Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Informace k provozu mateřské školy od 1. 9. 2020

V souladu manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s rouškou či jinou ochranou obličeje – toto opatření se nevztahuje na děti a zaměstnance školy,
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce,
 • dítě, které bude vykazovat jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.) a rodič nedoložil platné lékařské potvrzení o projevech alergie, nebude do školky přijato,
 • dítěti, které během dne bude vykazovat jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.), bude ihned poskytnuta rouška a bude umístěno pod dohledem pracovníka školy do separační místnosti. V tomto případě bude rodič informován o vzniklé situaci a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout a telefonicky informovat o situaci praktického lékaře dítěte,
 • přivádět/odvádět dítě do mateřské školy vždy v doprovodu pouze jedné osoby (z důvodu prevence doporučujeme, aby do školy nepřiváděli děti prarodiče),
 • rodiče (kteří ještě nedoložili potvrzení lékaře o alergii dítě) odevzdají písemné potvrzení lékaře o alergii dítěte, tzn., nebude brán zřetel na slovní vyjádření rodiče, že dítě je alergik, není nemocen a může do kolektivu,
 • nenosit do školy žádné plyšové hračky (ani na spaní),
 • v případě, že rodič bude trvat na nošení roušky během pobytu dítěte v mateřské škole, škola poskytne dítěti roušku,
 • u dítěte s povinnou předškolní docházkou (třída chobotničky a žabky) je výuka v případě distančního vzdělávání povinná, ze strany školy pak bude požadována zpětná vazba o plnění jednotlivých úkolů,
 • dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví.

Závěrem doporučujeme všem rodičům, aby délku pobytu dítěte ve školce uzpůsobili především podmínkám v jejich zaměstnání.

V Ostravě – Polance nad Odrou 25. 8. 2020

 

RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy


27.08.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: