Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Projektový den s rodilým mluvčím

V pátek 11. 6. proběhl v 9. ročníku projektový den s rodilým mluvčím. Diskutovalo se na dost náročné téma: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

Cílem projektu byl rozvoj komunikačních dovedností prostřednictvím jazyka anglického; rozšíření slovní zásoby na téma: životní prostředí, jeho současné problémy a ochrana; zvýšení sebevědomí žáků při dorozumění se s rodilým mluvčím, rozvoj kritického myšlení a samostatného úsudku, dovednosti nastínit řešení problému, pracovat a diskutovat ve skupině, oponovat i argumentovat, podpořit schopnost naslouchat a respektovat cizí názor; prohloubení povědomí o současných problémech týkajících se životního prostředí, jeho znečišťování a ochrany . Důraz byl kladen na využitelnost poznatků v praxi.

 


12.06.2021 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: