnu jsme probírali zimní sporty a část dětí také absolvovala lyžařský kurz na Vaňkově kopci. Další téma bylo věnováno lidskému tělu a smyslům. S besedou nás také navštívili policistky z odboru prevence.

 • Leden 2023 Leden 2023

  Začátek roku jsme věnovali svátku Tří králů, seznámili se s ročním obdobím v tématu-O dvanácti měsíčkách a zajímali se o to, jak se mají zvířátka a ptáčci v zimě.

  S ornitologem jsme se dozvěděli, jak se kroužkují sýkorky a také nás přišly navštívit dvě africké sovičky. Velmi nás zaujal program Prima pokusy, kde jsme si vyzkoušely míchat barvy a pokus Sopka.

  Zpestřením byla návštěva knihovny v Klimkovicích a shlédnutí divadelního představení žáků ZŠ-pohádky Zlatovláska. 

  Velmi se nám povedly výtvarné práce na téma Zvířátka a ptáčci v zimě a dramatizace pohádky Myška a makovice.

 • Prosinec 2022 Prosinec 2022

  Prosinec byl pro děti plný zážitků. Začal advent,pekly jsme perníčky a vanilkové rohlíčky, děti zazpívaly u rozsvěcení vánočního stromečku u MŠ. Prožili jsme veselý čertí den, Mikulášskou nadílku, vánoční kino, dílničky a také slavnostní vánoční dopoledne s pohádkou, koledami a nadílkou. Do nového roku jsme si popřáli hodně zdraví a štěstí.

 • Listopad 2022 Listopad 2022

  V listopadu jsme děti seznamovali s těmito tématy-Podzimní tradice, Ježek Bodlinka, Dráček Mráček. Navštívili jsme přírodovědnou stanici v Porubě, kde si děti prohloubily znalosti o životě ježků. A také Slezskou tvorbu v Opavě, kde se seznámily s tradiční výrobou a zdobením skleněných baněk.

 • Říjen 2022 Říjen 2022

  Měsíc říjen jsme věnovali podzimu a tématu-Lesní čarování. Povídali jsme si o podzimní přírodě, o listnatých a jehličnatých stromech, houbách a o všem, co se v přírodě na podzim mění. Navštívili jsme Záchrannou stanici Bartošovice a vypravili se na výlet do lesa u lázní Klimkovice.

 • Září 2022 Září 2022

  V září jsme s dětmi vzpomínali na prázdniny, hráli si s kamarády a povídali jsme si o ovoci a zelenině. Zacvičili jsme si v překážkové dráze, upekli jablíčkovou buchtu a ochutnali různé ovoce a zeleninu.

 • Červen 2022 Červen 2022

  Měsíc červen jsme zahájili výletem na zámek Kunín. Oslavili jsme Den dětí a povídali si na téma – Zvířata. Společně prožili pasování předškoláků a užili si zábavné odpoledne s tatínky.

 • Květen 2022 Květen 2022

  V květnu jsme se zaměřili na 2 témata – Srdíčko pro maminku, Barevný semafor.

  Oslavili jsme SVÁTEK MATEK prožitím společného dne s maminkou. Seznámili jsme se s dopravou, dopravními prostředky, značkami, předpisy. Navštívili jsme dopravní hřiště Semaforek. Také jsme zažili natáčení české televize- Draci v hrnci.

 • Duben 2022 Duben 2022

  V dubnu jsme oslavili velikonoce výrobou zápichu- zajíček, povídali jsme si o vesmíru a České republice. Také jsme společně prožili svátek pálení čarodějnic oslavou na zahradě MŠ.

 • Březen 2022 Březen 2022

  V březnu jsme si povídali o pohádkách, lidském těle a prvních jarních kytičkách. Děti si namalovaly večerníčka, zasely řeřichu a fazole, které následně pozorovaly, jak rostou.

 • Únor 2022 Únor 2022

  V únoru jsme si s dětmi uspořádali zimní olympiádu. Děti soutěžily v různých disciplínách, vyráběly hokejový dres a olympijskou čepici. Tyto aktivity se jim velmi líbily.

  Únor jsme zakončili pohádkovým karnevalem, kde děti předvedly své vytvořené masky.

 • Leden 2022 Leden 2022

  V lednu jsme oslavili svátek Tří králů, probírali jsme téma – Bílá zima-modré mraky, Za sněhovou vločkou, Zvířátka a ptáčci v zimě.

 • Duben 2021 Duben 2021

  V dubnu jsme si povídali o domácích zvířatech jejich užitku a obydlí. Děti se naučily básničku, ke které si vymyslely pohyb. Největší úspěch měla hra na farmáře - děti byly zvířata a měnily si svá místa. Konec měsíce jsme završili sletem čarodějnic, kouzelníci byli rozřazeni do kolejí, vařili jsme lektvary, naučili jsme se létat na koštěti a na závěr si děti zahrály famfrpál. 

 • Březen 2021 Březen 2021

  Tento měsíc byla MŠ pro děti zavřená, i přes tuto těžkou situaci jsme zůstali s rodiči a dětmi v kontaktu v rámci distanční výuky. Začátkem měsíce se děti seznamovaly s knížkami, svou oblíbenou pak výtvarně ztvárnily. Pomocí smutného a veselého smajlíka děti určovaly, co s knihou smí a nesmí dělat. Dalším tématem tohoto měsíce bylo NAŠE TĚLO. Zaměřily jsme se na vytleskávání slov, určování počtu slabik, počátečního písmene a báseň spojenou právě s tímto tématem. Vyrobily si zdravého a nezdravého člověka pomocí vystřižených potravin z novin. Pokračovalo se přivoláváním jarního počasí pozdravem slunce (sestava v Józe), sázení osení, procházky po okolí a hledání prvních jarních kytiček. Děti zaujal experiment z bonbonu SKITTLES, podle fotek byl velice vydařený. Všem děkujeme za krásné zpětné vazby a bezproblémovou komunikaci. 

   

 • Únor 2021 Únor 2021

  Tento měsíc se nesl v duchu karnevalu, pohádek a pohádkových postav.  Děti tvořily večerníčky z novin, zdobily princeznám šaty a měly připravených mnoho hádanek na toto téma. Konec měsíce byl završen karnevalem, děti i paní učitelky přišly v maskách, užily si spoustu zábavy, soutěží, tanců a dobrého jídla.

 • Únor Únor

  Měsíc únor byl ve znamení pohádek, dopravní tématiky a povídání a činností o lidském těle.

 • Leden Leden

  V tomto měsíci jsme si povidali o ročních obdobích, o vesmiru a o pohádkách.

 • Prosinec Prosinec

  Celý měsíc prosinec se nesl ve znamení Adventu a nadcházejících Vánoc. Začátkem měsíce p. učitelky s dětmi pekly perníčky a linecké cukroví, přišel nás navštívit Mikuláš, Andělé a Čerti, v dalším týdnu proběhla vánoční besídka s prodejním jarmarkem a tvořením s rodiči. V předvánočním týdnu jsme si celá mš udělali společné Vánoce, děti shlédly pohádku v podání p.učitelek, zazpívaly si koledy a dostaly od Ježíška dárky. Společně s předškolními třídami jsme se byli podívat na Betlémy v prostorách Slezkoostravského hradu a navštívily místní Husitský kostel.

 • Listopad Listopad

  V měsíci listopadu si děti rozšiřovaly dosavadní znalosti o podzimu, stromech, zvířátkách a pošasí. Navštívili jsme knihovnu a pekli spolu s Želvičkami perníčky.

 • Říjen Říjen

  V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali podzimním tématům. Prošli jsme se okolo polaneckých rybníků, kde jsme pozorovali podzimní přírodu a zvířata u rybníka. Dále jsme navštívili Domov pro seniory v Klimkovicích, tam děti přednesly a zazpívaly pásmo podzimních písní a básní a všichni obyvatelé domova dostali od dětí malý dárek, který vlastnoručně vyrobily ve školce.

 • Září 2019 Září 2019

  V měsíci září proběhlo seznamování dětí, dále jsme si povídali o poslední vlaštovce a o babím létě. Navštívili jsme také IZS v Ostravě-Zábřehu, kde se děti blíže seznámily s prací hasičů a s hasičskou technikou.

Užitečné odkazy Aktuální informace
Výsledky příjímacího řízení pro rok 2023 / 2024

Vážení rodiče,

v níže unedeném odkazu, v sekci pro rodiče, najdete výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/ 2024.

Pro rodiče - ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou (zspolanka.cz)

PROVOZ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2023

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

JE NAPLÁNOVÁN NA OBDOBÍ

OD 31.ČERVENCE DO 18. SRPNA 2023.

Číst více
V pondělí 3.4. pozvala Základní umělecká škola naší mateřskou školu na koncert.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: