Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Ukončení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude ukončen 30. 6. 2020 předáním vysvědčení.

  • Povinností žáků při prvním vstupu do budovy je donést Čestné prohlášení (ke stažení zde) o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění. Týká se pouze žáků, kteří ČP dosud neodevzdali. Čestné prohlášení budou žáci předávat třídnímu učiteli ve třídě.
  • Žáci mají povinnost při vstupu a pobytu v budově školy mít zakryté dýchací cesty rouškou.
  • Vysvědčení se bude předávat první vyučovací hodinu (8:00 - 8:45 hod.) v rámci třídnických hodin ve třídách.
  • Vyučování bude ukončeno v 8:45 hod., odpolední bloky ve skupinách jsou 30. 6. 2020 zrušeny.
  • V průběhu třídnických hodin proběhne neformální focení žáků.
  • Žáci, kteří odebírají stravu si po ukončení výuky zajdou do SJ převzít obědový balíček. K odběru balíčku se přihlašují běžným způsobem, tzn. čipem. Odhlášení stravy je možné nejpozději 26. 6. 2020 do 13:00 hod. 

26.06.2020 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: