Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Návštěva ze Znojma

Partnerská návštěva ze ZŠ P. Diviše ve Znojmě.

Ekologický kroužek ze ZŠ P. Diviše představil dětem v naší mateřské školce nový pohled na třídění odpadu pomocí interaktivního představení Barevná prasátka. Tato kreativní metoda vzbudila velký zájem mezi dětmi, které se s nadšením zapojovaly a současně se učily důležitým principům ekologického chování.

Kromě ekologie si žáci vyzkoušeli pod vedením instruktorů různé pohybové aktivity. Pohyb je pro správný vývoj dětí klíčový, a proto si tato část programu získala velkou oblibu nejen u malých účastníků, ale i u pedagogů.

Pan učitel Emil Morav si připravil program zaměřený na motýly, který pak navázal na návštěvu Motýlího domu v Ostravě. Děti se nejen dobře bavily, ale také získaly cenné poznatky a nové podněty pro svůj osobní rozvoj. 

Taková setkání přinášejí do vzdělávacího procesu nový rozměr a obohacují životy dětí o zážitky, které si s sebou ponesou celý život.

Partnerské setkání nebylo pouze o vzdělávání a sportu, ale také o navazování nových přátelských vztahů.

Celkově lze říci, že partnerská návštěva ZŠ P. Diviše Znojmo byla nejen poučná, ale i inspirativní. 

Děkujeme všem, kteří se na našem programu podíleli, a budeme se těšit na další spolupráci.

 


14.05.2024 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: