Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Informace o otevření mateřské školy

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Polance nad Odrou od 12.4.2021

PROVOZ 6.00 – 16.00 HOD.

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády ze dne 6.4.2021 od 12.4.2021 mohou do mateřské školy nastoupit děti s povinnou předškolní docházkou (tj. děti s odloženou školní docházkou a děti narozené do 31.8.2015). Dále také děti, kde rodiče pracují v těchto vybraných profesích:

- zdravotniční pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu, vzdělávání Praktické školy jednoleté nebo dvouleté

- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

-zaměstnanci uvedeni v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení

- zaměstnanci Finanční správy České republiky

Zákonní zástupci vybraných profesí jsou povinni doložit škole potvrzení zaměstnavatele a pokud mají zájem o umístění dítěte, nechť kontaktují zástupkyni ředitele pro předškolní vzdělávání v pátek 9.4.2021

7.00- 10.00 hod. na tel. čísle 731 565 899.

 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

V pondělí a ve čtvrtek budou děti testovány antigenními testy Singclean z přední části nosu. Toto testování bude dítě provádět za asistence zákonného zástupce pod dohledem pověřeného zaměstnance mateřské školy v prostoru k tomu vyhrazeném-šatna tříd Motýlci a Včelky. Po prokázání negativity dítěte, rodič odvede dítě do šatny, kde jej převleče a předá paní učitelce v předem určené třídě. Poté může rodič opustit prostory MŠ.

V případě, že nesouhlasíte s testováním podle manuálu MŠMT, není možné děti do mateřské školy přijmout k prezenční výuce.

Pokud dítě do mateřské školy přivede prarodič či jiná osoba než je zákonný zástupce, musí tato osoba předložit „Čestné prohlášení“ vytvořené a podepsané zákonným zástupcem.

  1. něm musí být uvedeno: Jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno příjmení osoby, která bude s dítětem testování provádět a její souhlas, že s asistencí testování souhlasí + datum a podpis zákonného zástupce. Prosím, počítejte s časovou rezervou !!!! ( pro testování a předání dítěte do třídy)

 

STRAVOVÁNÍ

Ke stravování jsou od 12.4.2021 přihlášeny všechny děti s povinnou předškolní docházkou – rodiče již pouze odhlašují dítě ze stravy dle známých podmínek- Strava.cz

Děti rodičů vybraných profesí, které rodiče telefonicky nahlásí zástupkyni ředitele (9.4.2021 7.00-10.00hod.), budou taktéž přihlášeny a rodiče si budou stravu moci odhlašovat.

Ostatní děti, které nenastoupí do MŠ budou stále automaticky ze stravování odhlášeny (zajišťuje vedoucí školní jídelny),

Děkujeme za pochopení.

 

Název souboru Poslední změna Velikost souboru
otevření MŠ + testování.docx08.04.202151 Kb
testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf08.04.2021344 Kb

05.05.2021 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: