Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Jarní budkování

Na šest párů opeřenců získalo příležitost zahnízdit v podmínkách, které by ve volné přírodě hledaly obtížně. Děti ze Základní školy v Polance nad Odrou vyvěsily v sobotu 12. 3. šest hnízdních budek určených zejména pro sýkory, brhlíka lesního, lejska bělokrkého či rehka zahradního. V přírodě však nic neplatí jednoznačně, a tak budou děti napjatě očekávat, zda a které druhy v budkách nakonec zahnízdí.

Samotné vyvěšování budek bylo jakýmsi vrcholem dopoledního programu, kdy se děti nejprve dozvěděly, že hnízdních budek je mnoho typů a že každý dutinový hnízdič má své specifické nároky. Že to ptáčci nemají vůbec jednoduché, si mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži v edukativně-pohybové hře, ve které se musely vypořádat nejen s náročností hnízdění, ale také s nástrahami predátorů.

 


15.03.2022 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: