Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Konzultace s žáky 2. stupně ZŠ od 8. 6. 2020

Od 8. 6. do 19. 6. 2020 budou vybraní žáci 2. stupně ZŠ pozváni do školy na konzultace či přezkoušení z důvodu uzavírání známek za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Prezenční výuka žáků druhého stupně ve skupinách nebude z organizačních důvodů probíhat, do 12. 6. 2020 bude nadále pokračovat on-line výuka.

Vybrané žáky včetně jejich zákonného zástupce bude o termínu a obsahu přezkoušení informovat třídní učitel žáka. Každý žák je povinen před vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a musí dodržovat pravidla ochrany zdraví a provozu základních škol.

Hodnocení za 2. pololetí bude uzavíráno podle těchto kritérií:

  • získané známky do 10. 3. 2020,

  • přihlédnutí k pololetní klasifikaci,

  • přihlédnutí k plnění úkolů v rámci distančního vzdělávání.

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se uzavírá v pátek 19. 6. 2020. V případě dotazů se obracejte e-mailem přímo na třídního učitele. Děkujeme.


07.06.2020 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: