Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Nabídka možnosti stravování pro seniory

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou nabízí od 1. dubna 2020 po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a dohodě se zřizovatelem školy možnost stravování pro cizí strávníky z řad seniorů v době mimořádných opatření plynoucích s možným šířením koronaviru za těchto podmínek:

 1. Pro stávající strávníky z řad seniorů
 • výdej obědů bude probíhat pouze v jednorázových plastových boxech, které si strávnici vyzvednou za dodržení hygienických pravidel stanovených Vládou ČR na výdejním místě v mezidveří školní jídelny od 11:30 do 11:45 (vstup do školní jídelny včetně vlastního stravování a výdej do jídlonosičů není možný),
 • stravu je nutné objednat na celý týden dopředu na tel. 596 931 573 v pracovní dny od 9.00 do 11.00 nebo elektronicky e-mailem na adresu jidelna@zspolanka.cz a stravu během týdne neodhlašovat.
 • jednorázové boxy v ceně 10 Kč/oběd uhradit po skončení mimořádných opatření u vedoucí školní jídelny v celkové výši např. za 20 odebraných obědů 20 x 10 = 200 Kč.
 1. Pro nové strávníky z řad seniorů
 • povinnost vyplnit přihlášku ke stravování, která je dostupná na stránkách školy www.zspolanka.cz v sekci Jídelna, případně Vám bude elektronicky zaslána po vyžádání (žádost posílejte na e-mail jidelna@zspolanka.cz),
 • sken vyplněné a podepsané přihlášky elektronicky zaslat vedoucí školní jídelny na e-mail jidelna@zspolanka.cz, která Vás bude po zaslání přihlášky telefonicky nebo e-mailem kontaktovat a sdělí pokyny k bezhotovostní platbě na číslo účtu 35-1651986349/0800,
 • stravu předem uhradit bezhotovostním převodem (cena oběda 64 Kč),
 • jednorázové boxy v ceně 10 Kč/oběd uhradit po skončení mimořádných opatření u vedoucí školní jídelny v celkové výši např. za 20 odebraných obědů 20 x 10 = 200 Kč,
 • dodržovat podmínky pro stávající cizí strávníky.

 

Gramáže oběda jsou v souladu se školním stravováním (např. gramáž masa 80 g v syrovém stavu). Zároveň upozorňujeme, že v době mimořádného opatření proběhne týdenní přerušení provozu z důvodu sanace a malování. O přerušení provozu budete předem informováni.


29.03.2020 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: