Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Deset let partnerství škol

V květnu se pravidelně realizovaly výměnné pobyty žáků a pedagogů partnerských základních škol z Polanky nad Odrou a ze sídliště KVP v Košicích. Letos by uplynulo deset let spolupráce.

Bohužel pandemie koronaviru toto významné výročí neumožnila v měsíci květnu důstojně oslavit a analyzovat. Partnerství bylo zaměřeno především na poznávání různých aspektů Moravskoslezského kraje, zejména okolí Ostravy. Na Slovensku to byly Košice a blízký region. Trasu z Ostravy do Košic nebo v opačném směru jsme využili k prohlídce významných lokalit, např. Strečna, Vysokých Tater, Levoči, Spišského hradu, archeoparku v Chotěbuzi a dalších zajímavých míst. Každý pobyt byl jinak tematicky zaměřen. Postupně jsme se věnovali kulturním památkám, historii, folklóru, technickým zajímavostem, významným osobnostem daných regionů, geografii obou oblastí, zvláštnostem fauny a flóry.
 
Nedílnou součástí byly i sportovní a vědomostní soutěže. Také jsme u žáků odpovídající ročníků obou škol porovnávali úroveň znalosti učiva některých oborů. Realizovalo se to formou předem připravených testů.
 
Na podzim roku 2017 se uskutečnil několikadenní výjezd části pedagogického sboru do Košic. Partnerská škola nám zajistila i návštěvu maďarského města Sárospatak, kde v období 1650 až 1654 působil J. A. Komenský. Podle historických pramenů bylo školství v té době na velmi nízké úrovni. Školu navštěvovaly děti jen z bohatých rodin, které se nerady učily. Komenský zde proto napsal knihu Orbis pictus (Svět v obrazech), aby tyto žáky pro učení nadchnul. Naopak skupina košických pedagogů navštívila školu v Polance, posléze Ostravu a Beskydy.

Kromě aktivit se žáky jsme také spolupracovali v oblasti gastronomie. Několika výměn se zúčastnily i vedoucí školní kuchyně a kuchařka, aby proběly Dny české nebo slovenské kuchyně. Jaký to mělo význam? Chtěli jsme ukázat žákům zvláštnosti a typická jídla obou kuchyní a také porovnat úroveň stravování v obou školách.

Jedním z cílů projektu byla také snaha seznámit žáky se základy slovenštiny na jedné straně a češtiny na straně druhé a porozumět vybraným pojmům. Celá řada účastníků mladé generace již bohužel příbuznost obou jazyků nevnímá.

Pozitivní na partnerství obou škol bylo to, že žáci našli nové kamarády a již nezávisle na škole udržují trvalá přátelství. Za dobu spolupráce se statisticky těchto výměnných pobytů přímo zúčastnilo okolo 200 žáků z každé školy. Samozřejmě to mělo vliv i na ostatní. Město Ostrava a Košice jsou města partnerská. Díky tomu byli žáci v některých letech přijati i náměstky primátorů obou měst.

Fotografie dokumentují společné opékání před tělocvičnou, návštěvu muzea na Landeku, výstavu ke 100. výročí vzniku Československa, den slovenské kuchyně pod vedením šéfkuchařů PaedDr. Suchana a RNDr. Tepera, Triklandii Smokovec a účast na Mezinárodnom maratonu mieru.
 

RNDr. Josef Teper

 


01.09.2020 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: