Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Výlet 3.A a 3. B do historie

Výlet 3.A a 3. B  do historie

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 třeťáci vyrazili společně na výlet do dávné historie. Navštívili jsme nedaleké Hukvaldy, oborou plnou daňků jsme vystoupali až na zříceninu hradu z 13. století. Protože komentované prohlídky stále pro tak velké skupiny nemohou probíhat, prošli jsme si hrad sami bez průvodce, ale i tak jsme si to užili. Hned v první části hradu nad hradními bránami v bývalém vězení jsme vyšlapali po schodech na dřevěný ochoz a naskytly se nám krásné výhledy do krajiny rodiště Leoše Janáčka. V další části prohlídky jsme naopak sestoupali do starých sklepení, kde bylo velmi příjemně chladno a úplná tma. Tam jsme se seznámili se starou pověstí O preclikáři Světlíkovi, kterého zlý Harasovský pán z Hukvald nechal zaživa zazdít. Podle této pověsti jeho průhledné ruce za úplňku o půlnoci vycházejí skrze tuto zeď a snaží se zachytit kolemjdoucího a říct mu svůj smutný příběh. Dále jsme putovali pěšky celou oborou, přes dřevěné žebříky, loukou i polní cestou až do blízkých Kozlovic. Tam jsme se opět zchladili v Obecné škole, kde jsme si mohli prohlédnout fojtské stavení, ve kterém je nyní umístěna expozice staré školy z minulého století. Vyzkoušeli jsme si, jak se našim praprababičkám a prapradědečkům sedělo v lavicích a viděli jsme používané školní pomůcky a také vybavení tehdejší domácnosti. Spokojeni jsme se odpoledne plní nových zážitků vraceli zpět do Polanky.   


27.06.2021 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: