Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Informace k provozu základní školy od 1. 9. 2020

V souladu s  manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s rouškou či jinou ochranou obličeje,
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce,
 • zákonní zástupci dětí navštěvující školní družinu jsou povinni vyčkat po zazvonění na zvonek družiny na příchod pedagogického pracovníka a nepohybovat se v prostorách školy,
 • žáci si při změně učebny před začátkem vyučovací hodiny vydezinfikují ruce,
 • v případě zahájení distanční výuky je povinností žáka se jí účastnit,
 • zákonní zástupci dětí s alergií, jejichž projevy jsou totožné s chronickým onemocněním dýchacích cest (rýma, kašel), jsou povinni třídnímu učiteli před vstupem dítěte doložit písemné potvrzení lékaře o alergii dítěte,
 • žák, který bude vykazovat jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.)
  • nebude v případě přítomnosti zákonného zástupce do školy vpuštěn,
  • v případě nepřítomnosti zákonného zástupce bude žákovi poskytnuta rouška a bude umístěn pod dohledem pracovníka školy do separační místnosti. V tomto případě bude rodič informován o vzniklé situaci a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout a telefonicky informovat o situaci praktického lékaře dítěte,
  • bude do školy vpuštěn pouze za předpokladu, že před vstupem doloží písemné potvrzení lékaře o alergických projevech onemocnění,
 • dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví.

Zároveň všem rodičům důrazně doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat známky nachlazení či jiného běžného sezónního onemocnění.

 

V Ostravě – Polance nad Odrou 25. 8. 2020

 

RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy


09.09.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: