Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Na základě informací od MŠMT přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním organizačním pravidlům pro provoz školy od 24. 5. 2021:

 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s respirátorem či chirurgickou rouškou (prosíme rodiče, aby do prostor školy vstupovali jen v nezbytně nutných případech),
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce,
 • mimo vlastní stravování a venkovní sportovní činnost platí ve všech prostorách školy včetně výuky povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku.
 • od 24. 5. 2021 končí rotační systém výuky – všichni žáci budou přítomni ve škole kromě řádně omluvených žáků

Informace pro 1. stupeň ZŠ

 • ukončení prezenční výuky bude v souladu s rozvrhem hodin jako na začátku školního roku 2020/2021,
 • provoz družiny nebude nijak omezen kromě pondělní ranní družiny, kdy rodiče musí otestovat své dítě antigenními testy, které obdrží na vrátnici školy a testovaní provedou v šatně u vrátnice,
 • tělesná výchova (sportovní činnost) bude směřována do venkovních prostor školy a žáci nebudou využívat šatny,
 • doba stravování ve školní jídelně bude v souladu s ukončením výuky kromě 5. ročníku, který každé úterý bude chodit na oběd po 4. vyučovací hodině a poté se vracet zpět do výuky (zároveň si dovolujeme požádat všechny strávníky mimo družinové žáky, kteří mají možnost si odebírat stravu do jídlonosičů a sníst si ji doma, aby tak učinili z důvodu snížení počtu aktuálně se stravujících osob ve školní jídelně).

Informace pro 2. stupeň ZŠ

 • ukončení prezenční výuky bude v souladu s rozvrhem hodin jako na začátku školního roku 2020/2021 (odpolední výuka 8. a 9. ročníků bude od 24. 5. 2021 obnovena),
 • tělesná výchova (sportovní činnost) bude směřována do venkovních prostor školy a žáci nebudou využívat šatny,
 • žáci stravující se ve školní jídelně jsou od 24. 5. 2021 automaticky ke stravě přihlášeni, zároveň doporučujeme rodičům či žákům zkontrolovat objednávky v portále strava.cz do pátku 21. 5. 2021 a případně si je upravit podle zájmu o stravování,
 • doba stravování ve školní jídelně bude v souladu s ukončením výuky kromě 9. ročníku, který mimo každý čtvrtek bude chodit na oběd po 4. vyučovací hodině a poté se vracet zpět do výuky (zároveň si dovolujeme požádat všechny strávníky 2. stupně, kteří mají možnost si odebírat stravu do jídlonosičů a sníst si ji doma, aby tak učinili z důvodu snížení počtu aktuálně se stravujících osob ve školní jídelně).

Testování žáků od 24. 5. 2021

 • testování všech žáků antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu v učebnách dle rozvrhu pod dozorem pedagogického pracovníka, podle pokynů MŠMT a za dodržení hygienických pravidel,
 • v případě, že zákonný zástupce bude chtít být u testování přítomen, může navštívit šatnu u vrátnice školy v době od 7:50 do 8:20 společně s dítětem, kde podle manuálu a pod dohledem pověřeného pracovníka provede vlastní testování a výsledek sdělí pověřenému pracovníkovi školy,
 • v případě, že zákonný zástupce nebude souhlasit s testováním dítěte podle manuálu MŠMT, je povinen tuto informaci sdělit třídnímu učiteli – žákovi bude poté zadána samostatná práce do prostředí MS Teams.

Závěrečné informace

 • v případě pozitivního testu žáka za nepřítomnosti zákonného zástupce bude žák umístěn pod dohledem pracovníka školy do izolační místnosti, zákonný zástupce bude školou neprodleně informován a je povinen si dítě vyzvednout v co nejkratší možné době a informovat o situaci praktického lékaře dítěte,
 • dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví,
 • více informací na https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Zároveň všem rodičům doporučujeme, aby neposílali své dítě do školy v případě, že bude vykazovat známky nachlazení či jiného běžného sezónního onemocnění. Děkujeme.


20.05.2021 Zpět
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: