Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Informace k platbám pro prázdninový provoz

Děti, u kterých rodiče nahlásili docházku v době prázdninového provozu, mají stravu automaticky přihlášenou. V případě, že se rodiče rozhodnou nahlášené dítě do školky neumístit, musí si stravu odhlásit na portále strava.cz. Pokud tak neučiní, bude škola požadovat úhradu takto neodhlášených obědů v plné ceně, i když nebudou odebrány, doplatek za jeden oběd činí 50,- Kč.

Platbu za školné (úplatu za předškolní vzdělávání) nelze podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání odpustit rodičům, kteří dítě do mateřské školy v době prázdnin neumístí.

Přeplatky budou rodičům vráceny bezhotovostně na účet v srpnu 2024.


19.06.2024 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: