Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Znovuotevření MŠ od 25. 5. 2020, podmínky provozu a informace k platbě školného

Vážení rodiče,

vzhledem k vašemu velkému zájmu o znovuotevření mateřské školy, rozhodl zřizovatel školy ve spolupráci s ředitelem školy o termínu otevření ke dni 25. 5. 2020 za těchto podmínek:

 • provoz mateřské školy bude od 6:00 do 16:00 z důvodu zvýšených nároků na úklid a hygienu,
 • děti budou rozdělené zatím do čtyř skupin – v ojedinělých případech může nastat situace, kdy o ně bude pečovat jiná paní učitelka, než která je k nim přidělena v rámci třídy,
 • stravování ve školce je zajištěno – všechny děti jsou od 25. 5. 2020 přihlášeny ke stravě (bez ohledu, zda rodiče vyjádřili v rezervačním systému zájem ANO/NE), tzn., že pokud se rodič rozhodne dítě do školky od 25. 5. 2020 neposlat, je nutné stravu odhlásit do 22. 5. 2020 (13:00 hod.) na portále strava.cz,
 • dítě, které bude vykazovat jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.), nebude do školky přijato,
 • přivádět/odvádět dítě do mateřské školy vždy v doprovodu pouze jedné osoby (z důvodu prevence doporučujeme, aby do školy nepřiváděli děti prarodiče),
 • nenosit do školy žádné plyšové hračky (ani na spaní),
 • v případě, že rodič bude trvat na nošení roušky během pobytu dítěte v mateřské škole, škola poskytne dítěti roušku; vlastní roušku si dítě ponechá ve vlastním igelitovém sáčku v šatně,
 • všichni zaměstnanci školy budou dodržovat pravidla pro Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaného MŠMT.

Povinnosti rodičů během provozu:

 • odevzdat v den nástupu pedagogickému pracovníkovi Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v případě, že jej neodevzdá, nebude dítě do školky přijato),
 • rodiče, kteří ještě nedoložili potvrzení lékaře o alergii dítě, odevzdají písemné potvrzení lékaře o alergii dítěte společně s čestným prohlášením,
 • pohybovat se v prostorách školky vždy v roušce (či jinou ochranou obličeje), vstupovat do vnitřních prostor školy jednotlivě, dezinfikovat si ruce při vstupu (dezinfekční prostředek bude umístěn u vchodu) a dbát na hygienické předpisy stanovené Vládou ČR,
 • neprodleně po vyzvání pedagogickým pracovníkem vyzvednout dítě v případě, že vykáže jakékoliv známky infekční choroby.

Informace k platbě školného:

 • březen 2020: vrácení školného ve výši 200 Kč
 • duben 2020: vrácení školného ve výši 400 Kč
 • květen 2020: vrácení školného ve výši 400 Kč

Celková částka ve výši 1 000 Kč bude vrácena rodičům bezhotovostním převodem v červenci 2020. Zároveň si dovolujeme upozornit všechny rodiče (mimo rodiče předškoláků), že platba školného za červen 2020 (400 Kč) je povinná v souladu se zákonem pro všechny rodiče bez ohledu na vyjádření zájmu k 18. 5. 2020, tzn., platbu musí uskutečnit i rodiče, kteří vyjádřili nezájem o umístění dítěte k 25. 5. 2020. Zároveň mají ale možnost od 25. 5. 2020 umístit dítě kdykoliv do mateřské školy, tzn. i v případě, že by své rozhodnutí ke dni 18. 5. změnili.

Závěrem doporučujeme všem rodičům, aby délku pobytu dítěte ve školce uzpůsobili především podmínkám v jejich zaměstnání.

V Polance nad Odrou 18. 5. 2020

 

RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy


18.05.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: