Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

16. 4. 2019 jsou naplánovány konzultace s rodiči od 16.00 do 18.00 hodin. Vzhledem k tomu, že skončilo funkční období školské rady, byl jsem pověřen zřizovatelem zajistit volbu dvou členů, kteří budou v 6 – ti členné radě zastupovat rodiče nezletilých žáků. Na volebním lístku je pět kandidátů. Prosím vyberte dva a zbývající tři škrtněte. Volba je tajná. Volební komise (tři členové z výboru Klubu rodičů) sestaví pořadí podle počtu odevzdaných hlasů a první dva budou členové Školské rady. Volební lístky vhoďte do připravené urny při vstupu do budovy A školy. Děkuji.

Volební lístek 

RNDr. Josef Teper, ředitel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou


10.04.2019 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: