Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2021/2022 byla ředitelem školy stanovena na 350 Kč za měsíc.

Úplata za předškolní vzdělávání se netýká dětí, které od počátku nového školního roku dosáhnou pátého roku věku (předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou).

Dovolujeme si požádat všechny rodiče, aby do 20. srpna 2021 upravili nebo zavedli své platby na příští školní rok.

  • Děti do 6 let: 1 186,- Kč / měsíc (celodenní strava 38,-Kč (dotovaná strava) – 836,- Kč stravné + 350,- Kč školné).
  • Děti předškolní: 836,- Kč / měsíc (celodenní strava 38,- Kč (dotovaná strava), školné neplatí).
  • Děti 6–7 let (odložená školní docházka): 946,- Kč / měsíc celodenní strava 43,-Kč (dotovaná strava), školné neplatí.

Platba za stravné a školné na nový školní rok 2021/2022 musí být uhrazena bezhotovostním převodem na č. ú. 35-1651986349/0800 pod příslušným variabilním symbolem do 20. srpna 2021. Platby prosím uskutečněte pro období srpen 2021 až červen 2022 (11 plateb).

Děkujeme.      


23.06.2021 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: