Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Základní informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Na základě mimořádných opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 probíhá na základní škole na 1. a 2. stupni distanční výuka od středy 14. 10. 2020 do odvolání. Základní informace naleznete níže.

 • Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin distanční výuky, který oznámí žákům třídní učitelé.
 • Výuka probíhá v prostředí MS Teams formou on-line schůzek nebo formou zadání úkolů k vypracování. Návod zde.
 • Distanční výuka žáků je povinná, neúčast žáků ve výuce omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli formou e-mailu.
 • Přístupové údaje MS Office byly žákům předány (sdělení v žákovské knížce).
 • Žáci jsou od středy 14. 10. 2020 odhlášení ze školní jídelny. Pokud máte zájem o odběr obědů do jídlonosičů v čase od 11.30 do 12.00 hod., musíte dítě k odběru oběda znovu přihlásit.
 • PODEPSANÉ  jídlonosiče je nutné odevzdat do 10.00 hod. ve vstupní části školní jídelny. Je možné ponechat připravený jídlonosič již předchozí den. Jídlonosič s připraveným jídlem si budete moci odebrat zpět v určeném čase ve vstupních prostorách školní jídelny po jednotlivcích. Vstup do jídelny je zakázán.
 • Školní družina – mimo provoz.

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy zspolanka.cz


13.10.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: