Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

THeatr ludem

Žáci 6. a 8. ročníku se v pátek zúčastnili drama dílen: Letem Shakespearovým světem a Poutník aneb Život J. A. Komenského.

Tyto dílny využívají zážitkových metod dramatické výchovy. Žáci si osvojují veškeré předávané informace přímým prožitkem ze hry, čímž se učí aktivně pracovat s informacemi a vytvořit si na ně vlastní názor. 

Podporují a rozvíjejí aktivní přístup, tvořivost, spolupráci v kolektivu, vzájemné respektování se, sociální cítění a vyjádření vlastního názoru. 


06.10.2020 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: