Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Školní výlet 8. A na Kružberk

Pod odborným vedením lektorů jsme se nejdříve seznámili s horolezeckou výbavou, základní technikou lezení a jištění i s pravidly bezpečnosti a pak jsme se pustili do šplhání po zajištěných lezeckých cestách. Někteří jsme si hrábli na dno sil, museli jsme překonat i závrať, pocit nejistoty a strachu, ale odměnou nám byl nezvyklý pohled z výšky a krásný pocit, že jsme TO zvládli.

Tří a půl hodinový výcvik z nás sice ještě neudělal pořádné horolezce, ale kromě toho, že jsme si vyzkoušeli něco nového, zažili jsme pocit, že máme ve svých rukou bezpečí kamaráda a stejně tak on je zodpovědný za to naše.

Odpoledne jsme ještě stihli zastávku se zajímavým výkladem v jedné z nejstarších sakrálních staveb ve Slezsku – v malebném kostelíku sv. apoštolů Petra a Pavla – který má nádherný starobylý interiér a vzácné varhany, na které si klavíristé mohli zahrát, a ostatní měli možnost pomocí lana rozeznít kostelní zvon.

Pak nás již bohužel tlačil čas, tak jsme museli oželet plánovanou návštěvu farmy s domácími, ale i exotickými zvířaty.

Výlet se nám tak líbil, že si prohlídku farmy stejně jako přehrady a dalších zajímavostí v okolí Kružberku necháme na příště.

Vanda Kusová a její třída 8. A, 17. června 2019


18.06.2019 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: