Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Plán akcí 2023/2024

PLÁN AKCÍ PRO DĚTI dopoledne, DĚTI A RODIČE odpoledne školní rok 2023/2024

 

 

Den otevřených dveří – 40 výročí otevření MŠ

Sběr podzimních plodů-pokusy a objevy + spolupráce s myslivci

Jablíčkobranní

Uspávání broučků s rodiči-uzavírání školní zahrady

Vánoce-Den otevřených dveří+ dílničky s jarmarkem

Mikulášská nadílka

Jarmark – spolupráce se zahrádkáři

Vánoční posezení u stromečku /nadělení dárků a vánoční rozjímání/

Rozsvěcování vánočního stromečku u MŠ

Vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu Dělnický dům

Vítání občánků

Divadlo pro děti – hrají paní učitelky/vánoční/

Maškarní karneval s rodiči

Lyžařský výcvik pro předškoláky

ZŠ + MŠ společná vycházka

Vítání jara – Morena

Plavecký výcvik pro předškoláky-„Plavání s žabičkou“

Velikonoční putování Polankou

Velikonoční tvoření na školní zahradě

Oslava MDD-soutěže dopoledne

MDD s rodiči

Den s maminkou

Den s tatínkem

Návštěva dopravního hřiště

Třídní výlety přizpůsobeny věku dětí

Pasování školáků + večerní hra v MŠ

Beseda-handicapovaní spoluobčané, vodící pes

Divadelní představení v MŠ-několikrát za školní rok

Třídní schůzky pro rodiče 2x ve šk. roce

Sběr starého papíru

Sběr PET víček

Exkurze –Družstvo vlastníků

Beseda s policii v MŠ

Spolupráce s Městským úřadem – Vítání občánků

Spolupráce s ČČK – vystoupení dětí

Návštěva ZUŠ -výchovný koncert

Návštěva učitelek ZŠ

Spolupráce s 9.tř .ZŠ

Dopravní akce s rodiči

Knihovna

Čarodějnice

 

DALŠÍ AKCE BUDOU PROBÍHAT NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH DLE VĚKU DĚTÍ :

  • Vycházky do CHKOP, na hřiště u Dělnického domu, návštěva sportovní haly a další

 


18.09.2023 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: