Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Informace k provozu základní školy od 30. 11. 2020

Na základě informací od MŠMT přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním organizačním pravidlům pro provoz školy od 30. 11. 2020:

 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s rouškou či jinou ochranou obličeje (prosíme rodiče, aby do prostor školy vstupovali jen v nezbytně nutných případech),
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce,
 • mimo vlastní stravování platí ve všech prostorách školy včetně výuky povinnost nosit roušku.

Informace pro 1. stupeň ZŠ

 • od 30. 11. 2020 do odvolání bude platit upravená doba výuky:

Ročník:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Doba výuky:

8:00–11:15

8:00–11:40

8:00–12:00

8:00–12:20

8:00–12:40

 

 • žáci z 5. ročníku, kteří nenavštěvují školní jídelnu, budou končit klasicky ve 12:30 hod. (v pondělí je 6. vyuč. hod. zrušena),
 • třída 2. A bude přesunuta zpět do kmenové třídy budovy B,
 • provoz ranní družiny (od 6:00 do 7:45 hod.) není vzhledem k zachování homogenních skupin možný,
 • odpolední provoz školní družiny není vzhledem k zachování homogenních skupin možný pro žáky 4. a 5. ročníku,
 • zákonní zástupci dětí navštěvující školní družinu v odpoledních hodinách (do 16:30 hod.) jsou povinni vyčkat po zazvonění na zvonek družiny na příchod pedagogického pracovníka a nepohybovat se v prostorách školy,

Třída:

1. A a 1. B

2. A

2. B

3. A a 3. B

Vychovatelka:

Renáta Dostálová

Kateřina Hoňková

Božena Kotalová

Hana Hoňková

Umístění družiny:

budova A

třída 1. A

budova B

třída 2. A

budova B

třída 2. B

budova A

třída 4. B

 

 • žáci stravující se ve školní jídelně jsou od 30. 11. 2020 automaticky ke stravě přihlášeni, v případě nezájmu o stravování je nutné stravu odhlásit na portálu strava.cz do 27. 11. 2020 do 13:00 hod.

 

Ročník:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Doba stravování:

11:20–11:40

11:40–12:00

12:00–12:20

12:20–12:40

12:40–13:00

 

 

 

Informace pro 2. stupeň ZŠ

 • od 30. 11. 2020 bude výuka 9. ročníku probíhat do 13:25 hod., zbytek tříd se bude střídat v rotačním způsobu výuky ve dvou skupinách:
 • 1. skupina – 6. B, 7. B a 8. B – nastoupí do školy od 30. 11. 2020 a bude chodit v liché týdny, v sudé týdny bude mít distanční výuku,
 • 2. skupina – 6. A, 7. A, 8. A – nastoupí do školy od 7. 12. 2020 a bude chodit v sudé týdny, v liché týdny bude mít distanční výuku, (od 30. 11. pokračuje tedy distanční výuka),
 • prezenční výuka obou skupin bude končit v 13:05 hod.,
 • odpolední výuka 8. a 9. ročníku bude od 30. 11. do odvolání zrušena (upravený rozvrh se žáci dozvědí po nástupu do školy),
 • stravování ve školní jídelně bude umožněno pouze žákům v prezenční formě výuky a zaměstnancům školy, ostatní strávníci si musí oběd vyzvednout v předem připravených jídlonosičích v mezidveří budovy od 11:00 do 11:30 hod. a do jídelny nesmí vstupovat,
 • všichni žáci stravující se ve školní jídelně jsou od 30. 11. 2020 automaticky ke stravě přihlášeni, tzn. žáci z 6. A, 7. A, 8. A si musí stravu vyzvednout nebo si ji odhlásit na portálu strava.cz do 27. 11. 2020 do 13:00 hod., pokud nemají zájem o stravování od 30. 11. 2020

Ročník / skupina:

1. skupina nebo 2. skupina

9. ročník

Doba stravování:

13:05–13:25

od 13:25

 

 

 

Závěrečné informace

 • žák, který bude vykazovat jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.)
  • nebude v případě přítomnosti zákonného zástupce do školy vpuštěn,
  • v případě nepřítomnosti zákonného zástupce bude žákovi poskytnuta rouška a bude umístěn pod dohledem pracovníka školy do separační místnosti. V tomto případě bude rodič informován o vzniklé situaci a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout a telefonicky informovat o situaci praktického lékaře dítěte,
 • dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví.

Zároveň všem rodičům doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat známky nachlazení či jiného běžného sezónního onemocnění. Děkujeme.

V Ostravě – Polance nad Odrou 24. 11. 2020                                                   RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy


24.11.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: