Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Mapování hnízd v Polance a okolí

V dubnu a květnu začíná hnízdit většina druhů ptáků. Možná si už i na Vaší zahradě v budce staví hnízdo sýkora koňadra nebo si na trámu pergoly buduje hnízdo rehek domácí zvaný kominíček. Nejen žáci, ale i jejich příbuzní a zaměstnanci naší školy, se mohou zapojit do projektu Mapování hnízd v Polance a okolí.

Nahlášená hnízda se budou zaznamenávat do mapy umístěné ve dvoraně školy a v závěru projektu bude vyhodnocen celkový počet zjištěných hnízd jednotlivých druhů ptáků.

Že o žádných hnízdech nevíte? Naštěstí se hnízdění ptáků dá určit i podle některých způsobů chování. Pro stanovení pravděpodobného hnízdění některého ptačího druhu postačí pozorování těchto situací: Pozorovaný pták sbírá materiál na stavbu hnízda nebo sbírá potravu, kterou nepolyká, ale drží v zobáku a odlétá s ní pryč. Neklamným důkazem hnízdění je také pozorování čerstvě vyvedených mláďat (např. husy či kachny vodící mláďata).

Že mnohé druhy ptáků nepoznáte? Ani to nemusí být vždy problém. Je však třeba si zapamatovat velikost, charakteristické znaky a prostředí, ve kterém jste ptáka pozorovali. K určení základních druhů ptáků děti obdrží v elektronické podobě přehled základních druhů ptáků.

Jak mohou zájemci nahlásit zjištěné hnízdo nebo některé z výše popsaných projevů hnízdění? Svá pozorování můžete zaslat e-mailem na adresu Emil.Morav@zspolanka.cz, kde uvedete název druhu (nebo jeho popis), datum, místo pozorování (např. název ulice, rybníku, lesa apod.) a zda jste našli hnízdo, pozorovali mláďata nebo jiný projev hnízdění. V případě nahlášení počtu mláďat je vhodné uvést jejich počet. Potěší i případná fotografie. Žáci mohou podobně nahlásit hnízdění i osobně panu učiteli Moravovi ve škole, nejmenší žáci (1. a 2. třída) i své paní učitelce.

Vymezení území, na kterém je možné v rámci projektu mapovat hnízdění, naleznete zde: https://mapy.cz/s/jugekomedu

Věříme, že pozorování jarní přírody se může stát zajímavou a zároveň poučnou náplní vycházek pro celou rodinu.


19.04.2021 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: