Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Exkurze na ÚMOb Ostrava-Jih

V rámci spolupráce s krajským úřadem na projektu MSPAKT Moravskoslezský pakt zaměstnanosti jsme s žáky 8. ročníku navštívili Úřad městského obvodu Ostrava-Jih.

Přivítala nás milá paní matrikářka, v krásné obřadní síni pak žákům popsala celý chod radnice (odbory, akce pro občany, výdej dokladů a mnoho dalšího), posléze jsme se přesunuli na návštěvu k panu starostovi Mgr. Radimu Ivanovi. Ten našim osmákům popsal fungování demokratické volby do obecního zastupitelstva a snažil se je motivovat k občanské aktivitě.

Exkurze se nám moc líbila a za to patří veliký dík MSPAKTu a radnici Ostravy-Jih.

Mgr. Jiří Sikora 


21.05.2024 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: