Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Volby do školské rady

Ředitel školy v souladu s § 167 školského zákona č. 561/2004 sb. vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 4/2022–4/2025. Volby se uskuteční podle schváleného volebního řádu (č. j. 0986/RMOb-Pol/1822/86).

Na zasedání Rady městského obvodu Polanka nad Odrou byli dne 23. 2. 2022 za zřizovatele jmenováni do školské rady pro období 4/2022–4/2025 pan Pavel Bochnia a pan Ing. Vít Suder.

Volby z řad pedagogického sboru se uskuteční na pedagogické radě dne 12. 4. 2022.

Volby z řad rodičů proběhnou od 15.30 (shromáždění) do 17.30 hod. dne 12. 4. 2022 (během konzultačních hodin) v budově základní školy na ulici Heleny Salichové 816 v Polance nad Odrou. Kandidátní listina vznikla na základě dotazníkového šetření na přelomu roku 2021 a 2022.

Kandidátní listina z řad zákonných zástupců (seřazeno abecedně):

Bartošová Jana

Brhelová Lucie

Hrabinová Irena

Koloničná Hana

Kortová Alena

Najt Oskar

Z řad zákonných zástupců budou tajnou volbou zvoleni dne 12. 4. 2022 dva zástupci.


21.03.2022 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: