Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Informace k platbám pro prázdninový provoz a pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

věnujte prosím níže uvedenému náležitou pozornost.

Prázdninový provoz mateřské školy od 3. do 21. 8. 2020

 • školné: 280 Kč + strava
 • platbu neprovádějte, bude odečtena z přeplatku,
 • zbylá část přeplatku bude bezhotovostně vrácena v červenci 2020.

Nezbytné však je, aby všichni rodiče, kteří dítě do mateřské školy během prázdnin neumístí, odhlásili jeho stravu na webových stránkách strava.cz nejlépe ihned (nejpozději však do 24. 7. 2020). Strava je přihlášena u všech bez ohledu na předběžný zájem o prázdninový provoz.

Platbu za školné (úplatu za předškolní vzdělávání) nelze podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání odpustit rodičům, kteří dítě do mateřské školy v době prázdnin neumístí.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2020/2021

 • 350 Kč za měsíc

Úplata za předškolní vzdělávání se netýká dětí, které od počátku nového školního roku dosáhnou pátého roku věku (předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou).

Dovolujeme si požádat všechny rodiče, aby do 20. srpna 2020 upravili nebo zavedli své platby na příští školní rok.

 • Děti do 6 let: 1 186,- Kč / měsíc (celodenní strava 38,-Kč (dotovaná strava) – 836,- Kč stravné + 350,- Kč školné).
 • Děti předškolní: 836,- Kč / měsíc (celodenní strava 38,- Kč (dotovaná strava), školné neplatí).
 • Děti 6–7 let (odložená školní docházka): 946,- Kč / měsíc celodenní strava 43,-Kč (dotovaná strava), školné neplatí.

Platba za stravné a školné na nový školní rok 2020/2021 musí být uhrazena bezhotovostním převodem na č. ú. 35-1651986349/0800 pod příslušným variabilním symbolem do 20. srpna 2020. Platby prosím uskutečněte pro období srpen 2020 až červen 2021 (11 plateb).      

Vzhledem k celodennímu provozu mateřské školy není od 1. 9. 2020 možnost polodenního stravování. Odpolední svačinu si lze vyzvednout ve školce stanovené řádem školní jídelny. Prosíme všechny rodiče, kteří měli dosud u dítěte nahlášeno polodenní stravování, aby do 20. srpna 2020 rovněž upravili své platby.

Doplatek za nedohlášenou stravu činí od 1. 9. 2020 33 Kč / oběd.


26.06.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: