Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Mezinárodní den zdraví rostlin

Interaktivně pojatá výstava bavila děti i dospělé. Žáci si uvědomili, jaké různorodé organimy rostlinám škodí, mohli si je prohlédnout lupou nebo mikroskopem, poznávali rostliny, živočichy a plnili na stanovištích různorodé úkoly. Pojem rostlinolékař byl pro mnohé novinkou. Ohrožení rostlin si běžně neuvědomujeme a považujeme svět rostlin za samozřejmost. Akce tak přispěla významně k osvětě v této oblasti, která je u mladých lidí nesmírně důležitá.

stránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

 

 

 


16.05.2024 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: