Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Sportovní dopoledne

Využili jsme pěkného počasí a po dvou dnech třídnických prací, a než se naplno rozběhne vyučování, zorganizovali jsme pro celou školu sportovní den.

Využili jsme sportovní areál v sousedství školy, na kterém žáci všech tříd s výjimkou 9. A a 9. B běhali, skákali, házeli a prováděli další sportovní úkony známé z Olympijského víceboje. Kromě toho se na několika hřištích hrála házená a volejbal a další míčové hry. A proč nesportovali deváťáci? Oni totiž měli celou organizaci na starosti. Nachystali všechna sportoviště a vysvětlovali, co na nich spolužáci mají dělat, u skupinových her dělali rozhodčí, zapisovali výsledky a povzbuzovali k co nejlepším výkonům. Na závěr se postarali o úklid.

Aby byl program pestrý, byly sportovní disciplíny doplněné ještě o úkoly na jemnou motoriku a jedno stanoviště bylo přírodovědné.

I když se všechny výsledky měřily a zapisovaly, nešlo o soutěž, ale o to, aby si všichni otestovali, co dokážou, společně si zahráli a pobavili se. Sportovní den byla vlastně forma adaptace na školní povinnosti a s tím související sebekázeň. Program se po všech stránkách vydařil.


06.09.2023 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: