Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Organizace výuky 1. stupně ZŠ od 12. 4. 2021

Na základě informací od MŠMT přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním organizačním pravidlům pro provoz školy od 12. 4. 2021:

 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s respirátorem či chirurgickou rouškou (prosíme rodiče, aby do prostor školy vstupovali jen v nezbytně nutných případech),
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce,
 • mimo vlastní stravování platí ve všech prostorách školy včetně výuky povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku.

Informace pro 1. stupeň ZŠ

 • v rotačním systému budou od 12. 4. 2021 prezenčně navštěvovat školu A třídy (1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A), B třídy (1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B) budou pokračovat v on-line výuce podle dřívějšího rozvrhu, od 19. 4. 2021 budou ve škole prezenční výuku B třídy, A třídy budou mít on-line výuku,
 • ukončení prezenční výuky od 12. 4. 2021:

Ročník:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Doba výuky:

8:00–11:15

8:00–11:35

8:00–11:55

8:00–12:15

8:00–12:35

 

 

 

 • škola se mimo pondělí a čtvrtek bude otevírat tradičně v 7:40, v pondělí a ve čtvrtek v 7:50,
 • provoz ranní družiny (od 6:00 do 7:45 hod.) není vzhledem k zachování homogenních skupin možný,
 • odpolední provoz školní družiny není vzhledem k zachování homogenních skupin možný pro žáky 3. až 5. ročníku,
 • zákonní zástupci dětí navštěvující školní družinu v odpoledních hodinách (do 16:30 hod.) jsou povinni vyčkat po zazvonění na zvonek družiny na příchod pedagogického pracovníka a nepohybovat se v prostorách školy,

Ročník:

1. ročník

2. ročník

Vychovatelka:

Renáta Dostálová

Božena Kotalová nebo Hana Hoňková

Umístění družiny:

budova A

budova B

 

 

 

 

 • stravování ve školní jídelně bude umožněno pouze žákům v prezenční formě výuky a zaměstnancům školy, ostatní strávníci si musí oběd vyzvednout v předem připravených jídlonosičích v mezidveří budovy od 11:00 do 11:20 hod. a do jídelny nesmí vstupovat,
 • žáci stravující se ve školní jídelně jsou od 12. 4. 2021 (resp. od 19. 4. 2021) automaticky ke stravě přihlášeni v době prezenční výuky, v době on-line výuky jsou automaticky odhlášeni – pokud si chtějí žáci odebírat stravu v jídlonosičích v době on-line výuky musí si ji přihlásit na portálu strava.cz,
 • doba stravování:

Ročník:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Doba stravování:

11:20–11:40

11:40–12:00

12:00–12:20

12:20–12:40

12:40–13:00

 

 

 

Testování žáků

 • testování žáků antigenními testy SingClean bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu ve kmenových učebnách pod dozorem pedagogického pracovníka, podle pokynů MŠMT a za dodržení hygienických pravidel,
 • v pondělí a ve čtvrtek bude škola otevřena až od 7:50 a žáci budou v 8:00 odvedeni z šaten pod dozorem pedagogického pracovníka do kmenové učebny, kde na připravených stanovištích proběhne vlastní testování,
 • v případě, že zákonný zástupce bude chtít být u testování přítomen, může v pondělí a ve čtvrtek navštívit školní jídelnu v době od 7:50 do 8:30 společně s dítětem, kde podle manuálu a pod dohledem pověřeného pracovníka provede vlastní testování a výsledek sdělí pověřenému pracovníkovi školy,
 • v případě, že zákonný zástupce nebude souhlasit s testováním dítěte podle manuálu MŠMT, je povinen tuto informaci sdělit třídnímu učiteli – žákovi bude poté zadána samostatná práce po dobu příslušného týdne prezenční výuky.

Závěrečné informace

 • v případě pozitivního testu žáka (anebo možné pozitivity celé třídy ve čtvrtek) za nepřítomnosti zákonného zástupce bude žák umístěn pod dohledem pracovníka školy do izolační místnosti, zákonný zástupce bude školou neprodleně informován a je povinen si dítě vyzvednout v co nejkratší možné době a informovat o situaci praktického lékaře dítěte,
 • dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví,
 • více informací na https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Zároveň všem rodičům doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat známky nachlazení či jiného běžného sezónního onemocnění. Děkujeme.

 


07.04.2021 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: