Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Logopedie

Začátkem ledna se v naší MŠ otevřel kroužek Logopedie, který probíhá dvakrát týdně, a vede jej paní učitelka Mgr. Šárka Tomášková.

10.01.2020 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: