Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že v pondělí 27. 11. 2023 se naše mateřská i základní škola připojí ke stávce a jejich provoz bude zcela přerušen.

Mezi hlavní důvody stávky patří výrazný pokles počtu vyučovacích hodin, což způsobí, že nebudeme moci dělit třídy na menší skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Dalším důvodem je snížení počtu pozic a platů nepedagogických pracovníků (kuchařky a ostatní správní zaměstnanci), bez kterých škola nemůže adekvátně fungovat. Stravování bude dětem a žákům 27. 11. 2023 odhlášeno.

Více se o stávce dočtete na stránkách  skolskeodbory.cz.

Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou


13.12.2023 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: