Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

První vycházka badatelského klubu – Pojďme spolu do přírody

Slunečné počasí a příjemné teploty vyprovázely členy badatelského klubu na jejich první přírodovědnou vycházku. Trasa vycházky vedla z Polanky nad Odrou do Jistebníku. V zlatavém slunci babího léta byla krajina ještě krásnější než jindy a vše nasvědčovalo tomu, že se první akce klubu vydaří.

A věru bylo na co koukat. Ještě než se výprava dala do pohybu, přiletěla si skupinu výletníků prohlédnout sojka obecná. Na prvním rybníku se děti mohly naučit rozpoznávat mláďata potápky roháče a těm pozornějším neunikla situace, kdy mláděti donesl rodič malou rybku. V rákosí ukrytá rodinka labutí v předtuše něčeho k snědku opustila úkryt a připlavala až k malým pozorovatelům. U dalšího rybníku děti měly možnost porovnat racka chechtavého s rackem bělohlavým. Na dalších dvou rybnících do seznamu pozorovaných druhů přibyly lysky černé, potápky malé, kachny divoké a ledňáček říční. Toho měly děti možnost si prohlédnout i stativovým dalekohledem při nejdelší svačinkové přestávce.

Hned u cesty mohly děti prozkoumat v kaluži kuňky obecné, které mají výrazné oranžové skvrny na břichu. Někteří průzkumníci hlásili i pozorování ropuchy obecné. Ve vodních rostlinách ukrytý skokan skřehotavý na sebe upozornil svým pronikavým hlasem.

Na jedné vlhké louce Polanské nivy mohly děti obdivovat stovky ocúnů jesenních, jejichž nadzemní části je momentálně jen mohutný květ připomínající květ krokusu.

Během krátkých zastávek se děti dozvěděly základní informace o některých druzích ptáků. Hlavním tématem vycházky byly hnízdící potápky České republiky. Druhy potápek, které na vycházce nebyly pozorovány, si děti mohly prohlédnout alespoň na obrazových tabulích. Každý pak dostal přehled našich hnízdících potápek na letáčku, který by si všichni měli doma nalepit do svých přírodovědných zápisníků.

Po vyhodnocení týmové soutěže, která probíhala celou vycházku, se členové klubu rozjeli vlakem z Jistebníku zpět do Polanky. První akce klubu se opravdu vydařila. Jaké zážitky si asi příroda připravila pro děti na další vycházku?

Pozorované druhy

Ptáci: kachna divoká, labuť velká, husa velká, lyska černá, slípka zelenonohá, potápka roháč, potápka malá, volavka popelavá, kormorán velký, racek chechtavý, racek bělohlavý, lžičák pestrý, ledňáček říční, brhlík lesní, sojka obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, žluna zelená, strakapoud velký, káně lesní

Obojživelníci: kuňka obecná, ropucha obecná, skokan skřehotavý

Savci: veverka obecná

Zajímavé druhy rostlin: ocún jesenní


22.09.2020 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: