Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Testování žáků pro potřeby přijímacího řízení na SŠ

Vážení rodiče,

testování žáků pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole bude zajištěno následujícím způsobem:

  • v případě distanční výuky bude žákům umožněno přijít se otestovat do školy ve dnech 27. a 29. 4. 2021. Testování samoodběrem (pravděpodobně testy SingClean) proběhne v prostorách školní jídelny v době od 13:15 do 15:15 hodin za přítomnosti pověřené osoby. Žákům bude vystaveno potvrzení o výsledku testu.
  • v případě zavedení prezenční výuky bude probíhat testování žáků ve škole podle daných pravidel a škola vystaví v úterý 27. 4. a ve čtvrtek 29. 4. 2021 potvrzení o výsledku testu
  • v případě žáků, kteří nebudou konat JPZ proběhne testování po dohodě a to nejdříve 7 dnů před konáním přijímací zkoušky

Doklad o negativním výsledku testu vystavený základní školou může uchazeč nahradit

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech
  • certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

Vedení školy ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou


19.04.2021 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: