Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádnému opatření v souvislosti se šířením koronaviru proběhne zápis dětí do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Všechny informace a formuláře, žádost o přijetí dítěte, čestné prohlášení k očkování dítěte a přihlášku ke stravování, naleznete v sekci Mateřská škola – Pro rodiče.

 

Vyplněnou:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
 • prostou kopii rodného listu dítěte,
 • čestné prohlášení o očkování dítěte (tato podmínka se nevztahuje na děti předškolního věku a s odloženou povinnou školní docházkou),
 • prostou kopii očkovacího průkazu (tato podmínka se nevztahuje na děti předškolního věku a s odloženou povinnou školní docházkou),
 • vyplněnou přihlášku ke stravování

můžete v době od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020

 • zaslat na adresu Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, Malostranská 124, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou,
 • vhodit výše požadované dokumenty v zalepené obálce označené „Zápis“ do poštovní schránky umístěné na ulici Malostranská v Polance nad Odrou (vchod od zadního parkoviště),
 • zaslat datovou schránkou (ID datové schránky: au8mmc2),
 • zaslat požadované dokumenty emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) na adresu dana.fialova@zspolanka.cz,
 • osobním podáním ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2020 od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod. v budově mateřské školy na ulici Malostranská 124 v Ostravě – Polance nad Odrou po předchozí rezervaci na stránkách zspolanka.cz (rezervační systém bude otevřen od poloviny dubna 2020).

Kritéria pro přijetí dítěte:

S účinností od 1. 4. 2020 určil ředitel školy kritéria, podle kterých budou k docházce do Základní školy a mateřské školy Ostrava – Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace, odloučené pracoviště Malostranská 124, 725 25 Polanka nad Odrou, zřizované Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Polanka nad Odrou, přednostně umisťovány děti k pravidelné celodenní docházce.

 1. Povinnost zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je povinná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 2. Děti s odloženou povinnou školní docházkou.
 3. Děti jeden rok před začátkem povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 4. Děti, které dovršily věku 4 let nebo 3 let k datu 31. 8. 2020 (tj. k začátku školního roku).
 5. Děti, které dovršily věku 3 let k 31. 12. 2020 (ročník 2017).

Děti přijímáme od září 2020, pokud je volná kapacita školy, přijímáme děti i v průběhu školního roku. Pokud to bude možné, v červnu 2020 proběhne osobní schůzka s rodiči v budově mateřské školy.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitel základní školy a mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.


09.04.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: