Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Olympiáda v českém jazyce

25. ledna 1. a 2. VH proběhla v 8. a 9. ročníku školní kolo olympiády v jazyce českém, a to v učebně VV. Zúčastnilo se 15 žáků.

V části jazykové měli žáci 8. a 9. ročníku možnost popřemýšlet nad 6 rozmanitými jazykovými úkoly a navrhnout řešení. V části slohové se rozepsali na téma U nás na návsi (náměstí).

Dva soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů postoupí do kola okresního, které se bude konat v únoru.

Vítězi školního kola a zároveň postupujícími se stali:

1. místo Julie Kubicová z 8.B

2. místo

3. místo (náhradník)

 


27.01.2022 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: