Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Kroužek německého jazyka

Páteční ráno začíná některým žákům kroužkem německého jazyka. Tato lekce, vedená paní učitelkou Jitkou Pokludovou, funguje jako vhodný doplněk dvouhodinové jazykové výuky. Hlubší zopakování probírané slovní zásoby i gramatiky a dostatek času na konverzaci poskytuje žákům větší jistotu a lepší výsledky při zvládání tohoto náročného, avšak velmi důležitého cizího jazyka.

01.11.2019 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: