Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/ 2024

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

Všechny informace a formuláře žádost o přijetí dítěte, doklad o očkování dítěte naleznete na Portále předškolního vzdělávání statutárního města Ostravy – odkaz na webových stránkách školy www.zspolanka.cz v sekci Mateřská škola-pro rodiče. Na portále naleznete všechny informace, jak postupovat, pokud chcete dítě zapsat do mateřské školy-registrace žádostí přes portál bude zahájena 20.4.2023.

Přihlášku ke stravování naleznete na webových stránkách školy www.zspolanka.cz v sekci Mateřská škola – Pro rodiče

Vyplněnou:

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář naleznete na portále předškolního vzdělávání)
  • doklad o očkování dítěte-potvrzený lékařem (formulář naleznete na portále předškolního vzdělávání)
  • prostou kopii rodného listu dítěte,
  • vyplněnou přihlášku ke stravování (formulář naleznete na www.zspolanka.cz v sekci Mateřská škola)

doručte zástupkyni ředitele školy pro předškolní vzdělávání

ve dnech 3. 5.2023 a 4. 5. 2023 v době:

 

3.5.2023 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 16.00 hod.

4.5.2023 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 15.00 hod.

do budovy mateřské školy na ulici Malostranská 124 v Ostravě – Polance nad Odrou nebo dokumenty můžete zaslat

  • doporučenou zásilkou na adresu Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, Malostranská 124, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou nebo datovou schránkou (ID datové schránky: au8mmc2) do 17. 5. 2023. O zaslání dokumentů prosím informujte zástupkyni ředitele školy pro předškolní vzdělávání na tel. č. 731 565 899 do 4. 5. 2023.

Dokumenty naleznete zde  https://www.zspolanka.cz/ms/pro-rodice


31.03.2023 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: